Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

69. Gulissanisutta - Skogsmunken Gulissani


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 61-70


Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. Da kom det en omvandrende skogsmunk ved navn Gulissani til munkeordenen i et eller annet ærend og slo seg ned hos dem for en tid.

Sariputta tok opp dette besøket med de andre munkene og sa:

"Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han være høflig og vise respekt overfor sine medpraktikanter. Hvis skogsmunken ikke er høflig og viser sine medpraktikanter respekt, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke kan være høflig og vise respekt for sine medpraktikanter. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør en skogsmunk være høflig og vise respekt overfor sine medpraktikanter.

Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han tenke seg om før han velger seg en sitteplass, slik at han ikke tar plassen til eldre munker og heller ikke fortrenger yngre munker. Hvis skogsmunken ikke tenker seg om før han velger seg en sitteplass, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, sidden han ikke kan tenke seg om før han velger seg en sitteplass. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør en skogsmunk tenke seg om før han velger seg en sitteplass.

Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han kjenne vanlige regler for skikk og bruk. Hvis skogsmunken ikke kjenner vanlige regler for skikk og bruk, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke kjenner vanlige regler for skikk og bruk. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken kjenne vanlige regler for skikk og bruk.

Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han ikke gå for tidlig til landsbyen og heller ikke vende for sent tilbake. Hvis skogsmunken går for tidlig til landsbyen eller vender for sent tilbake, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han går for tidlig til landsbyen eller vender for sent tilbake. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør ikke skogsmunken gå for tidlig til landsbyen og heller ikke vende for sent tilbake.

Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han ikke besøke familier før et måltid eller etter et måltid. Hvis skogsmunken besøker familier før et måltid eller etter et måltid, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han besøker familier før et måltid eller etter et måltid. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør ikke skogsmunken besøke familier før et måltid eller etter et måltid.

Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han ikke være arrogant og sta. Hvis skogsmunken er arrogant og sta, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han er så arrogant og sta. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør ikke skogsmunken være arrogant og sta.

Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han ikke være pratesyk og skravlete. Hvis skogsmunken er pratesyk og skravlete, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han er så pratesyk og skravlete. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør ikke skogsmunken være pratesyk og skravlete.

Når en skogsmunk kommer til en munkeorden og slår seg ned der for en tid, bør han tale vennlig og oppføre seg som en god venn. Hvis skogsmunken fører uvennlig tale og oppfører seg uvennlig, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han fører uvennlig tale og oppfører seg så uvennlig. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken tale vennlig og oppføre seg som en god venn.

En skogsmunk bør vokte sanseportene sine. Hvis skogsmunken ikke vokter sanseportene sine, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke vokter sanseportene sine. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken vokte sanseportene sine.

En skogsmunk bør spise med måte. Hvis skogsmunken ikke spiser med måte, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke spiser med måte. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken spise med måte.

En skogsmunk bør passe på å holde seg våken. Hvis skogsmunken ikke passer på å holde seg våken, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke passer på å holde seg våken. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken passe på å holde seg våken.

En skogsmunk bør være energisk. Hvis skogsmunken er lat, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han er så lat. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken være energisk.

En skogsmunk bør praktisere oppmerksomhet. Hvis skogsmunken ikke praktiserer oppmerksomhet, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke praktiserer oppmerksomhet. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken praktisere oppmerksomhet.

En skogsmunk bør øve konsentrasjon. Hvis skogsmunken er ukonsentrert, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han er så ukonsentrert. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken øve konsentrasjon.

En skogsmunk bør utvikle visdom. Hvis skogsmunken mangler visdom, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han mangler visdom. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken utvikle visdom.

En skogsmunk bør studere de viktigste delene av læren og disiplinen. For det hender jo at noen stiller skogsmunken spørsmål om de viktigste delene av læren og disiplinen. Hvis skogsmunken da ikke kan forklare de viktigste delene av læren og disiplinen, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke kan forklare de viktigste delene av læren og disiplinen. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken studere de viktigste delene av læren og disiplinen.

En skogsmunk bør praktisere de fredfylte frigjøringene som er formløse og går hinsides alle former. For det hender jo at noen stiller skogsmunken spørsmål om de fredfylte frigjøringene som er formløse og går hinsides alle former. Hvis skogsmunken da ikke kan forklare de fredfylte frigjøringene som er formløse og går hinsides alle former, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke kan forklare de fredfylte frigjøringene som er formløse og går hinsides alle former. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken praktisere de fredfylte frigjøringene som er formløse og går hinsides alle former.

En skogsmunk bør praktisere overmenneskelige tilstander. For det hender jo at noen stiller skogsmunken spørsmål om overmenneskelige tilstander. Hvis skogsmunken da ikke kan forklare overmenneskelige tilstander, kommer noen til å snakke om det og undres om denne skogsmunken kanskje har vært for mye alene ute i skogen, siden han ikke kan forklare overmenneskelige tilstander. Slik kommer de til å snakke. Derfor bør skogsmunken praktisere overmenneskelige tilstander."

Da Sariputta hadde sagt dette, spurte Moggallana:

"Er det bare skogsmunker som bør kjenne og praktisere disse tingene, Sariputta? Eller er dette noe som også de munkene som bor i landsbyene bør gjøre?"

"Både skogsmunker og landsbymunker bør kjenne og praktisere disse tingene, Moggallana."