Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

5. Mahavagga - Det store kapitlet
49. Sammappadhanasamyutta - Samtaler om rett bestrebelse


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Mahavagga


5.5.1–5 Kapitlet om Ganges med repriser
Gangapeyyalavagga

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

"Det finnes fire rette bestrebelser, munker. Hvilke fire? Det er når du bestreber deg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Du bestreber deg på å fremme viljen til å fordrive de dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Du bestreber deg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Du bestreber deg på å fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette er de fire rette bestrebelsene, munker.

(Videre som 45.62 – 35.115, bare med den forskjell at "rett bestrebelse" står i stedet for "den edle åttedelte veien").