Suttapitaka

Anguttaranikaya - Tekster ordnet i nummerrekkefølge


Startside Suttapitaka


Anguttaranikaya inneholder 9557 korte tekster. Samlingen er delt inn i 11 avdelinger som kalles nipataer. Hver nipata er videre delt inn i avdelinger som kalles vaggaer, og hver vagga inneholder vanligvis 10 tekster.

De 11 nipataene er ordnet i stigende nummerrekkefølge. I nipata 4 finnes f.eks. tekster som nevner fire punkter (fire edle sannheter, osv.), i nipata 7 finnes tekster som nevner 7 punkter (som f.eks. de 7 oppvåkningsfaktorene), osv.

1. Ekakanipata - Tekster med ett tema
2. Dukanipata - Tekster med to temaer
3. Tikanipata - Tekster med tre temaer
4. Catukkanipata - Tekster med fire temaer
5. Pañcanipata - Tekster med fem temaer
6. Chakkanipata - Tekster med seks temaer
7. Sattakanipata - Tekster med sju temaer
8. Atthakanipata - Tekster med åtte temaer
9. Navakanipata - Tekster med ni temaer
10. Dasakanipata - Tekster med ti temaer
11. Ekadasakanipata - Tekster med elleve temaer