Mahayanatekster

Shantideva: Veien til det oppvåknede liv


3. Å gripe fatt i viljen til oppvåkning


Startside Mahayanatekster Bodhicaryavatara


1.
Å, herlige, vidunderlige lindring
som kommer til de lidende som regn –
jeg gleder meg med alle dem som lever!
Må lykken svale alle såre sinn!

2.
Jeg fryder meg ved tanken på den frihet
fra livets kretsløp mange er forunt,
jeg gleder meg på vegne av De våkne,
og bodhisattvaene, Buddhas barn.

3.
Beslutningskraft i dype oseaner,
de gode som gir lykke til alt liv
og virker til det beste for oss alle –
alt dette gir meg glede, varm og dyp.

4.
Med hendene lagt ydmykt sammen ber jeg
til alle verdens våkne buddhaer:
la lærens lampe skinne over alle
som lider under sin uvitenhet!

5.
Med hendene lagt ydmykt sammen ber jeg
til seierherrene som søker fred:
La verdensaldrer gå, nirvana vente!
Gå ikke fra oss, da blir verden blind!

6.
La alle gode gjerninger jeg gjorde,
ja, alt det gode som ble gjort av meg,
gi lindring for den store sorg og smerte
som piner alt som lever på vår jord.

7.
Jeg vil bli medisin for alle syke
og lege for de mange som har sår!
La meg få pleie dem til de blir friske
og ingen sykdom eksisterer mer.

8.
Jeg vil fordrive verdens tørst og hunger
med himmelsk regn av drikke og av mat –
i hungersnøden mellom verdensaldrer,
la meg bli mat og drikke for hver sjel!

9.
Og la de mange fattige og usle
i meg oppdage verdens største skatt,
en nyttig hjelp til alle ting de trenger
og alle ting de mangler i sin nød.

10.
Jeg ofrer mine kropper, alt jeg eier
og alt det gode jeg har samlet opp
i fortid, fremtid og i dette livet
til alles beste: ikke for meg selv.

11.
Nirvana er å legge all ting fra seg;
det sinnet lengter til; den store fred.
Og når jeg kommer dit og alt blir frihet,
vil jeg med fryd gi alt, til andres vel.

12.
Jeg overgir meg helt og fullt til andre:
jeg lar dem gjøre med meg det de vil!
Om de vil slå, om de vil le og spotte
og kaste skitt – hvem bryr seg vel om det?

13.
Om jeg blir plaget, ledd av, hånt og spottet
i uforstandige personers lek –
hva bryr jeg meg om kroppens vonde skjebne?
Jeg har jo allerede gitt den bort!

14.
La menneskene følge sine lyster
og gjøre alt de ønsker seg og vil –
men måtte aldri noen miste lykken
fordi de tillitsfullt har fulgt mitt ord!

15.
Om det de andre menneskene tenker
om meg, er ondt og spydig, eller godt:
la det de mener gi dem kraft og styrke
som lar dem oppnå det de ønsker seg!

16.
La alle som sprer ondskapsfulle rykter
og gjør meg urett på så mange vis
med spott og løgn og sure spydigheter,
få del i det å ha et våkent sinn.

17.
La meg bli hjelper for de hjelpeløse,
en veiviser for dem som reiser langt.
For dem som søker mot den fjerne bredden
skal jeg bli ledestjerne, båt og bro.

18.
Og jeg vil lyse klart for dem som famler
i mørket; jeg vil være hvilested
for trette vandrere, en trofast tjener
for alle som behøver tjeners hjelp.

19.
En ønskestein, en krukke som for alltid
er full; en formel for en trylledrikk –
et ønsketre, en magisk ku! Alt dette
skal alle skapninger få ha i meg.

20.
Slik jord og luft og andre elementer
er goder og til gavn for alle dem
som bor i universets store verden,
de talløse som lever her og der –

21.
slik vil jeg også være for dem alle
som lever i en slik mangfoldighet,
et middel til å opprettholde livet
for dem som ennå ikke er helt fri.

22.
Slik buddhaer i fortiden grep fatt i
sin vilje til å våkne fullt og helt
og slik de nøye fulgte treningsveien
der de som bodhisattvaer gikk først,

23.
skal også jeg la viljen til å våkne
få liv, til hele universets gavn,
og også jeg vil praktisere veien
og trene systematisk, godt og hardt.

24.
Den vise og omtenksomme bør juble!
Og glede seg når han i tillit har
tatt fatt i viljen til å bli en Våken.
Slik vokser viljen sterk og klar og ren!

25.
Min fødsel har i dag i sannhet båret
en lykkens frukt! Mitt sinn er rent og klart!
I dag er jeg blitt født som Buddhas slektning!
I dag er jeg blitt født som Buddhasønn!

26.
Fra nå av må jeg handle slik det passer
for medlemmer av denne høye slekt,
og ikke skitne til en slik familie
som stråler plettfri, sømmelig og ren.

27.
Som til og med en blind mann kanskje finner
en dyr juvel på byens søppelhaug,
er denne dyre viljen til å våkne
på sjeldent vis blitt til i sinnet mitt.

28.
Og denne eliksiren har blitt laget
så døden her i verden skal bli knust –
som middel til å lindre verdens plager
er dette en fantastisk, storslått skatt.

29.
Som lindring og som kur for verdens sykdom
er dét den aller beste medisin,
et hvilens tre ved veien for vår verden
som vandrer, trett av egen eksistens,

30.
en bro som bærer over alt det harde
som reisende må gjennom på sin vei,
en klar og kjølig fullmåne for sinnet
som demper lidenskaper og begjær,

31.
en strålende og mektig sol som driver
uvitenhetens dystre mørke vekk.
Ja, dette er det tykke, ferske smøret
fra kjerningen av lærens søte melk!

32.
For menneskenes karavanefølge
som hungrer etter lykken på sin vei
er dette gledens festmåltid gjort ferdig –
og hver og en som smaker blir fornøyd!

33.
Jeg ber hele verden delta i
den lykken De våkne har –
må alle slags guder fryde seg
der buddhaene er nær!