Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Itivuttaka - Slik er det sagt


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya


Itivuttaka består av 112 korte tekster fordelt på fire nipataer, avdelinger, med varierende antall kapitler. Disse er ordnet numerisk, etter samme prinsipp som i Anguttaranikaya.

1. Ekanipata - Tekster som hver inneholder ett tema

1. kapittel
2. kapittel
3. kapittel

2. Dukanipata - Tekster som hver inneholder to temaer

1. kapittel
2. kapittel

3. Tikanipata - Tekster som hver inneholder tre temaer

1. kapittel
2. kapittel
3. kapittel
4. kapittel
5. kapittel

4. Catukkanipata - Tekster som hver inneholder fire temaer

1. kapittel