Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 101 - 110


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


101. Samtalen i Devadaha. Devadahasutta
Buddha presenterer argumenter mot jainenes oppfatninger om at virkningene av det vi tidligere har gjort, bare kan utslettes gjennom askese.

102. Fem og tre kategorier. Pañcattayasutta
Buddha gjennomgår feilaktige holdninger, som nihilisme, eternalisme og feilaktige syn på nibbana.

103. Hva mener dere om meg? Kintisutta
Buddha spør munkene om de tror han underviser for å tjene noe på det. De svarer at de mener han underviser ut fra medfølelse med andre. Videre gir Buddha råd om hvordan munkene kan leve sammen i harmoni og enighet og løse konflikter seg imellom.

104. Samtalen i Samagama. Samagamasutta
Siden jainenes lærer, Nigantha Nataputta, døde, ble jainene splittet og kranglet med hverandre. Buddha ber munkene unngå slik intern krangel, og gir flere anvisninger om hvordan de kan leve sammen i harmoni og løse konflikter. Han gir flere prosedyrer som munkene kan følge hvis det skulle oppstå innbyrdes uenighet.

105. Samtalen med Sunakkhatta. Sunakhattasutta
Sunakkhatta har hørt at mange munker har erklært at de er blitt arahanter, og han spør Buddha om noen av dem muligens kan ha overvurdert seg selv. Buddha svarer at noen har sagt sannheten, mens andre har overvurdert seg selv. Videre snakker han om farene ved å bli for ensidig, for stolt, og overvurdere seg selv.

106. Veien til det som er gunstig og urokkelig. Aneñjasappayasutta
Buddha advarer mot sanselige nytelser. Videre anbefaler han å betrakte tomhet og tenke slik: ‘Jeg tilhører ikke noe eller noen noe sted, og det er intet, ingen og intet sted som tilhører meg.'

107. Samtalen med Moggallana regnskapsfører. Ganakamoggallanasutta
Brahmanen Moggallana regnskapsfører spør Buddha om han har utarbeidet en pedagogisk progresjon, eller en trinnvis opplæring som går trinn for trinn og skritt for skritt. Buddha svarer med å forklare den trinnvise treningen fram mot nibbana. Brahmanen spør om alle kommer fram til nibbana. Buddha svarer at noen kommer fram, men andre kommer ikke fram. Buddha er bare en som viser veien, resten er opp til den enkelte.

108. Samtalen med Moggallana oppsynsmann. Gopakamoggallanasutta
I likhet med tekst 84 og 94 foregår også denne etter Buddhas bortgang. ânanda forteller at Buddha ikke utpekte noen leder til å overta etter hans død. Den læren han etterlot seg, er munkenes tilflukt. ânanda utdyper dette ved å beskrive hvilke egenskaper en munk bør ha. En brahman mente at Buddha roste alle former for meditasjon, men Ananda sier at det stemmer ikke. Buddha roste ikke meditasjon med sinnet fylt av begjær, voldelige tanker, sløvhet og treghet, uro og bekymringer og uvisshet.

109. Den store samtalen under fullmånen. Mahapunnamasutta
Buddha forklarer involveringsgruppene, som til sammen utgjør et menneske, og sier at de bør ses slik: ‘dette er ikke mitt, dette er ikke meg, dette er ikke mitt selv', uansett om de tilhører fortid, nåtid eller framtid, om de er indre eller ytre, grove eller fine, gode eller dårlige, nære eller fjerne. Da ser man dem som de er, med fullkommen visdom.

110. Den lille samtalen under fullmånen. Culapunnamasutta
Buddha utreder forskjellen på et dårlig og et godt menneske.