Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

119. Kayagatisatisutta - Oppmerksomhet på kroppen


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 111-120


Slik har jeg hørt det:

En gang holdt mesteren til i Anathapindakas park Jetalund i Savatthi. Så var det en stor flokk munker som hadde kommet tilbake fra almisserunden. Da de hadde spist, satte de seg ned i forsamlingssalen, og snakket sammen:

"Det er enestående, venner, det er storartet at arahanten, Mesteren som har våknet fullt og helt ved egen hjelp, han som vet og ser, – at han sier det gir så gode resultater og store fordeler å trene og utvikle oppmerksomhet overfor kroppen!"

Men så ble samtalen avbrutt, for mens de satt slik og snakket sammen, kom Mesteren tilbake fra sin tilbaketrukne kveldsmeditasjon. Da han kom til forsamlingssalen, satte han seg ned på et sete som sto klart, og sa:

"Hva var det dere snakket om nå, munker? Hvilken samtale var det som ble avbrutt?"

"Vi hadde kommet tilbake fra almisserunden og hadde nettopp spist, Mester, og vi snakket om hvor enestående og storartet det er når du sier det gir så gode resultater og store fordeler å trene og utvikle oppmerksomhet overfor kroppen! Dette var det vi snakket sammen om da du kom, Mester."

"Og hvordan trener og utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, slik at dere oppnår slike gode resultater og store fordeler, munker?

Du går ut i skogen eller under et tre eller i enerom og setter deg ned med korslagte bein. Du holder kroppen rak og retter oppmerksomheten mot det emnet du har valgt deg.

Så lar du oppmerksomheten følge pusten inn og ut. Hvis du foretar en lang innånding, merker du deg: Jeg foretar en lang innånding. Hvis du foretar en lang utånding, merker du deg: Jeg foretar en lang utånding. Hvis du foretar en kort innånding, merker du deg: Jeg foretar en kort innånding. Hvis du foretar en kort utånding, merker du deg: Jeg foretar en kort utånding. Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn observerer jeg hele kroppen, og slik: Mens jeg puster ut og inn lar jeg kroppens forskjellige prosesser falle til ro.

Det er som når en dyktig tredreier eller lærlingen hans gjør et langt snitt, munker. Da merker han seg at han gjør et langt snitt. Og når han gjør et kort snitt, da merker han seg at han gjør et kort snitt.

Nettopp slik er det når du foretar en lang eller kort innånding eller utånding. Da merker du deg det som det er. Og du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn observerer jeg hele kroppen, og slik: Mens jeg puster ut og inn lar jeg kroppens enkeltfaktorer falle til ro.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Og videre, når du går, merker du deg: går. Når du står, merker du deg: står. Når du sitter, merker du deg: sitter. Når du ligger, merker du deg: ligger. Uansett hvilken stilling kroppen din befinner seg i, så merker du deg det nøyaktig som det er.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Og videre, når du går fram og tilbake, så gjør du dette med klar forståelse. Når du ser på noe eller ser deg omkring, gjør du dette med klar forståelse. Når du bøyer eller retter ut deler av kroppen, gjør du dette med klar forståelse. Når du kler deg eller bærer matskåla di, gjør du dette med klar forståelse. Når du spiser, drikker, tygger og smaker, gjør du dette med klar forståelse. Når du tømmer deg for avføring og urin, gjør du dette med klar forståelse. Så lenge du er våken, enten du går, står sitter, ligger, taler eller tier, så gjør du dette med klar forståelse.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Og videre, betrakter du nettopp denne kroppen fra fotsålene til hårspissene og ned igjen, omgitt av huden, fylt av mange slags urenheter: I denne kroppen er det hodehår, kroppshår, negler, tenner, hud, kjøtt, sener, knokler, beinmarg, nyrer, hjerte, lever, mellomgolv, milt, lunger, tarmer, spiserør, magesekk, ekskrementer, galle, slim, puss, blod, svette, fett, tårer, vevsvæske, spytt, snørr, leddvæske og urin.

Det er liksom en matkjeller med dør i begge ender, munker, - fylt med all slags korn, såsom høylandsris, lavlandsris, gule og grønne bønner, sesamfrø og skallet ris. Hvis en mann med synet i behold skulle åpne dørene, ville han se at dette er høylandsris, dette er lavlandsris, dette er gule og dette er grønne bønner, dette er sesamfrø og dette er skallet ris.

Og på samme måte betrakter du nettopp denne kroppen fra fotsålene til hårspissene og ned igjen, osv.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Og videre, betrakter du nettopp denne kroppen som den står og går, og analyserer dens grunnegenskaper: I denne kroppen finnes jordegenskaper, vannegenskaper, ildegenskaper og luftegenskaper.

