Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 131 - 142


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


131. Én natt med dyp innsikt. Bhaddekarattasutta

132. Anandas forklaring av én natt med dyp innsikt. Anandabhaddekarattasutta

133. Kaccana den stores samtale om én natt med dyp innsikt. Mahakaccanabhaddekarattasutta

134. Lomasakangiyas samtale om én natt med dyp innsikt. Lomasakangiyabhaddekarattasutta
Disse fire tekstene tar alle utgangspunkt i to vakre vers om å leve her og nå, og kommenterer og analyserer dem.

135. Den lille analytiske drøftingen av handlinger. Culakammavibhangasutta
Brahmanen Subha spør hvorfor mennesker er så forskjellige, og Buddha svarer at det kommer av deres egne handlinger: ‘Hver og én eier sine egne handlinger, unge brahman. Han arver sine egne handlinger, og handlingene hans er hans mor, hans slektninger og hans støtte. Det han gjør av godt eller vondt, arver han selv følgene av.'

136. Den store analytiske drøftingen av handlinger. Mahakammavibhangasutta
Buddha forklarer at det er ingen automatikk i hvilke handlinger som gir hvilke resultater. Resultatene springer ut av summen av hva man har gjort av godt eller vondt.

137. En analytisk drøfting av de seks sansefeltene. Salayatanavibhangasutta
Forståelse av sanser, bevissthet og persepsjon utgjør et viktig grunnlag for forståelsen av buddhistisk psykologi, og her gir Buddha en oversikt.

138. En sammenfatning og en analytisk drøfting. Uddesavibhangasutta
Buddha gir en kort belæring og trekker seg så tilbake. Munkene henvender seg til Kaccana den store for å få en forklaring. Kaccana kritiserer dem for ikke å ha spurt Buddha selv mens han var der. Men deretter gir han dem en analytisk forklaring.

139. En analytisk drøfting av det usunne. Aranavibhangasutta
Buddha forklarer middelveien, som går ut på å unngå overdreven luksus og unngå selvplaging. Videre drøfter han lykke, og han drøfter hvorvidt man bør si noe som er ubehagelig, eller ikke. Han anbefaler å snakke rolig og holde seg til standardspråket og ikke tviholde på lokale dialektord.

140. En analytisk drøfting av grunnegenskapene. Dhatuvibhangasutta
Buddha overnatter i et pottemakerskur der det allerede har tatt inn en annen omvandrende asket, Pukkusati, for natten. Buddha spør hvem som er læreren hans, og han svarer at det er en som heter Gotama, men han har aldri truffet ham. Buddha gir ham deretter en grundig innføring i læren, og til slutt forstår Pukkusati hvem han snakker med, så han ber om unnskyldning for at han ikke kjente ham og viste ham større respekt fra begynnelsen av. Han tar tilflukt til Buddha og blir munk. Kort tid etterpå blir Pukkusati drept av ei ku som løp løpsk.

141. En analytisk drøfting av sannhetene. Saccavibhangasutta
Buddha nevner de fire edle sannhetene, og Sariputta gir munkene en mer detaljert analyse av dem.

142. En analytisk drøfting av gaver. Dakkhinavibhangasutta
Buddhas tante, Gotami, har laget noen nye tøyer som hun vil gi ham. Buddha ber henne heller gi dem til munkefellesskapet. Det er bedre å gi til alle enn til én. Men han advarer også mot at det i framtiden kommer til å finnes munker med dårlig moral og dårlig oppførsel. En gul kappe er ingen garanti for moral og oppførsel.