Mahayanatekster

Shantideva: Veien til det oppvåknede liv


10. Dedikasjon


Startside Mahayanatekster Bodhicaryavatara


1.
La alle vesener så prektig pryde
vår vei til oppvåkning på grunn av meg
og det jeg oppnådde av ekte godhet
ved tanken på å nå det våkne liv!

2.
La alle overalt som går og plages
med lidelser og ondt i kropp og sinn
få oppnå oseaner av tilfredshet
på grunn av min fortjeneste og dyd!

3.
La aldri dem som lever mangle lykken –
nei, aldri mer i fødselshjulets løp!
Og måtte hele verden alltid glede
seg over bodhisattvalykkens fred.

4.
Ja, måtte alle vesener få nyte
en like stor porsjon av paradis
og like mange gleder, som det finnes
av helveter i universene.

5.
La alle dem som lider under kulde
bli varme – la de varmeplagede
bli nedkjølt av de klare oseaner
av regn fra bodhisattva-skyene!

6.
La sverdbladskogen bli totalt forvandlet
til guders lystlund, stråleklar og lys,
la tornetrærne helt forandre vesen
til ønsketrær som oppfyller hver drøm.

7.
La helvetenes dyp bli klare sjøer
som gjenlyder av himmelsk vakker sang
fra gjess og svaner, ender, vadefugler –
la lotuser beruse oss med duft.

8.
La helvetenes rødglødende hauger
bli hauger av juvelers glans og glød!
La helvetenes brolegning av flammer
bli brostein av den klareste krystall!
La klippene som knuser folk med pine
bli tempelslott der buddhaer kan bo!

9.
La regn av sverd og stein og kull som brenner
fra nå av bli et florlett blomsterregn
og la den dødelige våpenkampen
fra nå av bli en blomsterkamp i lek.

10.
La dem som kjøttet falt av – med skjeletter
så hvite som sjasmin, og senket ned
i flammeelven – takket være kraften
i mine gode gjerninger, bli født
som vesener i himmelen og leve
med gudekvinner ved en himmelsk elv!

11.
La dødsdemonene og hele hæren
av gribb og kråke miste alt sitt mot!
La dem som er i helvete se lyset
og spørre: "Hva er dette stråleskinn
som dreper mørket og sprer lys og glede?"
Se, Vajrapani flammer himmelhøyt!
Og han skal fri dem ut fra smertens rike
og la dem kjenne dyp og ekte fryd!

12.
Et regn av lotus blandet med parfyme
skal slukke ilden dypt i helvete,
og de som bor der skal forbauset spørre:
"Hva skjer?" og være glade! Og de skal
få øye på den store Padmapani
i strømmen av det friske, svale regn.

13.
Kom fort! La frykten fare! Se, vi lever!
Han kom til oss, Den strålende! Vår prins
i munkeklær, hvis kraft har fjernet angsten
og åpnet våre sinn for gledens gys!
En vilje til å være våken fødtes –
og medfølelsen, hjelpsomhetens mor.

14.
Se Herren! Se, hans lotusføtter hedres
med hundrevis av guders diadem,
hans øyne, som er fuktige av medynk –
se, blomstene som regner over ham
fra skjønne slott der tusentalls gudinner
lar lovsang klinge! Å, la dem som bor
i helvete bli løftet opp i jubel
når de ser Manjughosha fremfor seg!

15.
La helvetes beboere, ved mine
fortjenester, få gleden av å se
enorme bodhisattva-skyer stråle
og med Samantabhadra helt i front
gi alle pust av sine svale vinder
og regn av duftende og kjølig vann.

16.
La smertene i helvete bli lindret!
La dem som bor der miste all sin frykt!
La alle som befinner seg i pine
befris fra plager, lidelser og angst!

17.
La dyr få slippe frykt for å bli spist opp,
la spøkelser som kjenner evig sult
bli lykkelige som de menneskene
som bor i eventyrets lykkeland.

18.
La spøkelsene som er evig sultne
bli mettet og fullstendig tilfredsstilt
av melken som så kjølig strømmer ut fra
den edle Avalokiteshvara.

19.
La blinde alltid se det som er synlig
og la de døve høre all slags lyd.
La svangre kvinner føde uten smerter
slik Mayadevi gjorde – Buddhas mor.

20.
La alle få alt det de måtte ønske
av nyttige og gode ting – som klær,
og mat og drikke, blomsterkranser, smykker
og oljer, duftende av sandeltre.

21.
La dem som frykter finne fred og trygghet,
la dem som sørger synge gledens sang!
La dem som flykter redde gjennom livet
få tilflukt, og i sinnet finne ro.

22.
La alle syke mennesker bli friske
og la dem slippe fri fra alle bånd!
La svake mennesker få større styrke
og tenke gode tanker om sin bror!

23.
La alle egner bli fullstendig trygge
for alle dem som er på reisefot –
og måtte alle reisende få oppnå
det målet de har satt for reisen sin,

24.
la sjøfarende reise uten stormer
og uten fare seile over hav,
og nå de trygge havnene i tide
og glede seg med sin familie!

25.
La dem som har forvillet seg i skogen
få reisefeller som skal samme vei –
og la dem reise videre i trygghet
for røvere og all slags ville dyr.

26.
La gudene beskytte dem som sover,
de tankeløse og de sinnsyke,
de syke, de som virrer rundt i skogen,
og hjelpeløse gamle folk og barn.

