Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

136. Mahakammavibhangasutta - Den store analysen av handlinger


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 131-142


Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. På den tiden bodde munken Samiddhi i en hytte i skogen.

En dag kom den omvandrende asketen Potaliputta gående bort til Samiddhi. De snakket høflig sammen litt før Potaliputta satte seg. Så sa Potaliputta:

"Jeg har selv hørt filosofen Gotama si at kroppens handlinger er intet og talens handlinger er intet, bare tankens handlinger er reelle. Og det er mulig å oppnå en tilstand der man ikke opplever noe som helst. Dette har jeg fra hans egen munn."

"Ikke si noe slikt, min venn, ikke feilsiter Mesteren. Det er ikke bra å feilsitere Mesteren, for han ville aldri ha sagt at kroppens handlinger er intet og talens handlinger er intet, bare tankens handlinger er reelle, og at det er mulig å oppnå en tilstand der man ikke opplever noe som helst."

"Hvor lenge har du vært munk, Samiddhi?"

"Ikke så lenge, min venn, i tre år."

"Hva skal vi si til eldre og mer erfarne munker, når en fersk munk mener at læreren bør forsvares på denne måten? Hva opplever man når man har utført en intensjonell handling med kropp, tale eller tanke, Samiddhi?"

"Når man har utført en intensjonell handling med kropp, tale eller tanke, opplever man lidelse, Potaliputta."

Den omvandrende asketen Potaliputta verken aksepterte eller avviste det Samiddhi hadde sagt, men reiste seg og gikk.

Ikke lenge etter at Potaliputta hadde gått, gikk Samiddhi bort til Ananda, hilste høflig på ham og satte seg ned sammen med ham. Så fortalte han om den samtalen han hadde hatt med den omvandrende asketen Potaliputta.

Da Ananda hørte dette, sa han:

"Dette bør Mesteren få høre om, Samiddhi. La oss gå bort til ham og fortelle ham om det. Og så får vi huske hvordan han forklarer det for oss."

"Ja, det gjør vi," svarte Samiddhi.

Dermed gikk Ananda og Samiddhi bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så fortalte Ananda om samtalen mellom Samiddhi og den omvandrende asketen Potaliputta.
Mesteren hørte på det Ananda sa, og svarte så:

"Men jeg kan ikke huske at jeg noen gang har sett den omvandrende asketen Potaliputta. Så hvordan skal jeg da kunne ha hatt noen samtale med ham? Men Samiddhi var dum nok til å gi et ensidig svar på et spørsmål som burde ha vært besvart med en analyse."

Da grep Udayi ordet og sa:

"Kanskje han tenkte på denne uttalelsen, Mester: ‘Uansett hva man opplever, så skjer det i lidelse.'"

"Se hvordan denne tåpelige Udayi blander seg inn, Ananda," sa Mesteren. "Jeg visste at denne tåpelige Udayi ville blande seg inn i dette! Men det som den omvandrende asketen Potaliputta egentlig spurte om, var de tre følelsene, Ananda. Den tåpelige fyren Samiddhi skulle ha svart slik:

‘Når man har utført en intensjonell handling med kropp, tale eller tanke som skaper gode følelser, opplever man gode følelser. Når man har utført en intensjonell handling med kropp, tale eller tanke som skaper vonde følelser, opplever man vonde følelser. Og når man har utført en intensjonell handling med kropp, tale eller tanke som skaper følelser som verken er vonde eller gode, opplever man følelser som verken er vonde eller gode, Potaliputta.'

Hvis han hadde svart slik, hadde han svart riktig. Men hva vet vel omvandrende asketer som følger andre skoler, om den store analysen av handlinger som er blitt lagt fram av ham som har kommet fram til sannheten, Ananda? Hvis dere vil høre, skal jeg legge fram den store analysen av handlinger slik den som har kommet fram til sannheten, ser det."

"Dette er en god anledning, Mester, dette er det rette øyeblikk for å legge fram den store analysen av handlinger slik den som har kommet fram til sannheten, ser det. Det munkene hører fra Mesteren, vil de huske."

"Så hør godt etter og følg godt med, Ananda, så skal jeg forklare dette."

"Ja vel, Mester," svarte Ananda.

Mesteren sa:

"Det finnes fire slags mennesker her i verden, Ananda. Hvilke fire? Den første er en person som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, havner han i smerte og lidelser i helvete.

Den andre er en person som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, kommer han til lykke og glede i himmelen.

