Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 31 - 40


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


31. Den lille samtalen i Gosinga. Culagosingasutta
Tre munker forteller hvordan de lever sammen i fred og fordragelighet. De forteller også hvordan de mediterer og har nådd det høyeste målet.

32. Den store samtalen i Gosinga. Mahagosingasutta
Munkene Sariputta, Moggallana den store, Kassapa den store, Anuruddha, Revata og Ananda drøfter hvilken egenskap som er best for en munk, og alle framhever nettopp den egenskapen de selv er best på. Buddha avgjør denne mannjevningen ved å si at alle ga meget gode svar. Men det beste er å arbeide iherdig for frigjøring.

33. Den store samtalen om gjeteren. Mahagopalakasutta
Buddha sammenligner en munk med en gjeter og nevner elleve gode og elleve dårlige egenskaper som gjør gjeteren skikket eller uskikket til å passe kuene, og som gjør en munk skikket eller uskikket til framgang, vekst og utvikling.

34. Den lille samtalen om gjeteren. Culagopalakasutta

I denne lignelsen beskriver Buddha de fire gruppene av ariyapuggala: arahanter, de som ikke vender tilbake, de som vender tilbake bare én gang, og de som har gått ut i strømmen.

35. Den lille samtalen med Saccaka. Culasaccakasutta
Offentlige debatter var populære. I denne underholdende debatt-suttaen får Buddha den kjepphøye motdebattanten til å motsi seg selv slik at han til slutt erklærer seg fullstendig enig med Buddha.

36. Den store samtalen med Saccaka. Mahasaccakasutta
Buddha blir igjen utfordret til debatt, denne gangen om askese. Han forteller igjen fra sin egen livshistorie (som i tekst 26), hvilke nytteløse askeseøvelser han praktiserte og hvordan han fant oppvåkningen.

37. Den lille samtalen om å utslette begjæret. Culatanhasankhayasutta
Buddha forklarer Sakka (også kalt Kosiya), gudenes konge, hvordan han kan fri seg fra begjæret. Moggallana den store er ikke overbevist om at Sakka egentlig har forstått belæringen, så han drar opp til Sakkas himmel for å sjekke. Og ganske riktig, Sakka var mer opptatt av å vise fram palasset sitt enn å fri seg fra begjæret, så Moggallana gir ham en liten oppvekker ved å dytte himmelpalasset med stortåa så hele palasset ristet og skalv.

38. Den store samtalen om å utslette begjæret. Mahatanhasankhayasutta
Munken Sati tror bevisstheten blir gjenfødt. Buddha korrigerer ham og forklarer at bevisstheten er betinget av sansene. Videre forklarer han hvordan menneskets fysiske og psykologiske reaksjonsmønstre betinger og påvirker hverandre i betinget tilblivelse. Dette er en av buddhismens sentrale doktriner. Den blir ofte misforstått som en beskrivelse av gjenfødelse, men her viser Buddha at den betingede tilblivelsen handler om psykologi, og ikke om gjenfødelse, slik Sàti trodde.

39. Den store samtalen i Assapura. Maha-Assapurasutta
Buddha forklarer at en munk bør ha selvrespekt og respekt for andre, være åpen og redelig i gjerninger, tale, tanker og levemåte, øve sansekontroll, spise med måte, være våkne, øve oppmerksomhet og klar forståelse, praktisere meditasjon, utslette sinnets forurensninger og vinne fram til frigjøring.

40. Den lille samtalen i Assapura. Cula-Assapurasutta
Mer om hvordan munker bør leve. Buddha sier at man blir ikke munk eller asket bare fordi om man bærer den gule kappen. Det er de indre kvaliteter som teller.