Suttapitaka

Anguttaranikaya - Tekster ordnet i nummerrekkefølge

4. Catukkanipata

Startside Suttapitaka Anguttaranikaya


4.34. Lidenskapsløshet

Uansett hva dere tenker på, om det er noe som er betinget eller noe som er ubetinget, så er lidenskapsløsheten (viraga) det høyeste, munker. Med det mener jeg å være nøktern, å slokke tørsten, ikke henge fast i noe, bryte den vanlige prosessen, gjøre slutt på begjæret, - altså lidenskapsløshet, avslutning, lindring (nibbana).


5.41 Om å utvikle konsentrasjon

Det finnes fire måter å utvikle konsentrasjon på, munker. Hvilke fire?

Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til at du lever lykkelig her og nå, hvis dere øver og praktiserer den mye. Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til klarsyn, hvis dere øver og praktiserer den mye. Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til oppmerksomhet og klar forståelse, hvis dere øver og praktiserer den mye. Det finnes en måte å utvikle konsentrasjon på som fører til utslettelse av negative tendenser i sinnet, hvis dere øver og praktiserer den mye.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til at du lever lykkelig her og nå, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Det er når du isolerer deg både fra sansenytelser ... går inn i den fjerde dypmeditasjon og blir værende i den. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til at du lever lykkelig her og nå, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til klarsyn, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Det er når du retter oppmerksomheten mot lyset og etablerer et lys klart som dagen, slik at natten er som dag og dagen er som natt. Du åpner sinnet og fyller det med strålende lys. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til klarsyn, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til oppmerksomhet og klar forståelse, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Du er fullt klar over følelsene idet de oppstår, du er fullt klar over følelsene idet de vedvarer, og du er fullt klar over følelsene idet de blir borte igjen. Du er fullt klar over en identifikasjon ... osv... du er fullt klar over tankene idet de oppstår, du er fullt klar over tankene idet de vedvarer, og du er fullt klar over tankene idet de blir borte igjen. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til oppmerksomhet og klar forståelse, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Hvordan kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til utslettelse av negative tendenser i sinnet, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker? Du betrakter de fem involveringsgruppene idet de oppstår og blir borte igjen – dette er et primærsanseinntrykk, slik oppstår det og slik blir det borte igjen; dette er en følelse, slik oppstår den og slik blir den borte igjen; dette er identifikasjon, slik oppstår den og slik blir den borte igjen, dette er en reaksjon, slik oppstår den og slik blir den borte igjen; dette er en skjelningsbevissthet, slik oppstår den og slik blir den borte igjen. Slik kan dere utvikle en konsentrasjon som fører til utslettelse av negative tendenser i sinnet, hvis dere øver og praktiserer den mye, munker.

Dette er altså de fire måtene å utvikle konsentrasjon på, munker. Og da jeg svarte på et spørsmål fra Punnaka, snakket jeg om målet for denne treningen:

Den som ikke lar seg rokke av noe i verden,
når han betrakter det som skjer,
men som er rolig og ikke lar seg forvirre,
som er uforstyrret og uten lengsler,
han har lagt tilblivelse og forfall bak seg, sier jeg.5.42 Fire måter å besvare et spørsmål på

Det er fire måter å besvare et spørsmål på, munker. Hvilke fire? Det finnes spørsmål som kan gis et enkelt svar (ja eller nei), spørsmål som krever en analytisk utlegning, spørsmål som bør besvares med et motspørsmål og spørsmål som bør avvises. Dette er de fire måtene å besvare et spørsmål på, munker.


6.55. Mann og hustru

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Krokodilleknausen i Bhesakalalunden i hjorteparken til bhaggaene. En morgen da han hadde stått opp og kledd på seg, tok han bollen sin og gikk til huset til Nakulapita, og der satte han seg ned på en plass som var gjort klar for ham. Nakulapita og hans hustru Nakulamata hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham.

Nakulapita sa:

"Helt fra den gangen da Nakulamata og jeg var unge og nygifte, har jeg aktet og æret henne, og jeg har aldri med vitende og vilje krenket henne i mine tanker, langt mindre i gjerning. Det vi ønsker, Mester, er å være sammen både nå og i neste liv!"

Og Nakulamata sa:

"Helt fra den gangen da Nakulapita og jeg var unge og nygifte, har jeg aktet og æret ham, og jeg har aldri med vitende og vilje krenket ham i mine tanker, langt mindre i gjerning. Det vi ønsker, Mester, er å være sammen både nå og i neste liv!"

"Hvis to ektefolk vil være sammen både nå og i neste liv, bør de være trofaste mot hverandre, ha samme interesser, samme evne til å dele og samme visdom. Da vil de kunne være sammen både nå og i neste liv.

Hvis begge er trofaste og omgjengelige
og lever i måtehold og gjensidig respekt,
da kan mann og hustru gi
hverandre mange kjærlige ord.

Da vil de få det godt sammen
og leve i fred og fordragelighet.
Mangel på kjærlighet gir sorg,
selv om begge har mye felles for øvrig.

