Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

149. Mahasalayatanikasutta - Den store teksten om de seks sansefeltene


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 143-152


Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi, der han oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden. Der henvendte han seg til munkene og sa:

"Munker."

"Ja, Mester," svarte de.

Mesteren sa:

"Jeg skal gi dere undervisning i de seks sansefeltene, munker. Hør godt etter og legg merke til det jeg sier!"

"Ja vel, Mester," svarte munkene.

Mesteren sa:

"Den som ikke ser og ikke kjenner øyet for hva det er, som ikke ser og ikke kjenner synlige former for hva de er, som ikke ser og ikke kjenner synsbevisstheten for hva den er, som ikke ser og ikke kjenner synspersepsjonen for hva den er, som ikke ser og ikke kjenner de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som synspersepsjonen forårsaker, for hva de er, han lar seg beruse av øyet, han lar seg beruse av synlige former, han lar seg beruse av synsbevisstheten, han lar seg beruse av synspersepsjonen og han lar seg beruse av de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som synspersepsjonen forårsaker, munker.

Når han er dum nok til å la seg beruse og blende av dette og bare ser nytelsene, kommer de fem gruppene av personlighetsfaktorer til å bli sterkere og sterkere involvert. Begjæret, som får tingene til å oppstå på ny og på ny, som henger sammen med nytelseslyst, og som søker nytelser her og der, bare øker. Han føler sterkere og sterkere uro i kropp og sinn, sterkere og sterkere opphisselse i kropp og sinn, og sterkere og sterkere feber i kropp og sinn. Han opplever lidelse i både kropp og sinn.

Den som ikke ser og ikke kjenner øret, nesen, tungen, kroppen og sinnet for hva det er, som ikke ser og ikke kjenner lyder, dufter, smaker, berøringer og tanker for hva de er, som ikke ser og ikke kjenner hørselssbevisstheten, luktebevisstheten, smaksbevisstheten, kroppsbevisstheten og sinnsbevisstheten for hva den er, som ikke ser og ikke kjenner hørselspersepsjonen, luktepersepsjonen, smakspersepsjonen, kroppspersepsjonen og sinnspersepsjonen for hva den er, som ikke ser og ikke kjenner de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som disse persepsjonene forårsaker, for hva de er, han lar seg beruse av øret, nesen, tungen, kroppen og sinnet, han lar seg beruse av lyder, dufter, smaker, berøringer og tanker, han lar seg beruse av hørselssbevisstheten, luktebevisstheten, smaksbevisstheten, kroppsbevisstheten og sinnsbevisstheten, han lar seg beruse av hørselspersepsjonen, luktepersepsjonen, smakspersepsjonen, kroppspersepsjonen og sinnspersepsjonen og han lar seg beruse av de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som hørselspersepsjonen, luktepersepsjonen, smakspersepsjonen, kroppspersepsjonen og sinnspersepsjonen forårsaker, munker.

Når han er dum nok til å la seg beruse og blende av dette og bare ser nytelsene, kommer de fem gruppene av personlighetsfaktorer til å bli sterkere og sterkere involvert. Begjæret, som får tingene til å oppstå på ny og på ny, som henger sammen med nytelseslyst, og som søker nytelser her og der, bare øker. Han føler sterkere og sterkere uro i kropp og sinn, sterkere og sterkere opphisselse i kropp og sinn, og sterkere og sterkere feber i kropp og sinn. Han opplever lidelse i både kropp og sinn.

Den som ser og kjenner øyet for hva det er, som ser og kjenner synlige former for hva de er, som ser og kjenner synsbevisstheten for hva den er, som ser og kjenner synspersepsjonen for hva den er, som ser og kjenner de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som synspersepsjonen forårsaker, for hva de er, han lar seg ikke beruse av øyet, han lar seg ikke beruse av synlige former, han lar seg ikke beruse av synsbevisstheten, han lar seg ikke beruse av synspersepsjonen og han lar seg ikke beruse av de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som synspersepsjonen forårsaker, munker.

Når han ikke er så dum at han lar seg beruse og blende av dette og ser farene ved det, kommer ikke de fem gruppene av personlighetsfaktorer til å bli involvert. Begjæret, som får tingene til å oppstå på ny og på ny, som henger sammen med nytelseslyst, og som søker nytelser her og der, blir borte. Uroen i kropp og sinn blir borte, opphisselsen i kropp og sinn blir borte, og feberen i kropp og sinn blir borte. Han opplever lykke i både kropp og sinn.

Når han ser dette som det er, har han rett syn. Når han treffer en beslutning basert på fakta, har han rett beslutning. Når han bestreber seg ut fra fakta, har han rett bestrebelse. Når han øver oppmerksomhet på tingene slik de er, har han rett oppmerksomhet. Når han konsentrerer seg om tingene slik de er, har han rett konsentrasjon. På forhånd har han utviklet helt rene handlinger med tale, kropp og levemåte. På den måten utvikler han den edle, åttedelte veien til fullkommen renhet.

Når han praktiserer den edle, åttedelte veien på denne måten, utvikler han de fire festepunktene for oppmerksomheten til fullkommen renhet, han utvikler de fire rette bestrebelsene til fullkommen renhet, han utvikler de fire kraftfulle handlingene til fullkommen renhet, han utvikler de fem kreftene til fullkommen renhet og han utvikler de sju oppvåkningsfaktorene til fullkommen renhet.

