Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 11 - 20


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


11. Den lille teksten med løvebrølet. Culasihanidasutta
Løvebrøl er en fargerik betegnelse for en stolt og selvsikker uttalelse. Denne teksten handler om hvordan Buddhas elever kan argumentere i debatt med tilhengere av andre læremestere.

12. Den store teksten med løvebrølet. Mahasihanadasutta
En tekst fra Buddhas siste leveår – han forteller at han nå er åtti år gammel. En frafallen munk kommer med kritikk som Buddha snur til ros, idet han leverer et løvebrøl om sine egne kvaliteter og forteller om sin vei til oppvåkning.

13. Den store teksten om lidelse. Mahadukkhakkhandhasutta
En gruppe munker kommer i debatt med andre filosofer. De forteller Buddha om dette, og han gir dem veiledning om hvordan de kunne ha argumentert.

14. Den lille teksten om lidelse. Culadukkhakkhandhasutta
Hvordan kvitte seg med grådighet, hat og forvirring? Buddha forklarer sansenytelser og illustrerer med å fortelle om en samtale med jain-asketer.

15. Om å granske seg selv. Anumanasutta
Munken Moggallana den store forklarer hvilke egenskaper man bør ha for å kunne ta til seg råd, veiledninger og kritikk.

16. Det indre villnis. Cetokhilasutta
Buddha beskriver fem former for tvil og hat og fem former for begjær som gjør det vanskelig å leve som munk. Deretter forteller han hvilke egenskaper som setter munken i stand til å nå oppvåkning.

17. Skogholtet. Vanapatthasutta
Buddha forklarer at materielle omstendigheter ikke bør være avgjørende for munkens praksis. Det viktigste er munkens indre konsentrasjon og oppmerksomhet.

18. Honningkaken. Madhupindikasutta
Buddha gir en kort utredning om årsaken til menneskers vrangforestillinger, og munken Kaccana den store utdyper denne og gir en psykologisk utredning.

19. To kategorier av tanker. Dvedhavitakkasutta
Buddha forteller om sin vei til oppvåkning. Han beskriver hvordan han analyserer sine egne tanker og sitt eget sinn og finner ut hva slags tanker som fører i retning av oppvåkning.

20. Om å fordrive usunne tanker. Vitakkasanthanasutta
Fem metoder for å fordrive usunne tanker.