Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene


Startside Suttapitaka


Som navnet antyder, inneholder Majjhimanikaya 152 mellomlange tekster. Disse er fordelt på tre bind med ca. 50 tekster i hvert, og videre i vaggaer, grupper, på 10 og 10 (unntatt nest siste vagga, som inneholder 12 suttaer). Det blir altså 5 vaggaer i hvert bind, til sammen 15 vaggaer. Vaggaene får gjerne navn etter første tekst i hver vagga eller etter hovedinnholdet i de aktuelle tekstene.

Temaregister til tekstene, til studier og refleksjon

Mulapannasapali - De første 50 tekstene

Mulapariyayavagga - sutta 1-10
Sihanadavagga - sutta 11-20
Opammavagga - sutta 21-30
Mahayamakavagga - sutta 31-40
Culayamakavagga - 41-50

Majjhimapannasapali - De neste 50 tekstene

Gahapativagga - sutta 51-60
Bhikkhuvagga - sutta 61-70
Paribbajakavagga - sutta 71-80
Rajavagga - sutta 81-90
Brahmanavagga - sutta 91-100

Uparipannasapali - De siste 50 (egentlig 52) tekstene

Devadahavagga - sutta 101-110
Anupadavagga - sutta 111-120
Suññatavagga - sutta 121-130
Vibhangavagga - sutta 131-142
Salayatanavagga - sutta 143-152