Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 143 - 152


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


143. En veiledning for Anathapindika. Anathapindikovadasutta
Den rike husherren Anathapindika er alvorlig syk ligger for døden, og Sariputta råder ham til å slippe taket i alt han har involvert seg i.

144. En veiledning for Channa. Channovadasutta
Munken Channa er alvorlig syk og har store smerter. Han sier han vil begå selvmord. Sariputta prøver å få ham fra det, men etterpå tar likevel Channa livet av seg. Buddha sier at han ikke kunne kritiseres for det.

145. En veiledning for Punna. Punnovadasutta
Munken Punna får en kort veiledning av Buddha og sier deretter at han vil slå seg ned i et land der folk har ry for å være voldelige. Men han sier at uansett hva folk gjør mot ham, vil han tenke som så at de er meget vennlige, siden de ikke gjør noe som er enda verre.

146. Nandakas veiledning. Nandakovadasutta
Det er munken Nandakas tur til å undervise nonnene, men han har ikke lyst. Nettopp derfor gir Buddha ham beskjed om å gjøre det, ikke bare én, men to ganger.

147. Den lille veiledningen for Rahula. Cularahulovadasutta
Buddha ser at sønnen Rahula er moden for videregående opplæring, så han gir ham en leksjon i ‘ikke'jeg'.

148. Seks grupper med seks i hver. Chachakkasutta
Buddha gir munkene en avansert undervisning i psykologi og forklarer de seks indre sansefeltene, de seks ytre sansefeltene, de seks bevissthetsgruppene, de seks persepsjonsgruppene, de seks følelsesgruppene og de seks begjærgruppene.

149. Den store teksten om de seks sansefeltene. Mahasalayatanikasutta
Buddha forklarer den åttedelte veien i sammenheng med sanser, persepsjon, følelser, bevissthet og innsikt.

150. Samtalen i Nagaravinda. Nagaravindeyyasutta
Buddha forteller at filosofer som holder til i avsidesliggende skogstrakter sannsynligvis er de som best har sluppet taket i lidenskapelig begjær, hat og forvirring.

151. Om renselse av matgaver. Pindapataparisuddhisutta
Buddha sier at en munk bør gå i seg selv og kontrollere om han virkelig fortjener å motta matgaver fra vanlige mennesker. Til hjelp for dette gir han en liste med kontrollspørsmål munken bør stille seg selv, spørsmål som omfatter alle viktige punkter i Buddhas lære.

152. Utvikling av sanseevnene. Indriyabhavanasutta
Buddha avviser en brahmans lære om sansene og legger fram sin egen lære om sansekontroll og om å leve i sinnslikevekt med oppmerksomhet og klar forståelse.