Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

117. Mahacattarisakasutta - Den store teksten om de førti faktorene


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 111-120


Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi, der han oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden. Der henvendte han seg til munkene og sa:

"Munker."

"Ja, Mester," svarte de.

Mesteren sa:

"Jeg skal lære dere edel og rett konsentrasjon og sette den inn i dens rette sammenheng for dere, munker. Hør etter og følg godt med, så skal jeg forklare dette for dere."

"Ja vel, Mester," svarte munkene.

"Og hvordan er den rette sammenhengen for edel og rett konsentrasjon, munker? Sammenhengen er denne: rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse og rett oppmerksomhet. Dette er de syv faktorene som hører med til rett konsentrasjon av sinnet. Av disse kommer rett syn først. Og hva vil det si at rett syn kommer først? Den som forstår hva som er urett syn og hva som er rett syn, har dermed rett syn.

Hva er urett syn, munker? Det er å mene at verken gaver eller ofringer har noen effekt, at gode og onde handlinger ikke har noen konsekvenser, at verken denne verden eller en annen verden eksisterer, at det ikke har noen hensikt å ta seg av mor og far, at ingen vesener spontant blir til, og at ingen filosofer eller brahmaner her i verden har riktig praksis eller er på rett vei slik at de virkelig kan si at de forstår og erkjenner denne og den andre verden fullt ut. Dette er urett syn, munker.

Og hva er rett syn, munker? Jeg sier at det finnes to former for rett syn. Det finnes et rett syn som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer, og det finnes et rett syn som er edelt, fritt fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien.

Hva er så rett syn som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer?

Det er å mene at gaver og ofringer har noen effekt, at gode og onde handlinger har konsekvenser, at både denne verden og en annen verden eksisterer, at det har noen hensikt å ta seg av mor og far, at det finnes vesener som blir til spontant, og at det finnes filosofer eller brahmaner her i verden som har riktig praksis og er på rett vei slik at de virkelig kan si at de forstår og erkjenner denne og den andre verden fullt ut. Dette er rett syn som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer.

Men hva er rett syn som er edelt, fritt fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien, munker?

Det er den visdom, den visdomsevnen, visdomskraften, den undersøkelsen av fenomenene, det rette syn som er en komponent av veien, som finnes i en som har et edelt sinn uten forurensinger i sinnet, hos en som følger den edle veien og praktiserer i samsvar med denne. Når han bestreber seg på å kvitte seg med urett syn og heller komme fram til rett syn, har han rett bestrebelse, og når han oppmerksom kvitter seg med urett syn og oppmerksomt kommer fram til rett syn, har han også rett oppmerksomhet. Disse tre faktorene hører sammen med rett syn og følger på hverandre, nemlig rett syn, rett bestrebelse og rett oppmerksomhet.

Her kommer rett syn først. Og hva vil det si at rett syn kommer først? Den som forstår hva som er urett beslutning og hva som er rett beslutning, har rett syn.

Hva er urett beslutning, munker? Det er å ønske seg sansenytelser, å ønske å skade noen og å ønske å bruke vold. Dette er urett beslutning, munker.

Hva er så rett beslutning, munker? Jeg sier at det finnes to former for rett beslutning. Det finnes rett beslutning som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer, og det finnes rett beslutning som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien.

Hva er så rett beslutning som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer?

Det er beslutningen om å gi avkall, beslutningen om ikke å skade noen og beslutningen om ikke å bruke vold. Dette er rett beslutning som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer.

Men hva er rett beslutning som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien, munker?

Det er den tanke, overveielse, hensikt, målrettethet, fokusering og den besluttsomme talen til en som har et edelt sinn uten forurensinger i sinnet, en som følger den edle veien og praktiserer i samsvar med denne. Når han bestreber seg på å kvitte seg med urett beslutning og heller komme fram til rett beslutning, har han rett bestrebelse, og når han oppmerksomt kvitter seg med urett beslutning og oppmerksomt kommer fram til rett beslutning, har han også rett oppmerksomhet. Disse tre faktorene hører sammen med rett beslutning og følger på hverandre, nemlig rett syn, rett bestrebelse og rett oppmerksomhet.

Her kommer rett syn først. Og hva vil det si at rett syn kommer først? Den som forstår hva som er urett tale og hva som er rett tale, har rett syn.

Hva er urett tale, munker? Det er løgn, sladder, krenkende ord og tomprat. Dette er urett tale, munker.

Hva er så rett tale, munker? Jeg sier at det finnes to former for rett tale. Det finnes rett tale som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer, og det finnes rett tale som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien.

Hva er så rett tale som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer?

Det er å avstå fra løgn, avstå fra sladder, avstå fra krenkende ord og avstå fra tomprat. Dette er rett tale som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer.

Men hva er rett tale som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien?

Det er når en som har et edelt sinn uten forurensinger i sinnet, en som følger den edle veien og praktiserer i samsvar med denne, helt og holdent avstår fra de fire formene for urett tale. Når han bestreber seg på å avstå fra urett tale og heller praktisere rett tale, har han rett bestrebelse, og når han oppmerksomt avstår fra urett tale og oppmerksomt praktiserer rett tale, har han også rett oppmerksomhet. Disse tre faktorene hører sammen med rett tale og følger på hverandre, nemlig rett syn, rett bestrebelse og rett oppmerksomhet.

Her kommer rett syn først. Og hva vil det si at rett syn kommer først? Den som forstår hva som er urett handling og hva som er rett handling, har rett syn.