27.
La alle være fri fra strev og møye
og oppnå visdom, medfølelse, tro –
la alle opptre godt, og ha i minne
sin sjeldne fordel: født som menneske!

28.
La alle være underfulle skatter,
som bodhisattvaene! Uten hat,
og våpenløse skal de alle leve
i uavhengighet av andre folk.

29.
La alle som er svake, uten livsgnist,
bli sterkere, ja, struttende av kraft!
Og la de frastøtende og de stygge
bli strålende av himmelsk deilighet.

30.
La alle verdens kvinner oppnå status
og samme slags respekt som verdens menn,
og la de lave i sitt samfunn oppnå
anseelse – men med beskjedne sinn.

31.
Og takket være mine gode tanker
og gjerninger – la alle levende
i verden avstå fra å øve ondskap
og alltid bare gjøre gode ting.

32.
La viljen til å våkne være kraftig!
La treningsiveren bli riktig stor!
La alle omfavnes av buddhaene
og få beskyttelse mot Maras stikk.

33.
La alle levende i alle riker
få leve evig, utenfor all tid –
la alle leve lykkelig! La døden,
selv ordet "død", bli borte fra vår jord!

34.
La alle verdens områder og landskap
bli parker der det vokser ønsketrær;
der buddhaer og buddhabarn kan leve
med lærens vakre, velklingende sang.

35.
La marken være glatt og jevn å gå på
og myk som åpne hender under oss
og fri for spisse stein og skarpe klipper
som om den var av blankpolert smaragd.

36.
Og la der være en enorm forsamling
av bodhisattvaer i krets på krets –
la disse pryde jordens overflate
med glitrende og vakker stråleglans!

37.
La alle levende få høre læren
ustanselig og gjennom alle ting –
la fugler synge den! La vinden nynne
om læren under himmelhvelvingen!

38.
La alle møte buddhaene: La dem
med bodhisattvaene vandre fritt!
La alle hedre verdens store Lærer
med endeløse ofringer og fryd!

39.
La regnet falle rikelig i tide,
la avlingen bli rik til overflod!
La folket leve lykkelig i velstand
og kongen styre med rettferdighet!

40.
La legeurtene helbrede hurtig,
la mantraene gi godt resultat.
La alle skrømt og alle slags demoner
betrakte mennesket med vennlig blikk.

41.
La ingen lide under savn og sykdom,
la ingen føle ondskap eller hat.
La ingen bli tilsidesatt og avvist,
la ingen være nedtrykt eller trist.

42.
La klostrene forvalte dyd og lærdom
og stå solid og trygt på sikker grunn –
la munkenes og nonnenes forsamling
ha fremgang og et liv i harmoni.

43.
La alle munker som vil trene, finne
den ensomhet de ønsker. Måtte de
ha sinn som mediterer lett og smidig
og alltid holder sin konsentrasjon.

44.
La nonnene få full aksept, og la dem
bli fri fra bråk og kranglevorne folk –
og la dem som har latt seg ordinere
betrakte atferdsregler med respekt!

45.
La dem som lever dårlig, føle avsky
for usselheten sin og knuse den –
og måtte de bli født i lykkens tilstand
og holde bodhisattvaløftene.

46.
Å, måtte alle lærde være vise
og kultiverte, motta almisser,
og ha helt rene strømninger i sinnet
og ha godt ry i alle verdens land.

47.
Å, måtte verden oppnå Buddhas tilstand
som én og samme himmelrene kropp –
og uten å gå gjennom helvetene
og uten slitsom treningsdisiplin.

48.
La alle vesener i verden hedre
hver enkelt buddha på så mange vis –
la alle være overmåte glade
med buddha-lykke over all forstand.

49.
La bodhisattvaenes gode ønsker
for verdens vel gå i oppfyllelse –
la Verdenshjelpernes velmente tanker
om alt som lever, bli realisert.

50.
Og la pratyekabuddhaene glede
seg sammen med elevene: og la
dem alle være meget respekterte
blant guder og på menneskenes jord.

51.
Å, la meg huske alle liv jeg hadde –
og gi meg styrke til å om igjen
fornye mine løfter, til jeg kommer
til lykkens land ved Manjughoshas hjelp.

52.
Og om jeg sitter, ligger eller vandrer –
la kraft og styrke modnes i mitt sinn!
Og la meg alltid finne muligheter
til ensomhet – hvor enn jeg gjenfødes.

53.
Når jeg vil skue noe eller spørre,
når jeg på noen måte trenger hjelp –
så la meg uten hindringer få se ham,
min herre Manjunatha, frelseren!

54.
Å, la meg leve livet mitt på jorden
som Manjushri, den store hjelperen,
som lever for å frelse alt som lever
i alle verdens himmelretninger!

55.
Så lenge universet eksisterer,
så lenge denne jordkloden består
vil jeg benytte livets muligheter
til å bli kvitt all lidelse og sorg.

56.
All lidelse som finnes i vår verden
vil jeg la modnes grundig i mitt sinn.
La hele verden finne frem til lykken
ved bodhisattvaenes gjerninger.

57.
La Buddhas ord – den rette medisinen
mot verdens sorg, og kilden til alt godt –
bestå til alle tider for vår lykke,
og alltid være fulgt av glans og ry
!
58.
Jeg bøyer meg for Manjughosha! Han som
i velvilje forskjønner sinnet mitt!
Jeg bøyer meg for Veilederen! Han som
med vennlighet gjør sinnet fast og sterkt!