Suttapitaka

Dighanikaya - De lange tekstene

31. Sigalovadasutta - Råd til Sigala


Startside Suttapitaka Dighanikaya


Innledning

I foregående sutta så vi hvordan førbuddhistiske forestillinger ble gitt et nytt og mer etisk innhold. Denne metoden å behandle tradisjoner og ritualer på er enda tydeligere og mer framtredende i denne suttaen. Her ser vi at Buddha ikke avviser lokale tradisjoner og ritualer, men legger en ny og klarere etisk mening i de overleverte tradisjonene.

Buddhas etiske regelverk for munker og nonner er nedfelt i de tekstene som kalles Vinaya. Det finnes mange steder i tekstene der Buddha gir etiske råd og veiledninger til legfolk, det vil si til vanlige mennesker som ikke følger munkenes eller nonnenes regelverk. Men denne teksten står likevel i en særstilling, for her er det samlet flere etiske veiledninger enn i noen annen tekst. Derfor er det noen som omtaler den som "Legmanns-vinaya". Teksten har derfor stor interesse – ikke bare fordi den utelukkende behandler legmannsetikk, men i like stor grad ut fra hvordan etikken er begrunnet, eller kanskje vi heller skal si: ut fra hvordan etikken ikke er begrunnet.

De etiske rådene Buddha her gir unge Sigala, er nemlig helt og holdent basert på et humanistisk gjensidighetsideal. Den gylne regel, som sier at vi ikke skal gjøre mot andre det vi ikke vil at andre skal gjøre mot oss, er ikke spesifikt uttrykt her (men den finnes i andre buddhistiske tekster), men den ligger bak hele teksten som en underliggende grunntanke. Suttaen gir uttrykk for sunn fornuft satt i system – en hverdagsetikk basert på idealet om et godt liv i fellesskap med andre.

Etikken blir ikke gitt noen spesielt overnaturlig begrunnelse. Den er ikke et budskap fra noen gud. Riktignok er lykke i himmelen nevnt som et av de godene et etisk liv fører med seg, men det nevnes bare i forbifarten og utgjør ikke noe hovedmotiv. Vi finner heller ikke noen slike forespeilinger om bisarre belønninger som i foregående sutta. De begrunnelsene som understrekes, er hele tiden av dennesidig karakter. I så måte står derfor også denne suttaen i kontrast til den utbredte formen for folkelig legmannsbuddhisme som setter sine forhåpninger til en bedre gjenfødelse. Disse overnaturlige motivasjonene er nedtonet i denne teksten. Godt vennskap framheves som et gode i seg selv, og ved gode gjensidighetsforhold mellom forskjellige sosiale roller vil livet bli trygt og fredelig.

Det finnes ikke noe i denne teksten som gir noen klare indikasjoner om når den er blitt forfattet. Men siden intet tyder på at den er spesielt sen, står muligheten åpen for at den godt kan tilhøre et tidlig sjikt i tekstsamlingen.


Råd til Sigala

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden ved Rajagaha. Så hendte det at en ung borger ved navn Sigala sto tidlig opp en morgen og gikk ut av byen. Med vått hår og våte klær løftet han hendene og hedret alle himmelretningene, idet han vendte seg både mot øst, syd, vest, nord, ned og opp.

Samme morgen sto Mesteren tidlig opp, kledde seg og tok bollen sin, og ga seg på vei inn mot byen for å få mat. Han møtte Sigala, og spurte ham hvorfor han sto der og hedret alle himmelretningene.

Sigala svarte:

"Da min far lå for døden, ba han meg hedre himmelretningene. Jeg respekterer og høyakter min fars ord, og det er for å oppfylle hans ønsker at jeg utfører dette ritualet."

"Men i den edles treningssystem er det ikke på denne måten de seks himmelretningene bør hedres, unge mann."

"Hvordan bør de seks himmelretningene hedres i den edles treningssystem, Mester? Det hadde vært fint om du kunne forklare meg det."

"Hør godt etter da, så skal jeg forklare det."

"Ja vel, Mester," svarte Sigala.

Mesteren sa:

"Den edles elev lar være å gjøre fire negative handlinger, holder seg unna fire dårlige motivasjoner og passer seg for seks måter å sløse bort eiendommene sine på. Når han holder seg unna disse fjorten dårlige tingene, beskytter han de seks himmelretningene. Da er han også på god vei til å beseire begge verdener, og han blir vellykket både i denne verden og i den neste. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, finner han lykke i himmelen.

Hvilke fire negative handlinger er det han lar være å gjøre?

