Suttapitaka

Anguttaranikaya - Tekster ordnet i nummerrekkefølge


Startside Suttapitaka


Anguttaranikaya inneholder 9557 korte tekster. Samlingen er delt inn i 11 avdelinger som kalles nipataer. Hver nipata er videre delt inn i avdelinger som kalles vaggaer, og hver vagga inneholder vanligvis 10 tekster.

De 11 nipataene er ordnet i stigende nummerrekkefølge. I nipata 4 finnes f.eks. tekster som nevner fire punkter (fire edle sannheter, osv.), i nipata 7 finnes tekster som nevner 7 punkter (som f.eks. de 7 oppvåkningsfaktorene), osv.

1. Ekakanipata- Enerkapitlet
2. Dukanipata- Toerkapitlet
3. Tikanipata - Treerkapitlet
4. Catukkanipata - Firerkapitlet
5. Pañcanipata - Femmerkapitlet
6. Chakkanipata - Sekserkapitlet
7. Sattakanipata - Sjuerkapitlet
8. Atthakanipata - Åtterkapitlet
9. Navakanipata - Nierkapitlet
10. Dasakanipata - Tierkapitlet
11. Ekadasakanipata