Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene
Sutta 81 - 90


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


81. Pottemakeren Ghatikara. Ghatikarasutta
Denne teksten er en jataka, det vil si en historie om et av Buddhas tidligere liv, som avsluttes med at Buddha forteller hvilken person i historien som var ham selv. Historien forteller om vennskapet mellom pottemakeren Ghatikara og den unge brahmanen Jotipala.

82. Fortellingen om Ratthapala. Ratthapalasutta
Dette er historien om den unge mannen Ratthapala som fikk høre Buddha og gjerne ville slutte seg til ham som munk. Foreldrene hans satte seg i mot det, og enda Ratthapala truet med å sulte seg til døde, fikk han ikke foreldrenes tillatelse før vennene hans gikk i forbønn for ham og han lovte å komme tilbake og besøke dem. Men da han senere besøkte foreldrene, kjente de ham ikke igjen med det samme. De prøvde å holde på ham, men Ratthapala gikk sin vei. En konge spurte ham hva slags tap han hadde lidd, siden han gikk ut i hjemløshet, men Ratthapala forklarte alle tings forgjengelighet for kongen.

83. Fortellingen om Maghadeva. Maghadevasutta
Dette er også en jataka. Her blir det ideelle kongedømmet beskrevet.

84. Samtalen i Madhura. Madhurasutta
Kong Avantiputta besøker munken Kaccana den store og spør om det er riktig at brahmanene er bedre enn andre, slik de selv hevder. Kaccana viser gjennom mange eksempler at de fire samfunnsklassene er likeverdige, slik at kongen sier han vil ta tilflukt i ham. Men Kaccana ber ham heller ta tilflukt til Buddha, selv om Buddha på dette tidspunktet ikke lever lenger.

85. Samtalen med prins Bodhi. Bodhirajakumarasutta
Prins Bodhi spør om man bare kan finne lykken gjennom lidelse. Buddha svarer at det trodde han også en gang, men det var feil. Man kan finne lykken gjennom lykke. Dette illustrerer han ved å fortelle om sin egen vei til oppvåkning og grunnleggelsen av munkefellesskapet. Prinsen spør hvor lang tid det tar å oppnå den høyeste fullendelse av det opphøyde liv. Buddha svarer at det kommer an på hver enkelt. Det kan ta lang tid, men det kan også gjøres på mindre enn ett døgn.

86. Fortellingen om Angulimala. Angulimalasutta
Seriemorderen Angulimala møter Buddha og blir munk, noe kong Pasenadi blir meget forbløffet over da han får vite det. Senere blir Angulimala overfalt av folk som kjenner ham igjen, og Buddha sier at det er hans tidligere gjerninger som bærer frukt her og nå.

87. Resultatet av kjærlighet. Piyajatikasutta
Buddha forklarer at kjærlighet skaper sorg, klage, smerter, tungsinn og mismot når man mister den man er glad i.

88. Det utenlandske kledet. Bahitikasutta
Ananda forklarer sunne og usunne røtter for kong Pasenadi. Kongen gir ham et kostbart tøystykke som takk.

89. Vitnesbyrd om læren. Dhammacetiyasutta
Kong Pasenadi kysser Buddhas føtter. Buddha spør hvorfor han viser ham så stor ære, og kongen roser Buddhas egenskaper og Buddhas lære.

90. Samtalen i Kannakatthala. Kannakatthalasutta
Kong Pasenadi spør om det er riktig at Buddha har sagt at ingen kan ha kunnskap om alt. Buddha svarer at det han egentlig har sagt er at ingen i ett og samme øyeblikk kan ha kunnskap om alt. Kongen stiller også spørsmål om samfunnsklassene og om gudene.