Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
23. Radhasamyutta - Samtaler med Radha


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.2.1 Første kapittel
Pathamavagga

3.2.1.1 (23.1) Mara
Marasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om Mara, Mester. Hva er egentlig denne Mara?"

"Der hvor det finnes primærsanseinntrykk, Radha, der er Mara, der er Maras natur, som er å gå til grunne. Derfor kan du betrakte primærsanseinntrykk som Mara, som Maras natur, som noe som går til grunne. Se primærsanseinntrykk som en sykdom, en byll, en pil, som en smerte og som kilden til smerte. Den som ser dette slik, ser det på rette måten.

Der hvor det finnes følelser, Radha, der er Mara, der er Maras natur, som er å gå til grunne. Derfor kan du betrakte følelser som Mara, som Maras natur, som noe som går til grunne. Se følelser som en sykdom, en byll, en pil, som en smerte og som kilden til smerte. Den som ser dette slik, ser det på rette måten.

Der hvor det finnes identifikasjoner, Radha, der er Mara, der er Maras natur, som er å gå til grunne. Derfor kan du betrakte identifikasjoner som Mara, som Maras natur, som noe som går til grunne. Se identifikasjoner som en sykdom, en byll, en pil, som en smerte og som kilden til smerte. Den som ser dette slik, ser det på rette måten.

Der hvor det finnes reaksjoner, Radha, der er Mara, der er Maras natur, som er å gå til grunne. Derfor kan du betrakte reaksjoner som Mara, som Maras natur, som noe som går til grunne. Se reaksjoner som en sykdom, en byll, en pil, som en smerte og som kilden til smerte. Den som ser dette slik, ser det på rette måten.

Der hvor det finnes skjelnende bevissthet, Radha, der er Mara, der er Maras natur, som er å gå til grunne. Derfor kan du betrakte skjelnende bevissthet som Mara, som Maras natur, som noe som går til grunne. Se skjelnende bevissthet som en sykdom, en byll, en pil, som en smerte og som kilden til smerte. Den som ser dette slik, ser det på rette måten."

"Men hva er hensikten med å se det på den rette måten, Mester?"

"Hensikten med å se det på den rette måten er å slippe taket, Radha."

"Men hva er hensikten med å slippe taket, Mester?"

"Hensikten med å slippe taket er å slippe lidenskapene, Radha."

"Men hva er hensikten med å slippe lidenskapene, Mester?"

"Hensikten med å slippe lidenskapene er å bli fri, Radha."

"Men hva er hensikten med å bli fri, Mester?"

"Hensikten med å bli fri er å oppnå nibbana, Radha."

"Men hva er hensikten med å oppnå nibbana, Mester?"

"Dette spørsmålet går for langt, Radha. Det er umulig å avgrense dette spørsmålet. Hensikten med den høyere trening er jo nettopp nibbana, med nibbana er du kommet i mål."3.2.1.2 (23.2) Levende vesener
Sattasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om levende vesener, Mester. Hva er egentlig et levende vesen?"

"Enhver som føler lyst, lidenskap, nytelse og begjær etter primærsanseinntrykk, som blir helt opphengt (satto) i disse, kalles levende vesener (satto). Enhver som føler lyst, lidenskap, nytelse og begjær etter følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet, som blir helt opphengt i disse, kalles levende vesener.

Det er som når små gutter eller jenter bygger sandslott, Radha. Så lenge de er intenst opptatt av disse sandslottene sine, så lenge de liker dem, er interessert i dem og føler et brennende begjær etter dem, nettopp så lenge leker de med dem, har et eierforhold til dem og regner dem som sin eiendom. Men så snart disse guttene eller jentene mister interessen for sandslottene, når de ikke lenger er opptatt av dem og ikke lenger bryr seg om dem, slipper de taket i dem. De sparker dem i stykker med føttene eller river dem med hendene, ødelegger dem og sprer sanden utover.

På samme måte bør dere slippe taket i primærsanseinntrykkene, Radha. Dere bør ikke lenger være opptatt av dem og ikke bry dere om dem, men utslette begjæret etter dem. Dere bør også slippe taket i følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ... den skjelnende bevisstheten. Dere bør ikke lenger være opptatt av den og ikke bry dere om den, men utslette begjæret etter den. Utslettelsen av begjær er nibbana, Radha."3.2.1.3 (23.3) Det som fører til tilblivelse
Bhavanettisutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om utslettelsen av det som fører til tilblivelse, Mester. Hva er det egentlig som fører til tilblivelse, og hvordan utsletter man det som fører til tilblivelse?"

