Suttapitaka

Anguttaranikaya - Tekster ordnet i nummerrekkefølge

8. Atthakanipata

Startside Suttapitaka Anguttaranikaya


1.9 Om å vokte sanseportene

Nanda kan med rette kalles en mann av god familie, munker, og en må kunne si at han er både sterk, sjarmerende og lidenskapelig. Hvis Nanada ikke hadde passet på sanseportene sin, spist med måte, våket deler av natten og anvendt oppmerksomhet og klar forståelse, ville han ikke ha klart å praktisere den høyverdige livsførsel helt rent og purt.

Nå skal dere høre hvordan Nanda passer på sanseportene sine, munker. Hvis han finner grunn til å se mot øst, overveier han det hele grundig først. Deretter ser han mot øst, idet han tenker:

"Mens jeg ser østover, skal verken attrå eller motvilje eller andre dårlige og usunne tanker få slippe til!"

Da har han rett forståelse.

Finner han grunn til å se mot sør, vest eller nord, oppover, nedover eller i noen annen retning, gjør han det på samme måte. Da har han rett forståelse.

Og nå skal dere få høre hvordan Nanda anvender oppmerksomhet og klar forståelse, munker. Han er seg bevisst følelsene sine idet de oppstår, mens de varer ved og idet de dør hen.
Han er seg bevisst sine identifikasjoner idet de oppstår, mens de varer ved og idet de dør hen. Og han er seg bevisst sine reaksjoner idet de oppstår, mens de varer ved og idet de dør hen. Slik anvender han oppmerksomhet og klar forståelse, munker.2.9. Smaken av frihet

Akkurat som hele havet har en og samme smak, nemlig smaken av salt, slik har også hele min lære og treningsdisiplin en og samme smak, nemlig smaken av frihet.


4.9. Sunne faktorer og store gaver

Det finnes åtte faktorer som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater. Hvilke åtte?

Sett at en elev av den edle tar tilflukt til Buddha. Da er dette den første faktoren som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.

Sett videre at en elev av den edle tar tilflukt til Dhamma. Da er dette den andre faktoren som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.

Sett videre at en elev av den edle tar tilflukt til Sangha. Da er dette den tredje faktoren som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.

Det finnes fem store gaver, munker, de beste gaver man kan gi, gaver som har en lang tradisjon bak seg og som det ikke hefter noe urent ved verken i fortid, nåtid eller framtid, og som ikke blir klandret av forstandige brahmaner og filosofer. Hvilke fem?

Sett at en elev av den edle lar være å drepe. Da skjenker han utallige levende vesener trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. På den måten får han også selv trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. Dette er den første av de fem store gavene, munker, og det er den fjerde faktoren som fører til gode og sunne resultater.

Sett videre at en elev av den edle lar være å ta det som ikke blir gitt ham, at han avstår fra seksuelle overtredelser, fra urett tale og fra å bli beruset. Da skjenker han utallige levende vesener trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. På den måten får han også selv trygghet, frihet fra fiendskap og frihet fra vold. Dette er de fire andre store gavene, munker, de beste gaver man kan gi, gaver som har en lang tradisjon bak seg og som det ikke hefter noe urent ved verken i fortid, nåtid eller framtid, og som ikke blir klandret av forstandige brahmaner og filosofer. Dette er også de gjenværende fire faktorene som fører til gode og sunne resultater, som gir næring til lykken og har himmelske kvaliteter, som resulterer i lykke og fører til himmelen, munker, og som gir etterlengtede, tiltalende, gunstige, nyttige og lykkelige resultater.6.4. Praktiske råd til legfolk

En gang da Mesteren var i byen Kakkarapatta i Koliya, kom en mann av koliya-folket, som ble kalt Langbein, bort til ham. Han hilste høflig og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

– Vi vanlige borgere nyter vår rikdom og våre sanselige gleder og vi bor sammen med våre barn og ektefeller. Vi kler oss i fine stoffer, bruker sandeltre og duftende salver og pynter oss med kranser og med smykker av sølv og gull. Kan du være så vennlig å gi oss undervisning som kan være oss til glede og nytte både her og nå og på lengre sikt, Mester?

– Det er fire ting som er til glede og nytte for legmannen her og nå, Tigerfot. Hvilke fire? Det er stor iherdighet, stor påpasselighet, godt vennskap og en balansert økonomi.

Hva er så stor iherdighet, Tigerfot? Det er når en mann er dyktig og iherdig i arbeidet sitt – uansett om han er bonde, handelsmann, gjeter, bueskytter, statsansatt eller har et annet arbeid. Han finner intelligente løsninger på problemer i forbindelse med arbeidet og er flink både til å arbeide og til å planlegge arbeidet sitt. Dette kalles stor iherdighet.

Hva er så stor påpasselighet, Tigerfot? De rettmessige inntektene som en mann har skaffet seg gjennom ærlig arbeid, gjennom stor flid og iherdig innsats, med sine egne henders kraft og med sin egen svette – de tar han påpasselig vare på slik at verken kongen eller tyver tar det han eier, slik at ikke ild eller flom ødelegger dem og slik at heller ikke ansvarsløse arvinger sløser det bort. Dette kalles stor påpasselighet.