Da øver han også konsentrasjon og innsikt i fullkommen balanse. I dyp innsikt ser han de tingene som det er mulig å se i dyp innsikt. I dyp innsikt kvitter han seg med de tingene som det er mulig å kvitte seg med i dyp innsikt. I dyp innsikt utvikler han de tingene som det er mulig å utvikle i dyp innsikt. I dyp innsikt virkeliggjør han de tingene som det er mulig å virkeliggjøre i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å se i dyp innsikt, munker? Det er de fem involveringsgruppene, det vil si form-involveringsgruppen, følelses-involveringsgruppen, identifikasjons-involveringsgruppen, handlingsimpuls-involveringsgruppen og bevissthets-involveringsgruppen. Disse tingene er det mulig å se i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å kvitte seg med i dyp innsikt, munker? Det er uvitenhet og eksistensbegjær. Disse tingene er det mulig å kvitte seg med i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å utvikle i dyp innsikt, munker? Det er konsentrasjon og innsikt. Disse tingene er det mulig å utvikle i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å virkeliggjøre i dyp innsikt, munker? Det er kunnskap og frigjøring. Disse tingene er det mulig å virkeliggjøre i dyp innsikt.

Den som ser og kjenner øret, nesen, tungen, kroppen og sinnet for hva det er, som ser og kjenner lyder, dufter, smaker, berøringer og tanker for hva de er, som ser og kjenner hørselssbevisstheten, luktebevisstheten, smaksbevisstheten, kroppsbevisstheten og sinnsbevisstheten for hva den er, som ser og kjenner hørselspersepsjonen, luktepersepsjonen, smakspersepsjonen, kroppspersepsjonen og sinnspersepsjonen for hva den er, som ser og kjenner de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som hørselspersepsjonen, luktepersepsjonen, smakspersepsjonen, kroppspersepsjonen og sinnspersepsjonen forårsaker, for hva de er, han lar seg ikke beruse av øret, nesen, tungen, kroppen og sinnet , han lar seg ikke beruse av lyder, dufter, smaker, berøringer og tanker , han lar seg ikke beruse av hørselssbevisstheten, luktebevisstheten, smaksbevisstheten, kroppsbevisstheten og sinnsbevisstheten , han lar seg ikke beruse av hørselspersepsjonen, luktepersepsjonen, smakspersepsjonen, kroppspersepsjonen og sinnspersepsjonen og han lar seg ikke beruse av de gode følelsene, de vonde følelsene og de verken vonde eller gode følelsene som hørselspersepsjonen, luktepersepsjonen, smakspersepsjonen, kroppspersepsjonen og sinnspersepsjonen forårsaker, munker.

Når han ikke er så dum at han lar seg beruse og blende av dette og ser farene ved det, kommer ikke de fem gruppene av personlighetsfaktorer til å bli involvert. Begjæret, som får tingene til å oppstå på ny og på ny, som henger sammen med nytelseslyst, og som søker nytelser her og der, blir borte. Uroen i kropp og sinn blir borte, opphisselsen i kropp og sinn blir borte, og feberen i kropp og sinn blir borte. Han opplever lykke i både kropp og sinn.

Når han ser dette som det er, har han rett syn. Når han treffer en beslutning basert på fakta, har han rett beslutning. Når han bestreber seg ut fra fakta, har han rett bestrebelse. Når han øver oppmerksomhet på tingene slik de er, har han rett oppmerksomhet. Når han konsentrerer seg om tingene slik de er, har han rett konsentrasjon. På forhånd har han utviklet helt rene handlinger med tale, kropp og levemåte. På den måten utvikler han den edle, åttedelte veien til fullkommen renhet.

Når han praktiserer den edle, åttedelte veien på denne måten, utvikler han de fire festepunktene for oppmerksomheten til fullkommen renhet, han utvikler de fire rette bestrebelsene til fullkommen renhet, han utvikler de fire kraftfulle handlingene til fullkommen renhet, han utvikler de fem kreftene til fullkommen renhet og han utvikler de sju oppvåkningsfaktorene til fullkommen renhet.

Da øver han også konsentrasjon og innsikt i fullkommen balanse. I dyp innsikt ser han de tingene som det er mulig å se i dyp innsikt. I dyp innsikt kvitter han seg med de tingene som det er mulig å kvitte seg med i dyp innsikt. I dyp innsikt utvikler han de tingene som det er mulig å utvikle i dyp innsikt. I dyp innsikt virkeliggjør han de tingene som det er mulig å virkeliggjøre i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å se i dyp innsikt, munker? Det er de fem involveringsgruppene, det vil si form-involveringsgruppen, følelses-involveringsgruppen, identifikasjons-involveringsgruppen, handlingsimpuls-involveringsgruppen og bevissthets-involveringsgruppen. Disse tingene er det mulig å se i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å kvitte seg med i dyp innsikt, munker? Det er uvitenhet og eksistensbegjær. Disse tingene er det mulig å kvitte seg med i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å utvikle i dyp innsikt, munker? Det er konsentrasjon og innsikt. Disse tingene er det mulig å utvikle i dyp innsikt.

Hvilke ting er det mulig å virkeliggjøre i dyp innsikt, munker? Det er kunnskap og frigjøring. Disse tingene er det mulig å virkeliggjøre i dyp innsikt."

Slik talte Mesteren, og munkene gledet seg over Mesterens ord.