Å drepe et levende vesen er en negativ handling, unge mann. Å ta det som ikke blir gitt, er en negativ handling, urettmessig sex er en negativ handling og urett tale er en negativ handling. Disse fire negative handlingene lar han være å gjøre."

Slik talte Mesteren. Deretter sa han:

"En vismann vil ikke rose drap, tyveri og urett tale
og heller ikke omgang med en annens hustru.

Hvilke fire dårlige motivasjoner holder han seg unna?

Dårlige handlinger er motivert av grådighet, hat, dumhet og frykt. Men ettersom den edles elev ikke blir styrt av grådighet, hat, dumhet eller frykt, blir han ikke motivert til å utføre slike dårlige handlinger."

Slik talte Mesteren. Deretter sa han:

"Den som begår overtredelser ut fra
grådighet, hat, frykt eller dumhet,
forminsker sitt gode navn og rykte
slik månen minsker mot ny.

Den som ikke begår overtredelser ut fra
grådighet, hat, frykt eller dumhet,
styrker sitt gode navn og rykte
slik månen vokser mot full.

Hvilke seks måter å sløse bort eiendommene sine på, er det som han passer seg for?

Det er drikkfeldighet, det er å reke gatelangs i utide, det er å gå på artistoppvisninger, spill, dårlige venner og latskap.

Her er seks ulemper som følger drikkfeldighet, unge mann: Pengene forsvinner før du vet ordet av det, det har lett for å bli mye krangel, helsen din blir ødelagt, du får dårlig rykte, du opptrer usømmelig og vettet ditt svekkes.

Her er seks ulemper som du må regne med hvis du reker gatelangs i utide, unge mann: Du kan selv komme i farlige situasjoner, ingen tar vare på din kone og dine barn, ingen tar vare på det du eier, du kan bli mistenkt for å stå bak diverse forbrytelser, folk sier mye om deg som ikke er sant og du skaffer deg selv mye trøbbel.

Her er seks ulemper ved artistoppvisninger, unge mann: Du blir for opptatt av å følge med på hvor det er dans, hvor det er sang, hvor det er musikk, hvor det er resitasjon, hvor det er rytmer og hvor det er trommer.

Her er seks ulemper ved spill, unge mann: Vinner du, blir du upopulær. Taper du, gremmer du deg over pengene du mister. Pengene forsvinner fortere enn svint. Taler du i rådet, legger ingen vekt på det du sier. Venner og kolleger vil se ned på deg. Du blir lite populær som ekteskapskandidat, for folk sier at en spiller blir aldri noen god ektemann.

Her er seks ulemper ved dårlige venner, unge mann: Hvilken som helst spiller, fyllesvin, drukkenbolt, svindler, bedrager og voldsmann kan kalle seg din venn og kamerat.

Her er seks ulemper ved latskap, unge mann: Du orker ikke gjøre noe, fordi det er for kaldt, sier du. Du orker ikke gjøre noe, fordi det er for varmt, sier du. Du orker ikke gjøre noe, fordi det er for sent, sier du. Du orker ikke gjøre noe, fordi det er for tidlig, sier du. Du orker ikke gjøre noe, fordi du er for sulten, sier du. Du orker ikke gjøre noe, fordi du er for mett, sier du. Dermed får du ikke gjort noe av alt det du burde ha gjort. Du tjener ikke penger, og sparepengene smuldrer opp."

Slik talte Mesteren. Deretter sa han:

"Du kan alltid få deg drikkebrødre
som kaller deg kompis og kamerat.
Men den som stiller opp når det trengs,
han er en ekte venn.

Seks ting kan ødelegge deg:
Sove til langt på dag,
omgang med andres hustruer,
krangel og strid,
dårlige venner og gjerrighet.

Den som omgås dårlige venner
og ferdes på ville veier,
han ødelegger seg selv,
både i denne verden og den neste.

Det som ødelegger en mann,
er å ligge til langt på dag,
reke ute om natta,
kvinner, spill og fest,
dårlige venner og gjerrighet.

De spiller terning og drikker øl
og oppsøker kvinner som andre har kjær.
Da følger de en vei som fører nedad
og ikke en som fører til vekst,
og de svinner hen som månen mot ny.

En fattig og stakkarslig drukkenbolt,
en dranker som bare pøser i seg,
han synker ned i gjeld som en stein i vannet
og står snart uten familie.

En som pleier å sove hele dagen
og synes kvelden er passe tid for å stå opp,
en som alltid er full og beruset,
duger ikke som familiefar.

