Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

5. Mahavagga - Det store kapitlet
50. Balasamyutta - Samtaler om kreftene


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Mahavagga(Hele dette kapitlet er identisk med kapitlet om evnene – samyutta 5.4 – bare med den forskjell at "evner" erstattes med "krefter".)