Det er som når en dyktig slakter eller lærlingen hans har slaktet ei ku og partert den, munker, og slått seg ned på et gatehjørne. På samme vis betrakter du nettopp denne kroppen som den står og går, og analyserer dens grunnegenskaper: I denne kroppen finnes jordegenskaper, vannegenskaper, ildegenskaper og luftegenskaper.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som var slengt bort på likplassen, som har vært dødt i en eller to eller tre dager, oppsvulmet, blåsvart og råtnende. Da tenker du: Denne min egen kropp er av samme natur, slik vil det gå med den også, det er ingen måte å komme unna på.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som var slengt bort på likplassen, – som kråker hadde spist på, som hauker, gribber, hunder, sjakaler og forskjellige slags småkryp hadde spist på. Da tenker du: Denne min egen kropp er av samme natur, slik vil det gå med den også, det er ingen måte å komme unna på.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som var slengt bort på likplassen, – et skjelett som holdes sammen av leddbånd, blodig og med kjøttrester på ...
... et skjelett som holdes sammen av leddbånd, blodig, men uten kjøtt på ...
... et skjelett som holdes sammen av leddbånd, men uten kjøtt eller blod på ...
... løsrevne knokler slengt til alle kanter, her et bein fra handa, der et bein fra foten, her et leggbein, der et lårbein, et hoftebein, ryggvirvler, en hodeskalle. Da tenker du: Denne min egen kropp er av samme natur, slik vil det gå med den også, det er ingen måte å komme unna på.

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som var slengt bort på likplassen, – med hvite og avblekede beinpiper ...
... mer enn et år gamle knokler i en haug ...
... oppsmuldrende råtne knokkelrester. Da tenker du: Denne min egen kropp er av samme natur, slik vil det gå med den også, det er ingen måte å komme unna på.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Videre, munker, isolerer du deg både fra sansenytelser og fra usunne ideer og går inn i første meditasjonstilstand, – den som fødes av ensomhet og inneholder både innledende og fastholdende tanker, glede og velvære, – g forblir i den. Du lar den glede og velvære som fødes av ensomhet strømme omkring, over og gjennom hele kroppen din og fylle den helt, slik at ingen del av kroppen din er uberørt av den glede og velvære som fødes av ensomhet.

Det er som når en dyktig badetjener eller læregutten hans strør såpepulver i ei bronseskål, munker, og tilsetter vann litt etter litt og knar til såpeklumpen er fuktig, gjennomfuktet både utvendig og innvendig, men ikke så den drypper. Nettopp slik lar du den glede og velvære som fødes av ensomhet strømme omkring, over og gjennom hele kroppen din og fylle den helt, slik at ingen del av kroppen din er uberørt av den glede og velvære som fødes av ensomhet.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Deretter, munker, bringer du de innledende og fastholdende tanker til ro, og går inn i andre meditasjonstilstand, – en indre fred og konsentrasjon av sinnet, som fødes av fordypelse og inneholder glede og velvære, men ikke de innledende eller fastholdende tanker, – og forblir i den. Du lar den glede og velvære som fødes av konsentrasjon strømme omkring, over og gjennom hele kroppen din og fylle den helt, slik at ingen del av kroppen din er uberørt av den glede og velvære som fødes av konsentrasjon.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Deretter, munker, søker ikke du lenger glede, men hviler i likevekt. Med oppmerksomhet og klar forståelse føler du legemlig velvære, og går inn i tredje meditasjonstilstand, – den som de edle omtaler slik: "Lykkelig lever den som er oppmerksom og som har likevekt i sinnet!" – og forblir i den. Du lar det velvære som er uten glede strømme omkring, over og gjennom hele kroppen din og fylle den helt, slik at ingen del av kroppen din er uberørt av det velvære som er uten glede.

Det er liksom blomstene i en lotusdam, munker. Der vokser lotus, vannliljer og nøkkeroser som er født i vannet og lever helt neddykket i vannet, uten å komme opp til overflaten. Det kjølige vannet strømmer over, omkring og mellom dem, så ingen del av disse blomstene er uberørt av det kjølige vannet. Nettopp slik lar du det velvære som er uten glede strømme omkring, over og gjennom hele kroppen din og fylle den helt, slik at ingen del av kroppen din er uberørt av det velvære som er uten glede.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Deretter, munker, forlater du velvære og lidelse. Du legger tidligere gleder og sorger bak deg og går inn i fjerde meditasjonstilstand, – den som kjennetegnes av den reneste oppmerksomhet og sinnslikevekt, uten verken behag eller ubehag, – og forblir i den. Du sitter og lar tankens klarhet og lysende renhet gjennomtrenge hele kroppen din, slik at ingen del av kroppen din er uberørt av tankens klarhet og lysende renhet.

