Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster


Startside Suttapitaka


Khuddakanikaya består av en rekke tekster av svært forskjellig karakter. Her finnes diktsamlinger, som f.eks. Dhammapada, Suttanipata, Theragatha og Therigatha, samlinger av små prosastykker med tilhørende dikt, som Udana og Itivuttaka, kommentarer, som Niddesa, lærde avhandlinger, som Patisambhidamagga, og legendesamlinger, som f.eks. Apadana, Buddhavamsa og Cariyapitaka.

Khuddakapatha - Små tekster
Dhammapada - Vers om læren
Udana - Høytidelige uttalelser
Itivuttaka - Slik er det sagt
Suttanipata - En tekstsamling
Vimanavatthu
Petavatthu - Spøkelseshistorier
Theragatha - Brødrenes sanger
Therigatha - Søstrenes sanger
Jataka - Tidligere fødsler
Niddesa
Patisambhidamagga - Den klare analysens vei
Apadana
Buddhavamsa
Cariyapitaka

I tillegg til de ovenstående verkene regner burmesisk tradisjon noen litt senere verker også som kanoniske. Mest kjent av disse er:

Milindapañha - Milindas spørsmål