Når de lever i gjensidig respekt
med mange felles interesser,
og frydes i gjensidig kjærlighet,
vil de også frydes i himmelen.


7.62. Et godt liv

En gang kom den rike bankmannen Anathapindika bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Mesteren sa til ham:

"Det finnes fire verdslige gleder som en legmann kan være så heldig å nyte godt av. Hvilke fire? Det er gleden over rettmessig velstand, gleden over å kunne gjør godt, gleden over å være gjeldfri og gleden over å leve et godt liv.

Hva er gleden over rettmessig velstand? Hvis du har kommet til velstand gjennom flid og hardt arbeid, med eget slit og egen svette, uten å benytte deg av triks eller urettmessige metoder, da kan du glede deg over dette. Dette gjør deg glad.

Hva er gleden over å kunne gjøre godt? Den rikdommen du har vunnet deg rettmessig gjennom eget arbeid, kan du bruke til å gjøre godt for andre med. Dette gjør deg glad.

Hva er gleden over å være gjeldfri? Det er når du ikke har gjeld og ikke skylder noen verken store eller små summer. Dette gjør deg glad.

Hva er gleden over å leve et godt liv? Det er når alle dine gjerninger, ord tanker er gode. Da lever du et godt liv og frydes over det. Og de tre foregående gledene er ikke verdt en brøkdel av den gleden du da opplever."


7,70. Lederens ansvar

Hvis gammeloksen skjener ut
når kuene skal krysse elven,
da skjener alle ut
og følger i lederens spor.
Slik er det også med oss mennesker.
Hvis den som regnes som den beste,
går på gale veier,
så følger de andre hans eksempel.
Hvis kongen er urettferdig,
har hele riket det vondt.

Hvis gammeloksen holder kursen
når kuene skal krysse elven,
da holder alle kursen
og følger i lederens spor.
Slik er det også med oss mennesker.
Hvis den som regnes som den beste,
går den rette vei,
så følger de andre hans eksempel.
Hvis kongen er rettferdig,
har hele riket det godt.


7.77. Fire uheldige spekulasjoner

Det finnes fire temaer som man ikke bør spekulere over, fordi slike spekulasjoner lett kan føre til galskap og sinnsforvirring. Hvilke fire?

Det er spekulasjoner omkring de våknes egenskaper, spekulasjoner om meditasjonens omfang for en som mediterer, spekulasjoner om årsaker og virkninger og spekulasjoner om verden. Disse fire temaene bør man la være å spekulere over, for slike spekulasjoner fører lett til galskap og sinnsforvirring.


10.96-99. Eget beste og andres beste

Det finnes fire slags mennesker i verden munker. Hvilke fire? Det er de som tenker på eget beste, men ikke på andres beste, de som tenker på andres beste, men ikke på eget beste, de som verken tenker på eget eller andres beste og de som tenker både på eget og på andres beste.

Hva vil det si å tenke på eget beste, men ikke på andres beste? Det er når en person øver for å drive grådighet, hat og uvitenhet ut av sitt eget sinn, men ikke bryr seg om å hjelpe andre til å bli kvitt disse negative egenskapene.

Hva vil det si å tenke på andres beste, men ikke på eget beste? Det er når en person oppmuntrer andre til å drive grådighet, hat og uvitenhet ut av sinnet, uten å bry seg om å kvitte seg med disse negative egenskapene selv.

Hva vil det si å tenke verken på eget eller andres beste? Det er når en person verken forsøker å drive grådighet, hat og uvitenhet ut av sitt eget sinn eller bryr seg om å hjelpe andre til å bli kvitt disse negative egenskapene.

Hva vil det si å tenke både på eget og på andres beste? Det er når en person øver for å drive grådighet, hat og uvitenhet ut av sitt eget sinn og oppmuntrer andre til å bli kvitt disse negative egenskapene.


4.12.8. Beskytt sinnet

På eget initiativ bør dere la oppmerksomheten beskytte sinnet på fire områder, munker, uten å slappe av.

Hvilke fire?

Fristende ting skal ikke få friste mitt sinn – slik bør du på eget initiativ la oppmerksomheten beskytte sinnet, uten å slappe av.

Irriterende ting skal ikke få irritere mitt sinn – slik bør du på eget initiativ la oppmerksomheten beskytte sinnet, uten å slappe av.

Fordummende ting skal ikke få fordumme mitt sinn – slik bør du på eget initiativ la oppmerksomheten beskytte sinnet, uten å slappe av.

Berusende ting skal ikke få beruse mitt sinn – slik bør du på eget initiativ la oppmerksomheten beskytte sinnet, uten å slappe av.

Den som ikke lar sinnet friste av fristende ting, munker, blir kvitt grådigheten. Den som ikke lar sinnet irritere av irriterende ting, blir kvitt irritasjonen. Den som ikke lar sinnet fordumme av fordummende ting, blir kvitt dumheten. Den som ikke lar sinnet beruse av berusende ting, blir kvitt beruselsen, munker. Han blir ikke redd, han skjelver ikke, han vakler ikke og ingenting kan skremme ham. Og når han gjør noe, er det ikke fordi en filosof har sagt det.