Hva er urett handling, munker? Det er å drepe, stjele og å misbruke sex. Dette er urett handling, munker.

Hva er så rett handling, munker? Jeg sier at det finnes to former for rett handling. Det finnes rett handling som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer, og det finnes rett handling som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien.

Hva er så rett handling som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer?

Det er å avstå fra å drepe, avstå fra å stjele og avstå fra å misbruke sex. Dette er rett handling som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer.

Men hva er rett handling som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien?

Det er når en som har et edelt sinn uten forurensinger i sinnet, en som følger den edle veien og praktiserer i samsvar med denne, helt og holdent avstår fra de tre formene for urett handling. Når han bestreber seg på å avstå fra urett handling og heller praktisere rett handling, har han rett bestrebelse, og når han oppmerksomt avstår fra urett handling og oppmerksomt praktiserer rett handling, har han også rett oppmerksomhet. Disse tre faktorene hører sammen med rett handling og følger på hverandre, nemlig rett syn, rett bestrebelse og rett oppmerksomhet.

Her kommer rett syn først. Og hva vil det si at rett syn kommer først? Den som forstår hva som er urett levemåte og hva som er rett levemåte, har rett syn.

Hva er urett levemåte, munker? Det er svindel, intriger, smiger og bakvaskelser, drevet av begjær etter stadig større inntekter. Dette er urett levemåte, munker.

Hva er så rett levemåte, munker? Jeg sier at det finnes to former for rett levemåte. Det finnes rett levemåte som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer, og det finnes rett levemåte som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien.

Hva er så rett levemåte som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer?

Det er å avstå fra urett levemåte og praktisere rett levemåte. Dette er rett levemåte som er knyttet til forurensinger i sinnet, som tar sikte på å oppnå fordeler og som fører til involveringer.

Men hva er rett levemåte som er edel, fri fra forurensinger i sinnet, hevet over verdslige hensyn og som er en komponent av veien?

Det er når en som har et edelt sinn uten forurensinger i sinnet, en som følger den edle veien og praktiserer i samsvar med denne, helt og holdent avstår fra urett levemåte. Når han bestreber seg på å avstå fra urett levemåte og heller praktisere rett levemåte, har han rett bestrebelse, og når han oppmerksomt avstår fra urett levemåte og oppmerksomt praktiserer rett levemåte, har han også rett oppmerksomhet. Disse tre faktorene hører sammen med rett levemåte og følger på hverandre, nemlig rett syn, rett bestrebelse og rett oppmerksomhet.

Her kommer rett syn først. Og hva vil det si at rett syn kommer først? Rett syn fører til rett beslutning, rett beslutning fører til rett tale, rett tale fører til rett handling, rett handling fører til rett levemåte, rett levemåte fører til rett bestrebelse, rett bestrebelse fører til rett oppmerksomhet, rett oppmerksomhet fører til rett viten og rett viten fører til rett frigjøring. På denne måten har den som fortsatt er i trening, en praksis med åtte faktorer, mens den ærverdige har en praksis med ti faktorer der rett viten utsletter mange usunne og dårlige tendenser og bidrar til å utvikle renhet.

Her kommer rett syn først. Og hva vil det si at rett syn kommer først? Rett syn beseirer urett syn. De mange usunne og dårlige tendensene som kommer av urett syn, blir beseiret av dette. Rett beslutning beseirer urett beslutning, rett tale beseirer urett tale, rett handling beseirer urett handling, rett levemåte beseirer urett levemåte, rett bestrebelse beseirer urett bestrebelse, rett oppmerksomhet beseirer urett oppmerksomhet, rett konsentrasjon beseirer urett konsentrasjon, rett viten beseirer urett viten og rett frigjøring beseirer urett frigjøring.. På den måten blir de mange usunne og dårlige tendensene som skyldes de urette faktorene, beseiret.

På denne måten er det tjue sunne og tjue usunne faktorer. Denne utlegningen av læren i førti faktorer som her er lagt fram, kan ikke gjendrives av noen her i verden, verken av filosofer, brahmaner eller guder, og heller ikke av Mara eller Brahma.

Hvis en filosof eller brahman skulle finne på å kritisere og klandre denne utlegningen av læren i førti faktorer, bør han møtes med direkte tilsvar og berettiget kritikk på ti måter:

‘Hvis du kritiserer rett syn, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett syn.

Hvis du kritiserer rett tale, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett tale.

Hvis du kritiserer rett handling, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett handling.

Hvis du kritiserer rett levemåte, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett levemåte.

Hvis du kritiserer rett bestrebelse, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett bestrebelse.

Hvis du kritiserer rett beslutning, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett oppmerksomhet.

Hvis du kritiserer rett oppmerksomhet, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett beslutning.

Hvis du kritiserer rett konsentrasjon, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett konsentrasjon.

Hvis du kritiserer rett viten, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett viten.

Hvis du kritiserer rett frigjøring, betyr det at du roser og hedrer de filosofene og brahmanene som har urett frigjøring.'

.På disse ti måtene bør den som måtte finne på å kritisere og klandre denne utlegningen av læren i førti faktorer, møtes med direkte tilsvar og berettiget kritikk.

Selv ikke folk i Okkala, vassaene og bhaññaene, som var nihilister og som mente at handlinger ikke har noen konsekvenser, ville klandre og kritisere denne utlegningen av læren i førti faktorer. Og hvorfor ikke? Fordi de var redde for å bli klandret, fordømt og bebreidet for det."

Slik talte Mesteren, og munkene gledet seg over Mesterens ord.