Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

42. Verañjakasutta - Samtalen med brahmanene i Verañja


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 41-50


Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg i Anathapindikas park Jetalund i Savatthi. På den tiden var noen brahmaner fra Verañja kommet til Savatthi i et eller annet ærend, og disse brahmanene hørte følgende: "Filosofen Gotama, som er av sakyaslekt og har gått ut som munk fra sakyaslekten, holder til i Anathapindikas park her i Savatthi. Det sies at Gotama er i sannhet en ærverdig Mester som har våknet fullt og helt ved egen hjelp. Han har fullkommen kunnskap og atferd, han er lykkelig, han er en som kjenner verden, – en uforlignelig trener for folk som kan trenes, – guders og menneskers lærer, en våken Mester. Han forstår denne verden til fullkommenhet, med alle dens engler, djevler, guder, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker, og alt som finnes for øvrig, – og det som han selv har realisert, meddeler han til andre. Han underviser i en lære som er vakker på begynnelsen, vakker på midten og vakker på slutten, som er hel og komplett både i form og innhold. Og han forklarer det rene, opphøyde liv."

Da sa brahmanene til hverandre: "Det er sannelig godt å se slike ærverdige."

Dermed gikk brahmanene fra Verañja bort til Mesteren. Noen hilste høflig på ham og satte seg ned, noen pratet litt med ham før de satte seg, noen la håndflatene mot hverandre og løftet dem til hilsen, noen presenterte seg før de satte seg, og andre satte seg ned uten å si noe. Da alle hadde satt seg, sa de:

"Hva er grunnen, Gotama, hva er årsaken til at noen mennesker faller ned i pine, smerte og elendighet i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning? Og hva er grunnen, hva er årsaken til at andre kommer til himmelen etter døden?"

"Det er feilaktig oppførsel i strid med læren, som er grunnen til at noen mennesker faller ned i pine, smerte og elendighet i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, mine herrer. Og det er rettmessig oppførsel i samsvar med læren som er grunnen til at andre kommer til himmelen etter døden."

"Vi forstår ikke helt den kortfattede undervisningen du her gir, Gotama. Vi forstår det bedre hvis du gir oss en mer detaljert undervisning. Det hadde vært fint om du kunne undervise oss slik at vi kan få en detaljert forståelse av den kortfattede undervisningen du ga oss."

"Så hør etter, mine herrer, og følg med, så skal jeg forklare det."

"Ja vel, Gotama," svarte brahmanene.

Mesteren sa:

"Det finnes tre former for feilaktig legemlig oppførsel i strid med læren, mine herrer, det finnes fire måter å tale på som er feilaktig oppførsel i strid med læren, og det finnes tre holdninger som er feilaktig oppførsel i strid med læren.

Og hvordan er så de tre formene for feilaktig legemlig oppførsel som er i strid med læren, mine herrer?

Den ene er å drepe et levende vesen, være grusom og ha blod på hendene, ivrig etter å drepe og ikke har medfølelse med andre levende vesener.

Den andre er å ta det som ikke blir gitt deg, stjele noe som tilhører andre, begå innbrudd eller landeveisrøveri.

Den tredje er seksuelle overgrep, å forgripe seg på noen som står under mors verge, fars verge, foreldrenes verge, brorens verge, søsterens verge, slektningers verge, klanens verge, tradisjonens verge, som har en ektemann, som beskyttes av straffelovens bestemmelser eller til og med en som er forlovet. Dette er de tre formene for feilaktig legemlig oppførsel som er i strid med læren.

Og hvordan er så de fire måtene å tale på som er feilaktig oppførsel i strid med læren, mine herrer?

Den ene er å lyve. Sett at du er innkalt som vitne i rådet, forsamlingen, blant slektninger, i lauget eller blant kongens familie og blir bedt om å si hva du vet. Hvis du da sier at du vet, når du ikke vet, eller om du sier at du ikke vet, når du vet, eller hvis du sier du har sett, når du ikke har sett, eller om du sier at du ikke har sett, når du har sett, da er det feil å tale mot bedre vitende, uansett om du gjør det for din egen skyld, for andres skyld eller for en eller annen vinnings skyld.

Den andre er å fare med sladder. Det er hvis du har hørt noe her og går og forteller det der, bare for å skape splid. Eller hvis du har hørt noe der og går og forteller det her, bare for å skape splid. Det er å oppmuntre til uenighet, glede og fryde seg over splid og si slikt som skaper splid.

Den tredje er sårende tale. Det er hvis du uttaler skarpe og grove ord som sårer andre, som er nedsettende overfor andre, som er uttalt i sinne og ikke fører til indre ro.

