Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Dhammapada

3. Sinnet, v. 33 - 43


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya Dhammapada


33.
Som en pilmaker retter en pil,
slik retter den vise sitt flakkende sinn,
som er skiftende, nesten ustyrlig,
og vanskelig å holde i tømme.

34.
Som en fisk trukket opp fra sitt hjem
i vannet, og kastet på land,
på samme vis spreller vårt sinn
for å unnslippe Maras velde.

35.
Det er herlig å temme sinnet,
som er flyktig og vanskelig å fange,
og farer hvorhen det vil, -
et temmet sinn bringer lykke.

36.
Den vise bør vokte sitt sinn,
det subtile, så vanskelig å se,
som farer hvorhen det vil, -
et vel voktet sinn bringer lykke.

37.
Ensomt det vandrer så viden omkring,
skjult i det indre, ulegemlig, -
den som kan lære å temme sitt sinn
frir seg fra Maras lenker.

38.
Den som er rastløs til sinns
og ikke kjenner den sanne lære,
som er ubalansert i sitt indre, -
finner ei fullkommen visdom.

39.
Det fins ingen frykt for den våkne
som ikke har grumsete tanker,
som er ufordervet i sinnet
og hevet over godt og ondt.

40.
Vit at vårt legeme er som ei krukke;
gjør derfor sinnet sterkt som en festning,
kjemp imot Mara med visdommens våpen,
vern om din seier og hold den ved like.

4l.
Akk! Snart skal dette mitt legeme
ligge henslengt på marken
uten bevissthet, kassert
som en råtten, ubrukelig stokk.

42.
Et uordnet sinn
gjør deg mere skade
enn fiender gjør mot hverandre -
enn uvenner gjør mot hverandre.

43.
Verken mor eller far
eller hele vår slekt
kan tjene oss slik
som et velordnet sinn.