Suttapitaka

Dighanikaya - De lange tekstene


Startside Suttapitaka


Dighanikaya - De lange tekstene - inneholder 34 lange tekster. De er fordelt på tre bind eller avdelinger:

A. Silakkhandhavagga - Moralavsnittsavdelingen

1. Brahmajalasutta - Det guddommelige nett
2. Samaññaphalasutta - Munkelivets frukter
3. Ambatthasutta - Samtalen med Ambattha
4. Sonadandasutta - Samtalen med Sonadanda
5. Kutadantasutta - Samtalen med Kutadanta
6. Mahalisutta - Samtalen med Hareskår-Mahali
7. Jaliyasutta - Samtalen med Jaliya
8. Mahasihanadasutta - Samtalen med Kassapa, eller Buddhas løvebrøl
9. Potthapadasutta - Samtalen med Potthapada
10. Subhasutta - Samtalen med Subha
11. Kevaddhasutta - Samtalen med Kevaddha
12. Lohiccasutta - Samtalen med Lohicca
13. Tevijjasutta- Om dem som kjenner de tre vedaer

B. Mahavagga - Den store avdelingen

14. Mahapadanasutta - Den store legende
15. Mahanidanasutta - Den store samtalen om årsakssammenhenger
16. Mahaparinibbanasutta - Den store teksten om Mesterens bortgang
17. Mahasudassanasutta - Kong Sudassana den store
18. Janavasabhasutta - Historien om Folkenes Okse
19. Mahagovindasutta - Historien om Govinda den store
20. Mahasamayasutta - Det store møtet
21. Sakkapañhasutta - Sakkas spørsmål
22. Mahasatipatthanasutta - Den store teksten om oppmerksomhetens hovedområder
23. Payasisutta - Samtalen med Payasi

C. Pathikavagga - Pathika-avdelingen

24. Pathikasutta - Fortellingen om Patikaputta
25. Udumbarikasihanadasutta - Løvebrølet i Udumbarika
26. Cakkavattisihanadasutta - Den rettmessige kongens løvebrøl
27. Aggaññasutta - Samfunnsklassenes opprinnelse
28. Sampasadaniyasutta - Sariputtas lovprisning av Buddha
29. Pasadikasutta - Den herlige forklaringen
30. Lakkhanasutta - Kjennetegnene på en stor mann
31. Sigalovadasutta - Råd til Sigala
32. Atanatiyasutta - Atanata-vers til beskyttelse
33. Sangitisutta - Den store resitasjonen
34. Dasuttarasutta - Teksten med ti grupper på ti hver