Hva er så godt vennskap, Tigerfot? Det er når en mann pleier omgang med kloke og forstandige mennesker i den byen eller landsbyen der han bor – uansett om de er gamle eller unge, så sant de bare er hederlige, pålitelige og gavmilde. Han kommer sammen med dem og samtaler gjerne med dem. På den måten lærer han hederlighet av de hederlige, pålitelighet av de pålitelige, gavmildhet av de gavmilde og klokskap av de kloke. Dette kalles godt vennskap.

Hva er så en balansert økonomi, Tigerfot? Når en mann opplever både vinning og tap, innretter han sin økonomi etter dette og blir verken altfor begeistret eller altfor nedtrykt, og han tenker: "Så mye har jeg tjent etter at tapet er trukket fra, og utgiftene mine overstiger ikke inntektene." Det er som når en kjøpmann holder en vekt og ser at den ene vektskålen stiger og den andre synker. Slik innretter en mann sin økonomi etter hva han opplever av vinning og tap. Han blir verken altfor begeistret eller altfor nedtrykt, og han tenker: "Så mye har jeg tjent etter at tapet er trukket fra, og utgiftene mine overstiger ikke inntektene." Hvis denne mannen bare har små inntekter, men likevel lever på en stor fot, vil folk si om ham at han lever som en slukhals. Hvis han har store inntekter, men lever i usle kår, kommer folk til å si om ham at han kommer til å dø som ei fattiglus. Derfor bør han innrette sin økonomi etter hva han opplever av vinning og tap. Han bør ikke bli altfor begeistret eller altfor nedtrykt, men tenke: "Så mye har jeg tjent etter at tapet er trukket fra, og utgiftene mine overstiger ikke inntektene." Dette kalles en balansert økonomi.

Det finnes fire lekkasjer som kan ødelegge økonomien, Tigerfot. Det er å søle bort pengene på kvinner, på drikk, på spill og på samvær og omgang med dårlige venner. Det er akkurat som et stort vannreservoar med fire innløp og fire utløp. Hvis en mann skulle stenge de fire innløpene og åpne de fire utløpene og det ikke kommer noe regn, vil vannet synke og ikke stige i reservoaret. Slik fungerer også de fire lekkasjene som kan ødelegge økonomien, Tigerfot, det vil si å søle bort pengene på kvinner, på drikk, på spill og på samvær og omgang med dårlige venner.

Det finnes også fire tilsig som kan styrke økonomien, Tigerfot. Det er å la være å søle bort pengene på kvinner, la være å søle dem bort på drikk, la være å søle dem bort på spill og la være å søle dem bort på samvær og omgang med dårlige venner. Det er akkurat som et stort vannreservoar med fire innløp og fire utløp. Hvis en mann skulle åpne de fire innløpene og stenge de fire utløpene og det deretter faller mye regn, vil vannet stige og ikke synke i reservoaret. Slik fungerer også de fire tilsigene som kan styrke økonomien, Tigerfot, det vil si å la være å søle bort pengene på kvinner, la være å søle dem bort på drikk, la være å søle dem bort på spill og la være å søle dem bort på samvær og omgang med dårlige venner.

Dette er de fire tingene som er til glede og nytte for legmannen her og nå.

Så finnes det fire ting som er til nytte for legmannen på lengre sikt, Tigerfot. Hvilke fire? Det er dyp tillit, god atferd, stor gavmildhet og dyp visdom.

Hva er dyp tillit? Det er å ha tillit til Buddhas oppvåkning: "Han er en ærverdig og fullkomment selvvåknet Mester, han har fullkommen visdom og atferd og han er lykkelig. Han er en som kjenner verden, en uforlignelig trener for folk som kan trenes, guders og menneskers lærer, en våken Mester." Dette er dyp tillit, Tigerfot.

Hva er god atferd? Det er å la være å drepe noe levende vesen, la være å ta det som ikke blir gitt, la være å misbruke sex, la være å tale urett og la være å beruse seg. Dette er god atferd, Tigerfot.

Hva er stor gavmildhet? Det er når en mann lever uten å la sinnet bli forurenset av gjerrighet, men er gavmild, rundhåndet, glad i å gi gaver, raus og glad i å dele med andre. Dette er stor gavmildhet, Tigerfot.

Hva er dyp visdom? Det er når en mann er vis, når han forstår hvordan fenomenene oppstår og blir borte, og når han har dyp innsikt i hvordan han skal gjøre slutt på det som gjør vondt. Dette er dyp visdom, Tigerfot.

Dette er de fire tingene som er til glede og nytte for legmannen på lengre sikt.

Han arbeider iherdig, har orden i sakene sine,
lever ikke over evne, men tar vare på det han har.
Han har tillit og god oppførsel, er gavmild og lytter gjerne til råd.
Veien fram mot et bedre liv følger han jevnt og trutt.
Slik er de åtte rådene han har gitt, han som heter Sannhet,
til søkende legfolk så de kan finne lykke på begge måter,
både her og nå og på lengre sikt kan de finne lykken slik.
Gavmildhet gir gode resultater for legfolk.