Den tredje er en person som avstår fra å drepe og avstår fra å stjele, som ikke begår seksuelle overgrep, som verken lyver, farer med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken er grisk eller voldelig, og som har rett syn. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, kommer han til lykke og glede i himmelen.

Den fjerde er en person som avstår fra å drepe og avstår fra å stjele, som ikke begår seksuelle overgrep, som verken lyver, farer med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken er grisk eller voldelig, og som har rett syn. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, havner han i smerte og lidelser i helvete.

Det kan hende at en filosof eller brahman mediterer iherdig, strever, setter kreftene inn og anvender sin oppmerksomhet slik at han utvikler et rent, himmelsk og overmenneskelig syn, Ananda. Da vil han kunne se at en person som har drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som har vært grisk og voldelig og har hatt skadelige meninger, havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Og han sier:

‘Noen handlinger er onde og får vonde resultater. Jeg har selv sett at en person som hadde drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som hadde vært grisk og voldelig og hadde hatt skadelige meninger, havnet i smerte og lidelser i helvete etter døden, etter at kroppen gikk i oppløsning. Derfor er det slik at alle som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. De som sier at det er slik det er, har rett. De som sier noe annet, tar feil.'

Slik står han steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil.

Så kan det hende at en filosof eller brahman mediterer iherdig, strever, setter kreftene inn og anvender sin oppmerksomhet slik at han utvikler et rent, himmelsk og overmenneskelig syn, Ananda. Da vil han kunne se at en person som har drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som har vært grisk og voldelig og har hatt skadelige meninger, kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Og han sier:

‘Det finnes ikke noen handlinger som er onde, og det finnes ikke vonde resultater. Jeg har selv sett at en person som hadde drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som hadde vært grisk og voldelig og hadde hatt skadelige meninger, kom til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Derfor er det slik at alle som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. De som sier at det er slik det er, har rett. De som sier noe annet, tar feil.'

Slik står han steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil.

Videre kan det hende at en filosof eller brahman mediterer iherdig, strever, setter kreftene inn og anvender sin oppmerksomhet slik at han utvikler et rent, himmelsk og overmenneskelig syn, Ananda. Da vil han kunne se at en person som har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Og han sier:

‘Noen handlinger er gode og får gode resultater. Jeg har selv sett at en person som har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, kom til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Derfor er det slik at alle som avstår fra å drepe og avstår fra å stjele, som ikke begår seksuelle overgrep, som verken lyver, farer med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken er grisk eller voldelig, og som har rett syn, kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. De som sier at det er slik det er, har rett. De som sier noe annet, tar feil.'

Slik står han steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil.

Og så kan det hende at en filosof eller brahman mediterer iherdig, strever, setter kreftene inn og anvender sin oppmerksomhet slik at han utvikler et rent, himmelsk og overmenneskelig syn, Ananda. Da vil han kunne se at en person som har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Og han sier:

‘Det finnes ikke noen handlinger som er gode, og det finnes ikke gode resultater. Jeg har selv sett at en person som har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, havnet i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, når kroppen går i oppløsning. Derfor er det slik at alle som avstår fra å drepe og avstår fra å stjele, som ikke begår seksuelle overgrep, som verken lyver, farer med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken er grisk eller voldelig, og som har rett syn, havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. De som sier at det er slik det er, har rett. De som sier noe annet, tar feil.'

Slik står han steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil.

Når en filosof eller brahman sier at noen handlinger er onde og får vonde resultater, så har jeg ingen innvendinger. Når han sier at han selv har sett at en person som hadde drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som hadde vært grisk og voldelig og hadde hatt skadelige meninger, havnet i smerte og lidelser i helvete etter døden, etter at kroppen gikk i oppløsning, så har jeg ingen innvendinger. Men når han sier at alle som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, er jeg ikke enig med ham. Og når han sier at de som sier at det er slik det er, har rett, og de som sier noe annet, tar feil, er jeg heller ikke enig med ham. Når han står steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil, er jeg ikke enig med ham. Og hvorfor ikke? Det er fordi han som har kommet fram til sannheten, har en annen forståelse av den store analysen av handlinger, Ananda.

Når en filosof eller brahman sier at det ikke finnes noen handlinger som er onde, og det finnes ikke vonde resultater, er jeg ikke enig med ham. Når han sier at han selv har sett at en person som hadde drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som hadde vært grisk og voldelig og hadde hatt skadelige meninger, kom til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning, har jeg ingen innvendinger. Men når han sier at alle som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning, er jeg ikke enig. Og når han sier at de som sier at det er slik det er, har rett, og de som sier noe annet, tar feil, er jeg heller ikke enig med ham. Når han står steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil, er jeg ikke enig med ham. Og hvorfor ikke? Det er fordi han som har kommet fram til sannheten, har en annen forståelse av den store analysen av handlinger, Ananda.