Den fjerde er tomt snakk og pjatt. Det er hvis du taler i utide, hvis du er usaklig og driver med meningsløst prat, hvis du snakker om slikt som verken har med læren eller treningsdisiplinen å gjøre. Og det er hvis du griper ordet til urett tid og stadig snakker om noe som du ikke kan begrunne og som ikke gir mening. Dette er de fire måtene å tale på som er feilaktig oppførsel i strid med læren, mine herrer.

Og hva er så de tre holdningene som er feilaktig oppførsel i strid med læren, mine herrer?

Den ene er grådighet. Det er hvis du ettertrakter andres eiendom og tenker: ‘Tenk om det som tilhører den andre, hadde vært mitt!'

Den andre er ondskap. Det er hvis du er fordervet i sinnet og tenker: ‘Disse vesenene skal drepes! De skal slaktes, hogges ned, ødelegges og utslettes!'

Den tredje er feilaktige teorier basert på vrangforestillinger. Det er hvis du mener at gaver, ofringer og velgjørenhet ikke tjener til noe, for gode og onde handlinger får ingen frukt og ingen virkning. Verken denne verden eller noen annen verden eksisterer. Omsorg for foreldrene er ikke til noen nytte, og det er ingen som oppstår spontant. Ingen filosof eller brahman her i verden er fullkommen og ingen av dem har nådd fullkommenheten. Og ingen av dem har selv forstått og realisert denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om. Dette er de tre holdningene som er feilaktig oppførsel i strid med læren, mine herrer.

Dette er feilaktig oppførsel i strid med læren, og det er grunnen til at noen mennesker faller ned i pine, smerte og elendighet i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning, mine herrer.

Det finnes tre former for riktig legemlig oppførsel i samsvar med læren, mine herrer, det finnes fire måter å tale på som er rettmessig oppførsel i samsvar med læren, og det finnes tre holdninger som er rettmessig oppførsel i samsvar med læren.

Og hvordan er så de tre formene for riktig legemlig oppførsel som er i samsvar med læren, mine herrer?

Den ene er å la være å drepe levende vesener og holde seg langt unna slike ting, legge fra seg sverd og pisk, være vennlig og samvittighetsfull og leve med omtanke for alle levende veseners beste.

Den andre er å la være å ta det som ikke blir gitt og holde seg langt unna slike ting, la være stjele noe som tilhører andre, og ikke begå innbrudd eller landeveisrøveri.

Den tredje er å avstå fra seksuelle overgrep og holde seg langt unna slike ting, å ikke forgripe seg på noen som står under mors verge, fars verge, foreldrenes verge, brorens verge, søsterens verge, slektningers verge, klanens verge, tradisjonens verge, som har en ektemann, som beskyttes av straffelovens bestemmelser eller til og med en som er forlovet. Dette er de tre formene for riktig legemlig oppførsel som er i samsvar med læren, mine herrer.

Og hvordan er så de fire måtene å tale på som er rettmessig oppførsel i samsvar med læren, mine herrer?

Den ene er å avstå fra å lyve og holde seg langt unna slike ting. Sett at du er innkalt som vitne i rådet, forsamlingen, blant slektninger, i lauget eller blant kongens familie og blir bedt om å si hva du vet. Hvis du da sier at du ikke vet, når du ikke vet, eller om du sier at du vet, når du vet, eller hvis du sier du ikke har sett, når du ikke har sett, eller om du sier at du har sett, når du har sett, da taler mot bedre vitende, verken for din egen skyld, for andres skyld eller for en eller annen vinnings skyld.

Den andre er å avstå fra å fare med sladder og holde seg langt unna slike ting. Det du har hørt her, går du ikke og forteller til andre bare for å skape splid. Og det du har hørt av andre, går du ikke og forteller her, bare for å skape splid. Du er en som forener de splittede og oppmuntrer de enige. Du foretrekker enighet, gleder og fryder seg ved enighet, og sier slikt som bidrar til enighet.

Den tredje er å avstå fra sårende tale og holde seg langt unna slike ting. Ordene dine er milde, vennlige og høflige, de går til hjertet og gjør godt å høre, og er til glede og behag for mange. Ja, slike ord er det du taler.

Den fjerde er å avstå fra tomt snakk og pjatt og holde seg langt unna slike ting. Du taler nyttige ord til rett tid og i samsvar med fakta, du snakker om læren og om treningsdisiplinen. Du er en som taler minneverdige, begrunnede, nyttige og meningsfylte ord til rett tid. Dette er de fire måtene å tale på som er rettmessig oppførsel i samsvar med læren, mine herrer.

