Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

61. Ambalatthikarahulovada - Rahula får veiledning i Ambalatthika


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 61-70


Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. På den tiden bodde munken Rahula i Ambalatthika. En kveld da Mesteren hadde reist seg fra sin meditasjon, gikk han bort til Ambalatthika der han traff Rahula. Da Rahula så at Mesteren nærmet seg, gjorde han klar en sitteplass og en bolle med vann. Mesteren satte seg ned og vasket føttene sine. Rahula hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham.

Så helte Mesteren det som var igjen av vannet, over i en liten krukke og sa:

"Ser du den lille vannskvetten som er til overs her i krukken, Rahula?"

"Ja, Mester."

"Så liten blir munkepraksisen til den som ikke skammer seg over å fortelle bevisste løgner."

Deretter helte han ut vannet og sa:

"Ser du den lille vannskvetten som jeg helte ut, Rahula?"

"Ja, Mester."

"Så bortkastet er munkepraksisen til den som ikke skammer seg over å fortelle bevisste løgner."

Deretter veltet han vannkrukken og sa:

"Ser du at jeg har veltet denne krukken, Rahula?"

"Ja, Mester."

"Så veltet blir munkepraksisen til den som ikke skammer seg over å fortelle bevisste løgner."

Deretter snudde han krukken opp ned og sa:

"Ser du at denne krukken er tom og uten innhold, Rahula?"

"Ja, Mester."

"Så tom og innholdsløs blir munkepraksisen til den som ikke skammer seg over å fortelle bevisste løgner. Det er som om en av kongens store og velfødde stridselefanter med lange støttenner skulle gå i krigen, Rahula. Da kjemper den med framføttene, bakføttene, forkroppen, bakkroppen, hodet, ørene, tenne og halen. Den beskytter bare snabelen sin. Elefantføreren ser dette og tenker at denne elefanten ikke har sløst bort livet sitt. En annen elefant kjemper med framføttene, bakføttene, forkroppen, bakkroppen, hodet, ørene, tenne, halen og snabelen. Elefantføreren ser dette og tenker at denne elefanten har sløst bort livet sitt.

Derfor sier jeg at den som ikke skammer seg over å fortelle bevisste løgner, han er i stand til å begå all slags vondskap, Rahula. Derfor skal du trene deg slik: ‘Jeg vil ikke lyve, ikke for moro skyld engang.' Slik skal du trene, Rahula.

Hva mener du et speil gjør, Rahula?"

"Det reflekterer, Mester."

"Nettopp, Rahula. Og på samme måte bør vi reflektere før vi foretar oss en handling, sier et ord eller tenker en tanke. Når du skal til å utføre en handling, Rahula, bør du først reflektere over den og spørre deg selv om den handlingen kan være til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik handling vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at den handlingen du skulle å utføre, vil være til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være usunn og gi vonde resultater, bør du la den være, Rahula. Men hvis du finner at den handlingen du skulle til å utføre, verken vil være til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være sunn og gi gode resultater, da bør du utføre den.

Idet du utfører en handling, Rahula, bør du reflektere over den og spørre deg selv om den handlingen kan være til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik handling vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at den handlingen du er i ferd med å utføre, er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være usunn og gi vonde resultater, bør du la den være, Rahula. Men hvis du finner at den handlingen du er i ferd med å utføre, verken er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være sunn og gi gode resultater, da bør du fortsette med den.

Når du har utført en handling, Rahula, bør du reflektere over den og spørre deg selv om den handlingen har vært til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik handling vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at den handlingen du har utført, er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være usunn og gi vonde resultater, bør du fortelle og bekjenne den overfor læreren din eller kloke medmunker, Rahula, og ikke gjøre noe slikt flere ganger. Men hvis du finner at den handlingen du har utført, verken er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være sunn og gi gode resultater, da kan du være glad for det og fortsette å trene deg i det som er sunt.

Når du skal til å si noe, Rahula, bør du først reflektere over det og spørre deg selv om det du sier kan være til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik uttalelse vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at det du skulle til å si, vil være til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at det vil være usunt og gi vonde resultater, bør du la den være, Rahula. Men hvis du finner at det du skulle til å si, verken vil være til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at det vil være sunt og gi gode resultater, da bør du si det.

Idet du sier noe, Rahula, bør du reflektere over det og spørre deg selv om det du sier kan være til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik uttalelse vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at det du er i ferd med å si, er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være usunt og gi vonde resultater, bør du la det være, Rahula. Men hvis du finner at det du er i ferd med å si, verken er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at det vil være sunt og gi gode resultater, da bør du fortsette å si det.

Når du har sagt noe, Rahula, bør du reflektere over det og spørre deg selv om den du sa har vært til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik uttalelse vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at den du har sagt, er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at det vil være usunt og gi vonde resultater, bør du fortelle og bekjenne det overfor læreren din eller kloke medmunker, Rahula, og ikke si noe slikt flere ganger. Men hvis du finner at det du har sagt, verken er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at det vil være sunt og gi gode resultater, da kan du være glad for det og fortsette å trene deg i det som er sunt.

Når du skal til å tenke en tanke, Rahula, bør du først reflektere over den og spørre deg selv om den tanken kan være til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik tanke vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at den tanken du skulle til å tenke, vil være til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være usunn og gi vonde resultater, bør du la den være, Rahula. Men hvis du finner at den tanken du skulle til å tenke, verken vil være til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være sunn og gi gode resultater, da bør du tenke den tanken.

Idet du tenker en tanke, Rahula, bør du reflektere over den og spørre deg selv om den tanken kan være til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik tanke vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at den tanken du er i ferd med å tenke, er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være usunn og gi vonde resultater, bør du la den være, Rahula. Men hvis du finner at den tanken du er i ferd med å tenke, verken er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være sunn og gi gode resultater, da bør du tenke videre på den.

Når du har tenkt en tanke, Rahula, bør du reflektere over den og spørre deg selv om den tanken har vært til skade for deg selv, for andre eller for begge. En slik tanke vil være usunn og gi vonde resultater. Hvis du da finner at den tanken du har tenkt, er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være usunn og gi vonde resultater, bør du være bekymret og føle skam og avsky overfor den, Rahula, og ikke tenke noe slikt flere ganger. Men hvis du finner at den tanken du har tenkt, verken er til skade for deg selv, for andre eller for dere begge, og at den vil være sunn og gi gode resultater, da kan du være glad for det og fortsette å trene deg i det som er sunt.

Alle filosofer og brahmaner som i fortiden har oppnådd å ha rene handlinger, ren tale og rene tanker, de oppnådde dette etter å ha reflektert på denne måten over sine egne handlinger, sin egen tale og sine egne tanker, Rahula. Alle filosofer og brahmaner som i framtiden kommer til å ha rene handlinger, ren tale og rene tanker, de oppnår dette etter å ha reflektert på denne måten over sine egne handlinger, sin egen tale og sine egne tanker. Og alle filosofer og brahmaner som i nåtiden oppnår å ha rene handlinger, ren tale og rene tanker, de oppnår dette etter å ha reflektert på denne måten over sine egne handlinger, sin egen tale og sine egne tanker, Rahula.

Derfor skal du trene deg slik, Rahula: ‘Jeg vil reflektere over mine handlinger så de blir rene, jeg vil reflektere over min tale så den blir ren, og jeg vil reflektere over mine tanker så de blir rene.' Slik skal du trene, Rahula."

Slik talte Mesteren, og glad til sinns tok Rahula imot Mesterens ord.