Det er som om en mann skulle sitte innhyllet i ei hvit kappe, munker, og trekke den over hodet. Da ville ingen del av kroppen hans stikke utenfor den hvite kappa. Nettopp slik sitter du og lar tankens klarhet og lysende renhet gjennomtrenge hele kroppen din, slik at ingen del av kroppen din er uberørt av tankens klarhet og lysende renhet.

Når du trener på denne måten, med iver, flid og energi, vil verdslige minner og planer bli svakere og forsvinne. Og når de forsvinner, vinner sinnet ditt en indre styrke, og det blir rolig, harmonisk og konsentrert. Slik utvikler dere oppmerksomhet overfor kroppen, munker.

Iherdig trening og oppøving av oppmerksomhet overfor kroppen, vil inkludere alt godt som har med visdom å gjøre, for den som praktiserer, munker. Akkurat som om du tenker på havet, så er også alle småelver som har rent ut i havet inkludert i den tanken. Slik vil også iherdig trening og oppøving av oppmerksomhet overfor kroppen, inkludere alt godt som har med visdom å gjøre, for den som praktiserer, munker.

Men den som ikke trener iherdig og ikke øver oppmerksomhet overfor kroppen, vil Mara trenge seg inn i, han vil Mara få grep på, munker. Akkurat som om du kaster en tung stein inn i våt leire, – tror dere ikke at den tunge steinen vil trenge inn i leira, munker?"

"Jo, Mester."

"Og slik er det også med den som ikke øver oppmerksomhet overfor kroppen, munker. Han vil Mara trenge seg inn i, han vil Mara få grep på. Han er som et tørt og dødt stykke tre. Sett at en mann kom med et fyrtøy for å tenne fyr og lage ild, – tror dere han kunne få fyr på dette tørre og døde trestykket, munker?"

"Ja, Mester."

"Nettopp, munker. Slik er det med den som ikke øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil Mara trenge seg inn i, han vil Mara få grep på. Han er som ei innholdsløs og tom vannkrukke som står på stativet sitt. Sett at en mann kom med ei bøtte vann, – tror dere han kunne få tømt dette vannet opp i krukka, munker?"

"Ja, Mester."

" Nettopp, munker. Slik er det med den som ikke øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil Mara trenge seg inn i, han vil Mara få grep på.

Men Mara vil ikke kunne trenge seg inn i den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen – han vil Mara ikke få grep på. Det er som om en mann skulle kaste et lett garnnøste mot en dørstolpe laget av beste sort kjerneved. Tror dere han kunne få nøstet til å trenge inn i dørstolpen, munker?"

"Nei, Mester."

"Nettopp, munker. Slik er det med den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil Mara ikke trenge seg inn i, han vil Mara ikke få grep på. Han er som et ferskt stykke tre, fullt av sevje. Sett at en mann kom med et fyrtøy for å tenne fyr og lage ild, – tror dere han kunne få fyr på dette ferske og sevjefylte trestykket, munker?"

"Nei, Mester."

"Nettopp, munker. Slik er det med den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil Mara ikke trenge seg inn i, han vil Mara ikke få grep på. Han er som ei vannkrukke som står på stativet sitt, så full av vann at ei kråke kunne sitte på kanten og drikke. Sett at en mann kom med ei bøtte vann, – tror dere han kunne få tømt dette vannet opp i krukka, munker?"

"Nei, Mester."

"Nettopp, munker. Slik er det med den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil Mara ikke trenge seg inn i, han vil Mara ikke få grep på.
Den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen, vil bli i stand til å realisere alle slags dypere kunnskap på de felter han måtte vende oppmerksomheten mot. Det er som ei vannkrukke som står på stativet sitt, så full av vann at ei kråke kunne sitte på kanten og drikke. Sett at en kraftig mann kom og begynte å rugge den fram og tilbake, ville vannet skvulpe ut da, munker?"

"Ja, Mester."

"Nettopp, munker. Slik er det med den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil bli i stand til å realisere alle slags dypere kunnskap på de felter han måtte vende oppmerksomheten mot. Det er som et firkantet vannreservoar på flat mark, avgrenset av en demning, og så fullt av vann at ei kråke kunne sitte på kanten og drikke. Sett at en kraftig mann kom og åpnet demningen mer og mer, ville vannet renne ut da, munker?"

"Ja, Mester."

"Nettopp, munker. Slik er det med den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil bli i stand til å realisere alle slags dypere kunnskap på de felter han måtte vende oppmerksomheten mot. Det er som om ei vogn med fullblodshester foran skulle stå klar der fire gode veier møter hverandre, fullt utrustet med svepe og alt som hører til. Hvis det så kom en dyktig vognkjører og hestekar og steg opp i vogna, tok tømmene i venstre hand og svepa i høyre, kunne han kjøre akkurat dit han hadde lyst. Og slik er det også med den som trener iherdig og øver oppmerksomhet overfor kroppen. Han vil bli i stand til å realisere alle slags dypere kunnskap på de felter han måtte vende oppmerksomheten mot.