Og hva er så de tre holdningene som er rettmessig oppførsel i samsvar med læren, mine herrer?

Den ene er å avstå fra grådighet. Det er hvis du ikke ettertrakter andres eiendom og ikke tenker: ‘Tenk om det som tilhører den andre, hadde vært mitt!'

Den andre er å avstå fra ondskap. Det er hvis du er ikke fordervet i sinnet og tenker: ‘Jeg håper at disse vesenene kan leve uten hat og uten vold, at de kan ha det godt og leve lykkelig!'

Den tredje er rett syn som ikke er basert på vrangforestillinger. Det er hvis du mener at gaver, ofringer og velgjørenhet gir gode resultater, for gode og onde handlinger får sin frukt og sin virkning. Både denne verden eller noen annen verden eksisterer. Omsorg for foreldrene er bra, og det finnes vesener som oppstår spontant. Det finnes filosofer og brahmaner her i verden som er fullkomne og har nådd fullkommenheten, som selv har forstått og realisert denne og den andre verden, slik at de har noe å belære andre om. Dette er de tre holdningene som er rettmessig oppførsel i samsvar med læren, mine herrer.

Dette er rettmessig oppførsel i samsvar med læren, og det er grunnen til at noen kommer til himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning, mine herrer.

Hvis en som lever et rettmessig liv i samsvar med læren, skulle ønske seg å bli gjenfødt sammen med rike adelsmenn etter at han er død, så kan det nok være mulig at han oppnår nettopp dette. Og hvorfor? Fordi han har levd et rettmessig liv i samsvar med læren.

Hvis en som lever et rettmessig liv i samsvar med læren, skulle ønske seg å bli gjenfødt sammen med rike brahmaner eller borgere etter at han er død, så kan det nok være mulig at han oppnår nettopp dette. Og hvorfor? Fordi han har levd et rettmessig liv i samsvar med læren.

Hvis en som lever et rettmessig liv i samsvar med læren, skulle ønske seg å bli gjenfødt i følget til de fire store gudekongene etter at han er død, så kan det nok være mulig at han oppnår nettopp dette. Og hvorfor? Fordi han har levd et rettmessig liv i samsvar med læren.

Hvis en som lever et rettmessig liv i samsvar med læren, skulle ønske seg å bli gjenfødt i følget til de trettitre gudene, vektergudene, de lykkelige gudene, de gudene som liker å skape, de gudene som hersker over andres skaperverk, eller sammen med gudene i Brahmas følge etter at han er død, så kan det nok være mulig at han oppnår nettopp dette. Og hvorfor? Fordi han har levd et rettmessig liv i samsvar med læren.

Hvis en som lever et rettmessig liv i samsvar med læren, skulle ønske seg å bli gjenfødt i følget til de lysende gudene etter at han er død, så kan det nok være mulig at han oppnår nettopp dette. Og hvorfor? Fordi han har levd et rettmessig liv i samsvar med læren.

Hvis en som lever et rettmessig liv i samsvar med læren, skulle ønske seg å bli gjenfødt i følget til gudene med avgrenset lys, gudene med grenseløst lys, de strålende gudene, gudene med avgrenset stråleglans, gudene med grenseløs stråleglans, de herlige gudene, gudene som høster gode frukter, Aviha-gudene, Atappa-gudene, Sudassa-gudene, Sudassi-gudene, Akanittha-gudene, gudene på det uendelige roms plan, gudene på den uendelige bevissthets plan, gudene på intethetens plan eller gudene på det planet der det verken finnes sanseinntrykk eller ingen sanseinntrykk etter at han er død, så kan det nok være mulig at han oppnår nettopp dette. Og hvorfor? Fordi han har levd et rettmessig liv i samsvar med læren.

Hvis en som lever et rettmessig liv i samsvar med læren, skulle ønske å utslette sinnets forurensninger, fri seg fra forurensninger i sinnet slik at han selv forstår og virkeliggjør sinnets frigjøring gjennom visdom og hviler i denne her og nå, så kan det nok være mulig at han oppnår nettopp dette. Og hvorfor? Fordi han har levd et rettmessig liv i samsvar med læren."

Da Mesteren hadde sagt dette, utbrøt brahmanene fra Verañja :

"Utmerket, Gotama, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart læren på mange måter, Gotama. Nå tar vi tilflukt i deg, Gotama, i læren og i munkefellesskapet. Vær så snill å regne oss som en legvenner, Gotama, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge vi lever."