Abhidhammapitaka

Puggalapaññatti - Personlighetstyper


Startside Abhidhammapitaka


[Utdrag]

Hva slags personer er i stand til å gjøre framskritt?
Det er de som verken er hindret av sine egne dårlige handlinger, av mentale forurensninger eller av fruktene av egne dårlige handlinger, men som har tillit, pågangsmot og feilfri visdom, som er i stand til å ta fatt på veien til fullkommenhet i det som er sunt og godt. Slike personer sier man er i stand til å gjøre framskritt.

---

Hvilke to personer støter man sjelden på her i verden?

Det er han som hjelper deg før du har hjulpet ham, og det er han som viser takknemlighet etter at du har hjulpet ham – disse to treffer man sjelden.Hvilke to personer er det vanskelig å gjøre tilfreds?

Det er han som tviholder på alt han får, og det er han som sløser bort alt han får – disse to er det vanskelig å gjøre tilfreds.

---

Hva slags person er det som har et sinn som et lynglimt?

Det er når en person erkjenner som det er at "dette gjør vondt", "dette er årsaken til det som gjør vondt", "dette er slutten på det som gjør vondt" og "dette er veien som fører til slutten på det som gjør vondt". Det er som når et plutselig lyn lyser opp i nattemørket. Da vil en person med godt syn kunne se tingene omkring seg. Slik er det også når en person erkjenner som det er at "dette gjør vondt", "dette er årsaken til det som gjør vondt", "dette er slutten på det som gjør vondt" og "dette er veien som fører til slutten på det som gjør vondt". En slik person sier man har et sinn som et lynglimt.

---

Hva slags person er det som et sinn som en diamant?

Det er når en person utsletter de negative tendensene i sinnet og oppnår frihet fra det negative gjennom meditasjon og visdom. Han ser selv og forstår selv her og nå. På samme måten som det ikke finnes den juvel eller den stein som en diamant ikke kan knuse, slik utsletter denne personen de negative tendensene i sinnet og oppnår frihet fra det negative gjennom meditasjon og visdom. Han ser selv og forstår selv her og nå. En slik person sier man har et sinn som en diamant.

---

Hva slags person er blind?

Det er en person som ikke har øye og synsevne nok til å skaffe seg nye rikdommer eller å øke de rikdommene han allerede har. Han har heller ikke øye og synsevne nok til å forstå hva som er sunt og hva som er usunt, hva som er riktig og hva som er galt, hva som er godt og hva som er dårlig eller hva som gir gode og hva som gir dårlige resultater. En slik person sier man er blind.

Hva slags person er enøyd?

Det er en person som har øye og synsevne nok til å skaffe seg nye rikdommer eller å øke de rikdommene han allerede har. Men han har ikke øye og synsevne nok til å forstå hva som er sunt og hva som er usunt, hva som er riktig og hva som er galt, hva som er godt og hva som er dårlig eller hva som gir gode og hva som gir dårlige resultater. En slik person sier man er enøyd.

Hva slags person er det som har to øyne?

Det er en person som har øye og synsevne nok til å skaffe seg nye rikdommer eller å øke de rikdommene han allerede har. Han har også øye og synsevne nok til å forstå hva som er sunt og hva som er usunt, hva som er riktig og hva som er galt, hva som er godt og hva som er dårlig og hva som gir gode og hva som gir dårlige resultater. En slik person sier man har to øyne.

---

Hva slags person er som spor i stein?

Det er en person som ofte blir sint, og når han først er blitt sint, varer det lenge før sinnet går over. Det er som spor i stein. Det tar lang tid før vind og vann visker dem ut. Slik er det også med en bråsint og langsint person.

Hva slags person er som spor i sand?

Det er en person som ofte blir sint, men sinnet hans går snart over. Det er som spor i sand. Det tar ikke lang tid før vind og vann visker dem ut. Slik er det også med en bråsint person som ikke er langsint.

Hva slags person er som spor i vann?

Det er en person som er vennlig og forsonlig og prøver å oppnå enighet selv når andre kjefter og er aggressive og uvennlige mot ham. Det er som spor i vann. De forsvinner og blir borte på et øyeblikk. Slik er det også med en person som er vennlig og forsonlig og prøver å oppnå enighet selv når andre kjefter og er aggressive og uvennlige mot ham.s. 37

---

Hvilke tre lærere finnes det?

Den ene er en lærer som lærer deg å gjennomskue sansenytelser, men han lærer deg ikke å gjennomskue former eller følelser. Den andre lærer deg å gjennomskue sansenytelser og former, men ikke å gjennomskue følelser. Den tredje lærer deg å gjennomskue både sansenytelser, former og følelser.

---

Hva slags person oppnår øyeblikkelig forståelse?

En som oppfatter læren i samme øyeblikk han får høre den, oppnår øyeblikkelig forståelse..

Hva slags person forstår det som blir forklart for ham?

En som forstår læren når han hører en detaljert forklaring av meningen med et kortfattet utsagn, forstår det som blir forklart for ham.

Hva slags person trenger veiledning?

En som forstår læren etter at han har stilt spørsmål om den, tenkt gjennom den og drøftet den med gode venner, er en person som trenger veiledning.

Hva slags person henger seg opp i ord?

En som hører mye, lærer mye og sier mye, men likevel ikke forstår læren, er en som henger seg opp i ord.

---

Hva slags person er det som gir korrekte, men ikke raske svar?

Det er en som svarer riktig på et spørsmål, men som tar seg god tid med svaret.

Hva slags person er det som gir raske, men ikke korrekte svar?

Det er en som svarer raskt på et spørsmål, men gir feilaktig svar.

Hva slags person er det som verken gir korrekte eller raske svar?

Det er en som gir seg god tid med svaret når han blir spurt om noe, og deretter svarer feil.

Hva slags person er det som gir både korrekte og raske svar?

Det er en som svarer raskt på et spørsmål, og svaret er riktig.

---

På hvilken måte ligner mennesker på skyer?

Det finnes fire slags skyer. Noen gir torden, men ikke regn. Noen gir regn, men ikke torden. Noen gir både torden og regn, mens andre verken gir torden og regn.

Slik er det også med mennesker. Noen snakker, men handler ikke. De er som skyer som gir torden, men ikke regn. Noen handler, men sier ikke noe. De er som skyer som gir regn, men ikke torden. Noen både handler og snakker. De er som skyer som gir både torden og regn. Og noen verken handler eller snakker. De er som skyer som verken gir torden eller regn.