Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 21 - 30


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


21. Lignelsen om sagen. Kakacupamasutta
En munk har for nær tilknytning til nonnene, slik at han blir sint hvis de blir kritisert og de blir sinte hvis han blir kritisert. Buddha irettesetter ham og forklarer at man ikke bør bli sint om noen kommer med kritikk. Han illustrerer det med fortellingen om tjenestejenta Kali og lignelsen om røverne som sager av lem etter lem med en grov tømmermannsag.

22. Lignelsen om slangen. Alagaddupamasutta
Denne teksten inneholder to kjente lignelser. Med lignelsen om slange illustrerer Buddha at han lære skal brukes til selvutvikling og ikke til å hevde seg i debatter. Med lignelsen om flåten illustrerer han at man ikke bør klamre seg til noe, men være rede til å gi slipp på selv det som tidligere har vært til hjelp og nytte. Han argumenterer også mot læren om en sjel.

23. Lignelsen om maurtua. Vammikasutta
En gåtelignelse der de enkelte elementene symboliserer aspekter ved Buddhas lære.

24. Skysskiftene. Rathavinitasutta
I en samtale mellom Sariputta og Punna, Mantanis sønn, utforsker de formålet med å praktisere det opphøyde liv under Mesteren. Formålet er å oppnå det endelige nibbana uten involveringer. Men ren moral, et rent sinn, rent syn, fjerning av all tvil, kunnskap, forståelse og innsikt er mellomstasjoner på veien, akkurat som kongens skysskifter.

25. Åtet. Nivapasutta
Buddha forteller en lignelse om en hjorteflokk for å illustrere hvordan man unngår Maras feller. Mara er den personifiserte fristelse som prøver å forhindre noen i å nå fram til oppvåkning. Forskjellen mellom Mara og kristendommens djevel er at Mara ikke regjerer over noe helvete, og så snart han blir gjennomskuet og oppdaget, forsvinner han.

26. Den edle søken. Ariyapariyesanasutta (Pasarasisutta)
Buddha forteller om sin vei til oppvåkning og hvordan det første munkefellesskapet oppsto.

27. Den lille teksten med lignelsen om elefantens fotspor. Culahatthipadopamasutta
En omvandrende asket sammenligner Buddhas egenskaper med fire elefantfotspor. Buddha legger til tre andre "spor" som de som praktiserer hans lære, vil oppdage. Men det er først den som selv har oppnådd full frigjøring, som kan vite at Buddha selv har oppnådd oppvåkning.

28. Den store teksten med lignelsen om elefantens fotspor. Mahahattipadopamasutta
Sariputta sammenligner Buddhas lære med elefantens fotspor. På samme måte som fotsporene etter alle andre dyr får plass inne i et elefantfotspor, inneholder også de fire edle sannheter alle sunne sinnstilstander.

29. Den store teksten med lignelsen om kjerneveden. Mahasaropamasutta
Buddha sammenligner den praktiserende med en mann som søker god kjerneved. Hvis han nøyer seg med ytre respekt og gaver, eller blir overlegen og opphøyer seg selv, er han som en mann som bare nøyer seg med blader, greiner og bark. Bare den som ikke lar seg blende av de ytre tingene, men oppnår varig frigjøring, kan sammenlignes med han som finner den ekte kjerneveden.

30. Den lille teksten med lignelsen om kjerneveden. Culasaropamasutta
Buddha blir spurt om andre ledende filosofer i hans samtid. Han unnlater å svare, men bruker i stedet lignelsen om kjerneveden til å illustrere at hans egen lære handler om indre frigjøring.