Hvis oppmerksomhet overfor kroppen blir praktisert, utviklet, øvd flittig, og brukt som treningsmetode og fundament, slik at den blir sterk, veltrenet og grundig gjennomført, kan du regne med ti gode resultater:

1) Du overvinner ‘liker' og ‘liker ikke',

2) Du overvinner frykt og angst, og frykten og angsten overvinner ikke deg, og skulle frykt og angst likevel oppstå, blir du herre over dem.

3) Du holder ut med sult, tørst, mygg, fluer, slanger, kulde, varme, vind og brennende sol, sårende ord, uvelkomne gjester og kjedsommelig prat, – og selv om det skulle oppstå kraftige smerter i kroppen, som er så ubehagelige, vonde, skarpe og voldsomme at det står om livet, så blir du i stand til å bære dem tålmodig og akseptere dem som de er.

4) Du blir i stand til å gå inn i de fire meditasjonstilstandene når du vil, uten strev eller vansker, - de som renser sinnet og lar deg leve lykkelig i øyeblikket.

5) Du vinner mange slags paranormale ferdigheter:
Fra å være en gjør du deg til mange, og fra å være mange gjør du deg til en. Du gjør deg usynlig og kommer til syne igjen. Du går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Du dykker ned i jorda og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Du går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes du gjennom lufta som fuglen på vingene. Du berører og stryker over sola og månen med handa di, enda så mektige og veldige de er, og du ferdes i ditt legeme helt opp til Brahmas verden.

6) Med ren, guddommelig og overmenneskelig hørsel kan du høre både guddommelige og menneskelige lyder, både nære og fjerne.

7) Ut fra deg selv forstår du andre menneskers sinn, og erkjenner et grådig sinn som grådig, og et sinn uten grådighet erkjenner du som uten grådighet. Et hatefullt sinn erkjenner du som et hatefullt sinn, og et sinn uten hat erkjenner du som et sinn uten hat. Et forblindet sinn erkjenner du som et forblindet sinn, og et ikke forblindet sinn erkjenner du som et ikke forblindet sinn. Et innskrenket sinn erkjenner du som innskrenket, og et adspredt sinn erkjenner du som adspredt. Et avansert sinn erkjenner du som avansert, og et tilbakestående sinn erkjenner du som tilbakestående. Et laverestående sinn erkjenner du som laverestående, og et uovertruffent sinn erkjenner du som uovertruffent. Et konsentrert sinn erkjenner du som konsentrert, og et ukonsentrert sinn erkjenner du som ukonsentrert. Et frigjort sinn erkjenner du som frigjort, og et ikke frigjort sinn erkjenner du som ikke frigjort.

8) Du husker mange tidligere oppholdssteder. Således husker du en fødsel, to fødsler og videre opp til flere hundre tusen fødsler, og du kan til og med huske at universet har utvidet seg og trukket seg sammen en gang, to ganger, ja, opp til ti slike verdenssykluser. Og du husker følgende:

‘Der het jeg det og det, jeg var av den og den ætt og klasse, nøt den og den mat, hadde de og de gleder og sorger og ble så og så gammel. Så falt jeg derifra og ble gjenfødt et annet sted. Og der het jeg det og det,' - og du husker like mange detaljer her - ‘Og så falt jeg derifra og ble gjenfødt her.'

Slik husker du mange tidligere oppholdssteder, både detaljert og i store trekk.

9) Med rent, himmelsk og overmenneskelig syn ser du hvordan alle vesener oppstår og går under. Du ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger: ‘Disse vesenene her oppførte seg dårlig, både i tanke, ord og handling. De talte nedsettende om de edle, de hadde feilaktige teorier og handlet etter disse teoriene. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er disse blitt gjenfødt i vonde kår, i elendighet, lidelse og pinefulle tilstander. Men disse andre vesenene oppførte seg godt, både i tanke, ord og handling. De talte vel om de edle, de hadde rett syn og handlet i samsvar med dette. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er de blitt gjenfødt i gode kår og lykkelige tilstander.' Slik ser du med rent, himmelsk og overmenneskelig syn hvordan alle vesener oppstår og går under. Du ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger.

10) Når du har utryddet alle forurensninger i sinnet, lever du i øyeblikket uten forurensninger i sinnet, frigjort i tanke og visdom, fordi du har innsett og forstått det hele selv.
Hvis oppmerksomhet overfor kroppen blir praktisert, utviklet, øvd flittig, og brukt som treningsmetode og fundament, slik at den blir sterk, veltrenet og grundig gjennomført, kan du regne med disse ti gode resultatene, munker."

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.