Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

6. Akankheyyasutta - Om hva en munk kan tenkes å ønske seg


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 1-10


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, bodde han i Anathapindikas park Jetalunden. Der henvendte Mesteren seg til munkene og sa:

"Munker!"

"Ja, Mester," svarte munkene.

Mesteren sa:

"Følg de etiske treningsnormene, munker, og la treningsdisiplinen beskytte dere. Pass på å ha en god oppførsel og ikke overskrid grensene, men se farene ved selv de minste feiltrinn. Påta dere treningsreglene og overhold dem!

Hvis en munk ønsker å bli godt likt, respektert og aktet av sine medmunker, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å motta kappe, mat, bolig og medisiner, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker at de som gir ham kappe, mat, bolig og medisiner, skal høste gode frukter av sine gaver, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å være til stor nytte for avdøde slektninger og familiemedlemmer, slik de finner ro i sinnet, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å overvinne ‘liker' og ‘liker ikke', slik at motvilje ikke oppstår i ham, eller han kan overvinne motvilje som eventuelt har oppstått, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å overvinne frykt og redsel, slik at han ikke blir redd, eller han kan overvinne en redsel som eventuelt har oppstått, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å gå inn i de fire dypmeditasjonene med klart sinn når som helst han måtte ha lyst til det, uten noen vanskelighet eller problem, og leve lykkelig her og nå, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å fri seg fra former og realisere de fredelige og formløse frigjøringene i sin egen kropp, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å bryte de tre bindingene, gå ut i strømmen, være sikret mot tilbakefall og være på sikker vei mot fullkommen oppvåkning, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å bryte de tre bindingene, svekke grådighet, hat og vrangforestillinger og bli en som vender tilbake bare én gang, som bare kommer tilbake til denne verden én gang og deretter gjør slutt på lidelsen, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å bryte de fem bindingene som binder ham til lavere tilstander og bli en som oppstår spontant og oppnår den endelige nibbana der, og ikke vende tilbake fra den verdenen, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å utvikle forskjellige paranormale ferdigheter, slik at fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Og videre gjør han seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden. Da bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å utvikle den guddommelige hørsel, slik at han med den rene, guddommelige og overmenneskelige hørsel kan høre både guddommelige og menneskelige lyder, både nære og fjerne, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å forstå andre menneskers sinn ut fra sitt eget sinn og erkjenne et grådig sinn som grådig, og erkjenne et sinn uten grådighet som uten grådighet, erkjenne et hatefullt sinn som et hatefullt sinn og et sinn uten hat som et sinn uten hat, erkjenne et forblindet sinn som et forblindet sinn og et ikke forblindet sinn som et ikke forblindet sinn, erkjenne et innskrenket sinn som innskrenket og et adspredt sinn som adspredt, erkjenne et avansert sinn som avansert og et tilbakestående sinn som tilbakestående, erkjenne et laverestående sinn som laverestående og et uovertruffent sinn som uovertruffent, erkjenne et konsentrert sinn som konsentrert og et ukonsentrert sinn som ukonsentrert, erkjenne et frigjort sinn som frigjort og et ikke frigjort sinn som ikke frigjort, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å huske tidligere oppholdssteder, slik at han husker en fødsel, to fødsler og videre opp til flere hundre tusen fødsler, og han til og med kan huske at universet har utvidet seg og trukket seg sammen mange ganger, slik at han husker følgende: ‘Der het jeg det og det, jeg var av den og den ætt og klasse, nøt den og den mat, hadde de og de gleder og sorger og ble så og så gammel. Så falt jeg derifra og ble gjenfødt et annet sted. Og der het jeg det og det,' – og han husker like mange detaljer her – ‘Og så falt jeg derifra og ble gjenfødt her' – hvis han vil huske mange tidligere oppholdssteder, både detaljert og i store trekk, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å utvikle rent, himmelsk og overmenneskelig syn og se hvordan alle vesener oppstår og går under, slik at han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger: ‘Disse vesenene her oppførte seg dårlig, både i tanke, ord og handling. De talte nedsettende om de edle, de hadde feilaktige teorier og handlet etter disse teoriene. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er disse blitt gjenfødt i vonde kår, i elendighet, lidelse og pinefulle tilstander. Men disse andre vesenene oppførte seg godt, både i tanke, ord og handling. De talte vel om de edle, de hadde rett syn og handlet i samsvar med dette. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er de blitt gjenfødt i gode kår og lykkelige tilstander.' – hvis han vil utvikle et slikt rent, himmelsk og overmenneskelig syn og se hvordan alle vesener oppstår og går under, slik at han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Hvis en munk ønsker å utslette forurensningene i sitt sinn og forstå og erkjenne her og nå en frigjøring av sinnet, en frigjøring i visdom uten noen forurensninger, bør han rendyrke sin etikk, finne ro i sinnet, meditere flittig, utvikle innsikt og praktisere i ensomhet.

Det var derfor jeg sa til dere, munker: ‘Følg de etiske treningsnormene, munker, og la treningsdisiplinen beskytte dere. Pass på å ha en god oppførsel og ikke overskrid grensene, men se farene ved selv de minste feiltrinn. Påta dere treningsreglene og overhold dem!'"

Slik talte Mesteren, og glade til sinns tok munkene imot Mesterens ord.