Mahayanatekster

Hjertesutraen


Startside MahayanateksterDen edle bodhisattvaen Avalokiteshvara vandret i den dype, overskridende visdom og så seg om i medfølelse. Han så de fem gruppene av personlighetsfaktorer, og han så at de i sitt indre vesen er tomme.

– Se her, Shariputra! Form er tomhet, og tomhet er form. Form er ikke noe annet enn tomhet, og tomhet er ikke noe annet enn form. Det som er form er tomhet, og det som er tomhet er form.

Slik er det også med følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthet.

Se her, Shariputra! Alle fenomener kjennetegnes av tomhet. De er ikke oppstått og de tar ikke slutt, de er verken rene eller urene, verken mangelfulle eller fullkomne. Derfor finnes det ingen form i tomheten, Shariputra, ingen følelse, ingen identifikasjon, ingen reaksjon og ingen bevissthet. Intet øye eller øre, ingen nese, tunge eller kropp, intet sinn; ingen form, lyd, duft, smak, berøring eller tanke; og intet synselement og så videre til sinnselement.

Ingen kunnskap eller uvitenhet, ingen utryddelse av kunnskapen og ingen utryddelse av uvitenheten, og så videre til ingen alderdom og død, ingen utryddelse av alderdom og død, ingen lidelse, årsak, slutt eller vei, og ingen erkjennelse og ingen oppnåelse.

En bodhisattva som baserer seg på den overskridende visdom, har ikke noe som blokkerer sinnet. Fordi han ikke har noe som blokkerer sinnet, har han ikke noe å frykte. Han har overvunnet alle bekymringer og er trygg på å nå nirvana. Alle buddhaer i fortid, nåtid og framtid har nådd fram til fullkommen oppvåkning fordi de har basert seg på den overskridende visdom.

Derfor skal du kjenne den overskridende visdoms store ord, den store kunnskapens ord, det uforlignelige ord, det makeløse ord, som i sannhet lindrer alt som er vondt, fordi det ikke inneholder noe galt. Den overskridende visdoms ord er: gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, som betyr: "Gått, gått, gått forbi, gått helt forbi, oppvåkning, godt sagt!".


Teksten er oversatt fra Prajñaparamitahridayasutram (samkshiptamatrika), Mahayanasutrasangraha I, red. P.L. Vaidya, Darbhanga 1961.