Suttapitaka

Khuddakanikaya - Mindre tekster

Patisambhidamagga - Den klare analysens vei


Startside Suttapitaka Khuddakanikaya


Patisambhidamagga er en av de seneste tekstene som ble tatt inn i Tipitaka. Den stammer ikke fra Buddha selv, men er en systematisk framstilling av Buddhas lære. Kommentaren sier at forfatteren var Sariputta, men teksten er nok senere. Den kan muligens stamme fra keiser Asokas tid, da det foregikk en del debatter mellom de skolene som buddhismen da var blitt splittet opp i. I Abhidhammapitaka finnes et verk som heter Kathavatthu, som trolig er fra omtrent samme tid. Kathavatthu tar opp synspunkter fra de andre skolene på den tiden, og gjendriver dem fra et theravadasynspunkt. Det kan tenkes at disse to bøkene skal ses i sammenheng. Mens Kathavatthu presiserer hva theravada ikke er, gir Patisambhidamagga en beskrivelse av theravada slik den er. Den er med andre ord en slags encyklopedisk gjennomgang av hele Buddhas lære, og den fikk stor betydning for senere kommentarskrivere. Buddhaghosa siterer ofte Patisambhidamagga i sitt store kommentarverk Visuddhimagga. Ut fra stil og innhold kunne denne boken like gjerne ha vært plassert i Abhidhammapitaka som i Suttapitaka.

Patisambhidamagga består av 3 hovedkapitler, vaggaer, som hver er delt inn i 10 kathaer, underkapitler.

1. Mahavagga - Det store kapitlet
2. Yuganaddhavagga - Kapitlet om jevn balanse
3. Paññavagga - Visdomskapitlet