Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 51 - 60


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


51. Samtalen med Kandaraka. Kandarakasutta
Buddha understreker at munkene hans praktiserer oppmerksomhetstrening, og legmannen Pessa forteller at ikke bare munker, men også legfolk praktiserer oppmerksomhetstrening. Pessa sier at mennesket er et villnis og at dyrene er langt mer åpne. Buddha sier seg enig og nevner fire kategorier mennesker: de som plager seg selv, de som plager andre, de som plager både seg selv og andre, og de som verken plager seg selv eller andre.

52. Samtalen med en mann fra Atthaka. Atthakanagarasutta
Munken Ananda gir en presentasjon av noen hovedpunkter i Buddhas lære.

53. Den videregående treningsveien. Sekhasutta
Buddha blir invitert til å tale i en nybygd møtesal. Men han har vondt i ryggen og ber Ananda overta. Ananda snakker om moral, sansekontroll, måtehold i matveien, oppmerksomhetstrening, meditasjon og oppøving av diverse gode egenskaper.

54. Samtalen med Potaliya. Potaliyasutta
Buddha kommer i snakk med en rik mann som har trukket seg tilbake og overlatt forretningen til sine sønner. Han har med andre ord gått av med pensjon. Buddha gir ham en innføring i allmenn etikk og viser ham deretter hvordan han kan fri seg fra forurensninger i sinnet og finne fram til sinnets frigjøring.

55. Samtalen med Jivaka. Jivakasutta
I denne samtalen med legen Jivaka forklarer Buddha at han og munkene ikke spiser kjøtt hvis dyret er slaktet spesielt for ham. Men hvis man ikke har sett, ikke har hørt og ikke har mistanke om at dyret er slaktet spesielt for ham, kan munken spise kjøtt. Når man spiser dem maten man får uten å være grådig og forsluken, kan man ikke kritiseres for det man spiser.

56. Samtalen med Upali. Upalisutta
Jainlegmannen Upali utfordrer Buddha til debatt, men blir så overbevist av Buddhas argumenter at han erklærer at han fra nå av er Buddhas elev. Buddha ber ham ikke treffe noen forhastet beslutning, men undersøke saken grundig først, noe som bare gjør Upali enda mer fornøyd. Jainlæreren, Nigantha Nataputta, blir sint for dette, og besøker Upali for å vinne ham tilbake. Men Upali bare bekrefter at han fra nå av vil støtte Buddha.

57. Hundeasketen. Kukkuravatikasutta
Buddha i samtale med to asketer. Den ene lever som en hund, den andre lever som ei ku. Buddha forteller dem at da kommer de til å bli gjenfødt henholdsvis som hund og ku, noe som ryster dem begge. Deretter forklarer Buddha dem sammenhengen mellom handlinger og resultater, noe som fører til at de slutter seg til Buddha.

58. Samtalen med prins Abhaya. Abhayarajakumarasutta
Jainlederen Nigantha Nataputta ber sin tilhenger prins Abhaya gå til Buddha og sette ham til veggs med et finurlig spørsmål. Men Buddha svarer noe annet enn hva prinsen hadde forventet, så han innrømmer at jainene er slått, og selv erklærer han seg som tilhenger av Buddha.

59. Om forskjellige slags følelser. Bahuvedaniyasutta
Buddha beskriver forskjellige slags følelser og sier at flere forskjellige måter å klassifisere dem på kan være like riktige, siden han har lagt fram læren på forskjellige måter. Han drøfter også forskjellige former for lykke.

60. En trygg lære. Apannakasutta
Buddha anbefaler å følge en lære som ser sammenhengen mellom årsak og virkning. For uansett om man kan vite om en slik lære er rett eller ikke, vil den vil inspirere folk til å ha en god moral.