Når en filosof eller brahman sier at noen handlinger er gode og får gode resultater, har jeg ingen innvendinger. Når han sier at han selv har sett at en person som har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, kom til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning, har jeg heller ingen innvendinger. Men når han sier at alle som avstår fra å drepe og avstår fra å stjele, som ikke begår seksuelle overgrep, som verken lyver, farer med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken er grisk eller voldelig, og som har rett syn, kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning, er jeg ikke enig med ham. Og når han sier at de som sier at det er slik det er, har rett, og de som sier noe annet, tar feil, er jeg heller ikke enig med ham. Når han står steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil, er jeg ikke enig med ham. Og hvorfor ikke? Det er fordi han som har kommet fram til sannheten, har en annen forståelse av den store analysen av handlinger, Ananda.

Når en filosof eller brahman sier at det ikke finnes noen handlinger som er gode, og at det ikke finnes gode resultater, er jeg ikke enig med ham. Når han sier at han selv har sett at en person som har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, havnet i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, har jeg ingen innvendinger. Men når han sier at alle som avstår fra å drepe og avstår fra å stjele, som ikke begår seksuelle overgrep, som verken lyver, farer med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken er grisk eller voldelig, og som har rett syn, havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, er jeg ikke enig med ham. Når han står steilt på det han selv har sett og selv har opplevd, og hevder at dette alene er sannhet, alt annet er feil, er jeg ikke enig med ham. Og hvorfor ikke? Det er fordi han som har kommet fram til sannheten, har en annen forståelse av den store analysen av handlinger, Ananda.

Når det gjelder den personen som her har drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som har vært grisk og voldelig og hatt skadelige meninger, og som havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, Ananda, så har han enten begått onde handlinger som medfører lidelse tidligere en gang, eller han har begått onde handlinger som medfører lidelse senere en gang, eller han har hatt skadelige meninger i dødsøyeblikket. Da havner han i smerte og lidelser etter døden, når kroppen går i oppløsning. For den som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, opplever resultatet av dette enten her og nå eller i en senere eksistens.

Når det gjelder den personen som her har drept, stjålet, begått seksuelle overgrep, løyet, fart med sladder, baktalelser og tomprat, som har vært grisk og voldelig og hatt skadelige meninger, men som kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning, Ananda, så har han enten utført gode gjerninger som medfører lykke tidligere en gang, eller han har utført gode gjerninger som medfører lykke senere en gang, eller han har hatt rett syn i dødsøyeblikket. Da kommer han til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. For den som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, opplever resultatet av dette enten her og nå eller i en senere eksistens.

Når det gjelder den personen som her har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, og som kommer til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning, Ananda, så har han enten utført gode gjerninger som medfører lykke tidligere en gang, eller han har utført gode gjerninger som medfører lykke senere en gang, eller han har hatt rett syn i dødsøyeblikket. Da kommer han til lykke og glede i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. For den som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, opplever resultatet av dette enten her og nå eller i en senere eksistens.

Når det gjelder den personen som her har avstått fra å drepe og avstått fra å stjele, som ikke har begått seksuelle overgrep, som verken har løyet, fart med sladder, baktalelser eller tomprat, som verken har vært grisk eller voldelig, og som har hatt rett syn, men som havner i smerte og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, Ananda, så har han enten begått onde handlinger som medfører lidelse tidligere en gang, eller han har begått onde handlinger som medfører lidelse senere en gang, eller han har hatt skadelige meninger i dødsøyeblikket. Da havner han i smerte og lidelser etter døden, når kroppen går i oppløsning. For den som dreper, stjeler, begår seksuelle overgrep, lyver, farer med sladder, baktalelser og tomprat, som er grisk og voldelig og har skadelige meninger, opplever resultatet av dette enten her og nå eller i en senere eksistens.

Det finnes altså ugunstige handlinger som ser ugunstige ut, det finnes ugunstige handlinger som ser gunstige ut, det finnes gunstige handlinger som ser gunstige ut og det finnes gunstige handlinger som ser ugunstige ut, Ananda."

Slik talte Mesteren, og Ananda gledet seg over Mesterens ord.