Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Dhammapada

22. Pinen, v. 306 - 319


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Dhammapada


306.
Både den som kommer med falske anklager
og den som benekter det han har gjort,
havner i pinens tilstand.
Begge de to går det likedan etterpå
fordi de har handlet nederdrektig.

307.
Mange av de som har gule kapper
er onde og ubeherskede.
Men disse onde kommer til pinen
på grunn av sine onde handlinger.

308.
Bedre er det å sluke ei glødende kule
av jern, som brenner som flammetunger,
enn å spise av folkets gaver
for den som er uten moral og selvkontroll.

En av de mange tradisjonelle lidelsene i Niraya (pinen eller skjærsilden) skulle være å måtte svelge glødende jernkuler.
Det legges stor vekt på munkens (bhikkhuens) moralske ansvar overfor de menneskene som gir ham mat hver dag, i tillitsfull overbevisning om at mottakeren er gaven verdig. Denne tilliten må han ikke svikte ved å la den høye åndelige og moralske standard forfalle.

309.
Fire ting hender den hensynsløse
som går til en annens hustru:
en ugunstig framtid, urolig søvn,
for det tredje pådrar han seg kritikk
og for det fjerde kommer han i pinen.

310.
Ugunstig blir framtiden og vond blir veien,
og gleden er liten for henne og ham
når begge to er nervøse.
Kongen straffer dessuten hardt,
derfor bør ingen gå til en annens hustru.

31l.
Et kusagras-strå kan skjære handa
hvis ikke du griper det rett.
Og griper du munkelivet feil an,
trekker det deg ned i pinen.

312.
Enhver apatisk handling
og dårlig vane
og halvhjertet selvdisiplin
gir dårlig resultat.

313.
Hvis noe skal gjøres, så bør man gjøre det
helhjertet og ettertrykkelig.
En munketilværelse uten fasthet
hvirvler bare opp støv.

Støv står for lidenskaper.

314.
En dårlig handling bør helst få bli ugjort,
for etterpå angrer man det som er galt.
Men riktige handlinger er best å få gjort,
slike man etterpå ikke kan angre.

315.
Liksom en grensefestning har vakter
både innvendig og utvendig,
slik bør du vokte deg selv
og ikke la sjansen gå deg forbi.
De som lot sin sjanse gli fra seg
kan sørge, for de er på vei
mot de pinefulle tilstander.

316.
De som skammer seg over
det som ikke er skammelig,
men ikke skammer seg over
det som er skammelig, -
de holder på vrangforestillinger
og følger den vei som går nedad.

317.
De som ser farer
i det som ikke er farlig,
men anser som ufarlig
det som virkelig er farlig, -
de holder på vrangforestillinger
og følger den vei som går nedad.

318.
De som mener at rett er galt
og anser det gale som rett,
de holder på vrangforestillinger
og følger den vei som går nedad.

319.
Men de som bedømmer det gale som galt
og kjenner det rette som rett,
de har den rette oppfatning
og følger den vei som går oppad.