‘For kaldt, for varmt
for sent,' sier han.
Han utsetter arbeidet
og går glipp av lønnen.

Men den som ikke bryr seg
mer om kulde og varme
enn om strå og halm,
han får gjort det han skal
og høster arbeidets lønn.

Fire av de du regner som venner, er i virkeligheten dine uvenner, unge mann. Det er snylteren, munnhelten, smigreren og ødelanden.

Det er fire grunner til at din venn snylteren i virkeligheten er din uvenn: Han er grisk, gir lite og vil ha mye, gjør gjengjeld bare når han ikke tør la være og er sammen med deg bare for å skjøtte egne interesser.

Det er fire grunner til at din venn munnhelten i virkeligheten er din uvenn: Han snakker om alle de tjenestene han gjerne ville ha gjort for deg og gjerne vil gjøre for deg. Men all hjelp han gir deg er tomme ord, for når du trenger ham forklarer han deg at han dessverre er forhindret akkurat nå.

Det er fire grunner til at din venn smigreren i virkeligheten er din uvenn: Han roser ugjerningene dine like så mye som det som du har gjort av godt. Han roser deg opp i ansiktet, men snakker skitt om deg bak ryggen din.

Det er fire grunner til at din venn ødelanden i virkeligheten er din uvenn: Han er kamerat med deg når du drikker, han er kamerat med deg når du reker gatelangs i utide, han er kamerat med deg når du går på artistoppvisninger og han er kamerat med deg når du spiller."

Slik talte Mesteren. Deretter sa han:

"Din venn snylteren,
din venn munnhelten,
din venn smigreren
og din venn ødelanden –

hvis du er klok, så innser du
at dette er fire uvenner,
og holder deg unna dem
slik du holder deg unna en farlig vei.

Du har fire virkelige venner, unge mann. Det er han som hjelper deg, han som er trofast i glede og sorg, han som gir deg gode råd og han som viser deg sympati.

Det er fire grunner til at han som hjelper deg er din virkelige venn: Han passer på deg når du ikke passer på deg selv, han ser etter eiendommen din når du ikke passer på selv, han er en du kan vende deg til i farens stund, og trenger du en håndsrekning gir han deg to.

Det er fire grunner til at han som er trofast i glede og sorg er din virkelige venn: Han betror deg sine hemmeligheter og holder på dine hemmeligheter, han svikter deg ikke i ulykken, og gir gjerne livet sitt for din skyld.

Det er fire grunner til at han som gir deg gode råd er din virkelige venn: Han holder deg unna det som er dårlig og anbefaler deg å gjøre det som er godt, han forteller deg ting du ikke har ført før og viser deg veien til himmelen.

Det er fire grunner til at han som viser deg sympati er din virkelige venn: Han er ikke skadefro når det går deg dårlig, han gleder seg på dine vegne når det går deg godt, han irettesetter dem som snakker stygt om deg og bifaller dem som snakker godt om deg."

Slik talte Mesteren. Deretter sa han:

"Den vennen som hjelper deg,
han som er trofast i glede og sorg,
han som gir deg gode råd
og han som viser deg sympati,

Dette er fire gode venner
og den som er klok tar vare på dem
slik en mor tar vare på
sitt eneste barn.

Den som er klok og har god atferd,
lyser som flammen i mørket.
Flittig som en bi arbeider han
og samler rikdom i hauger.

Så bruker han sine rikdommer
til beste for sin slekt.
Han deler det han eier
i fire like deler.

Den ene bruker han selv,
de to neste investerer han
i den virksomheten han driver.
Den fjerde sparer han til trangere tider.

Hvordan beskytter man de seks himmelretningene her i den edles treningssystem, unge mann?

Først må du forstå hva som menes med de seks himmelretningene. Med øst mener vi foreldre, med syd mener vi lærere, med vest mener vi kone og barn, med nord mener vi venner og slektninger, med ned mener vi tjenere og ansatte og med opp mener vi filosofer og brahmaner.

Barn bør hedre sine foreldre som den østlige retning på fem måter, ved å si til seg selv: De har tatt seg av meg, nå vil jeg ta meg av dem. Jeg vil gjøre arbeidet for dem. Jeg vil ta vare på familietradisjonene. Jeg vil stelle godt med det jeg arver etter dem, og når de er døde, vil jeg gi gaver på deres vegne.

Når foreldrene således blir hedret av sine barn, viser de omsorg for barna sine på fem måter: Beskytter dem mot alt vondt, lærer dem det som er godt, gir dem en yrkesutdannelse, hjelper dem til et godt giftermål og lar dem få arve når den tiden kommer. På denne måten blir den østlige retning beskyttet, og alt blir trygt og fredelig.

Elever bør hedre sine lærere som den sydlige retning på fem måter: ved høflighet, lydighet, flid, hjelpsomhet og lærevillig oppmerksomhet.

Når lærere således blir hedret av sine elever, viser de omsorg for elevene sine på fem måter: Gir dem god oppdragelse og god undervisning, gjør dem flinke i alle fag og gir dem god sosial trening, slik at de blir trygge i enhver situasjon i livet. På denne måten blir den sydlige retning beskyttet, og alt blir trygt og fredelig.

En mann bør hedre sin kone som den vestlige retning på fem måter: Respektere henne, vise henne hensyn, være trofast mot henne, la henne være med på å bestemme og gi henne smykker og slikt i gave av og til.

Når kona således blir hedret av sin mann, viser hun omsorg for ham på fem måter: Hun gjør sin del av arbeidet skikkelig og tar seg godt av tjenestefolk og ansatte. Hun er trofast mot ham, tar godt vare på familiens inntekter, og er dyktig og flittig i alle sine gjøremål. På denne måten blir den vestlige retning beskyttet, og alt blir trygt og fredelig.

En mann av god familie bør hedre sine venner som den nordlige retning på fem måter: Være gavmild, høflig og hjelpsom mot dem, behandle dem likt og være til å stole på.

Når vennene således blir hedret av sin venn, viser de omsorg for ham på fem måter: De passer på ham når han ikke passer på seg selv, de ser etter eiendommen hans når han ikke passer på selv, det går an å vende seg til dem i farens stund, de svikter ikke i ulykken og de har omsorg for familien. På denne måten blir den nordlige retning beskyttet, og alt blir trygt og fredelig.

En arbeidsgiver bør hedre sine tjenere og ansatte som retningen nedover på fem måter: La hver enkelt få arbeidsoppgaver som passer til hans evner, gi dem skikkelig mat og lønn, ta seg av dem når de blir syke, dele ekstra godbiter med dem og gi dem rimelig fritid.

Når tjenerne og de ansatte således blir hedret av sin arbeidsgiver, viser de omsorg for ham på fem måter: De står opp før ham og legger seg senere enn han gjør, de tar imot det de får, utfører arbeidet sitt så godt de kan og bidrar til å øke hans ry. På denne måten blir retningen nedover beskyttet, og alt blir trygt og fredelig.

En mann av god familie bør hedre filosofer og brahmaner som retningen oppover på fem måter: Med vennlige gjerninger, vennlige ord og vennlige tanker, holde åpent hus for dem og sørge for at deres materielle behov er dekket.

Når filosofer og brahmaner således blir hedret av vanlige mennesker, viser de omsorg for dem på seks måter: De holder dem unna det som er dårlig og lærer dem hva som er godt. De har kjærlig omsorg for dem, lærer dem nytt og hjelper dem til å holde gammel kunnskap ved like, og viser dem veien til himmelen. På denne måten blir retningen oppover beskyttet, og alt blir trygt og fredelig."

Slik talte Mesteren. Deretter sa han:

"Øst er foreldre,
syd er lærere,
vest er kone og barn,
nord er venner og slektninger,

ned er tjenere og ansatte,
og opp er filosofer og brahmaner.
Den som hedrer himmelretningene slik,
blir et godt overhode for familien.

Den som er vis og har god livsførsel,
som er mild og intelligent,
ydmyk og omgjengelig,
han vil folk tale vel om.

Den som er flittig og ikke lat,
som ikke lar seg rokke av motgang,
som er forstandig og ikke gjør noe galt,
han vil folk tale vel om.

Den som er gjestfri og vennesæl,
høflig og gavmild,
og som kan gi gode råd,
han vil folk tale vel om.

Gaver og vennlige ord,
hjelpsomhet overfor andre,
og yte rettferdighet mot alle,
alt etter sak og situasjon –

Disse tingene gjør
at verden kan gå videre,
liksom akselpluggen gjør
at vogna kan rulle videre.

Hvis disse tingene ikke hadde fantes,
ville ingen barn ha respektert sin mor,
og ingen barn ville heller hatt
respekt og aktelse for sin far.

Siden de vise har aktelse
for disse tingene,
blir de høyt respektert
og høster mye ros."

Da Mesteren hadde sagt dette, utbrøt Sigala:

"Utmerket, Mester, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære et lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Mester. Nå tar jeg tilflukt til deg, Mester, til din lære og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som legvenn fra i dag av og så lenge jeg lever.