"Den lysten, lidenskapen, nytelsen, begjæret, involveringen, tendensen i sinnet etter å oppleve primærsanseinntrykk – dette er det som kalles det som fører til tilblivelse, Radha. Lysten, lidenskapen, nytelsen, begjæret, involveringen, tendensen i sinnet etter å oppleve følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet – dette er det som kalles det som fører til tilblivelse. Utslettelsen av disse er utslettelse av det som fører til tilblivelse."3.2.1.4 (23.4) Det som bør forstås
Pariññeyyasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Mesteren sa:

"Jeg skal forklare for dere fenomener som bør forstås, Radha, og jeg skal forklare forståelsen og den som har forstått. Så hør godt etter.

Hvilke fenomener bør forstås, Radha? Primærsanseinntrykk er et fenomen som bør forstås. Følelser, identifikasjoner, reaksjoner og skjelnende bevissthet er også fenomener som bør forstås. Dette kalles fenomener som bør forstås.

Hva er så forståelse, Radha? Utslettelse av lidenskap, hat og vrangforestillinger, dette kalles forståelse.

Hvem er så den personen som har forstått? Det er en som kalles en arahant som heter det og det og kommer fra den eller den klanen. Dette kalles en person som har forstått."3.2.1.5 (23.5) Filosofer
Samanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Mesteren sa:

"Det finnes fem involveringsgrupper, Radha. Hvilke fem? Det er primærsanseinntrykkinvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, idenfikasjonsinvolveringsgrtuppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. De filosofene og brahmanene som forstår fordelene og ulempene med disse fem involveringsgruppene, og som også forstår hvordan man frir seg fra dem, de har selv innsett og virkeliggjort frukten av det å være filosof eller brahman. De som ikke forstår dette, oppnår ikke denne frukten."3.2.1.6 (23.6) Den andre teksten om filosofer
Dutiyasamanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Mesteren sa:

"Det finnes fem involveringsgrupper, Radha. Hvilke fem? Det er primærsanseinntrykkinvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, idenfikasjonsinvolveringsgrtuppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. De filosofene og brahmanene som forstår hvordan disse involveringsgruppene oppstår og blir borte, som forstår fordelene og ulempene med dem, og som også forstår hvordan man frir seg fra dem, de har selv innsett og virkeliggjort frukten av det å være filosof eller brahman. De som ikke forstår dette, oppnår ikke denne frukten."3.2.1.7 (23.7) Han som har gått ut i strømmen
Sotapannasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Mesteren sa:

"Det finnes fem involveringsgrupper, Radha. Hvilke fem? Det er primærsanseinntrykkinvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, idenfikasjonsinvolveringsgrtuppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. Den edles elev forstår hvordan disse involveringsgruppene oppstår og blir borte, han forstår fordelene og ulempene med dem, og han forstår også hvordan man frir seg fra dem. Derfor kalles han den edles elev, en som har gått ut i strømmen, som ikke kan falle tilbake, men er på sikker vei mot full oppvåkning."3.2.1.8 (23.8) Arahanten
Arahantasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Mesteren sa:

"Det finnes fem involveringsgrupper, Radha. Hvilke fem? Det er primærsanseinntrykkinvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, idenfikasjonsinvolveringsgrtuppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. Når en munk forstår hvordan disse involveringsgruppene oppstår og blir borte, når han forstår fordelene og ulempene med dem, og han også forstår hvordan man frir seg fra dem, blir han fri fra alle involveringer. Da er han en som har kvittet seg med negative tendenser i sinnet, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og nådd frihet gjennom fullkommen forståelse."3.2.1.9 (23.9) Om å fjerne begjæret
Chandappahanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Mesteren sa:

"Kvitt deg med det som finnes av begjær, lyst, nytelse og lidenskap etter primærsanseinntrykk, Radha. Da blir disse primærsanseinntrykkene borte. De blir rykket opp med roten, de blir som en død stubbe, de er utslettet og de vil ikke oppstå på nytt i framtiden. Kvitt deg med det som finnes av begjær, lyst, nytelse og lidenskap etter følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet, munker. Da blir denne skjelnende bevisstheten borte. Den blir rykket opp med roten, den blir som en død stubbe, den er utslettet og den vil ikke oppstå på nytt i framtiden."3.2.1.10 (23.10) Den andre teksten om å fjerne begjæret
Dutiyachandappahanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Mesteren sa:

"Kvitt deg med det som finnes av begjær, lyst, nytelse, lidenskap, mentale invoveringer, trang og tendenser etter primærsanseinntrykk, Radha. Da blir disse primærsanseinntrykkene borte. De blir rykket opp med roten, de blir som en død stubbe, de er utslettet og de vil ikke oppstå på nytt i framtiden. Kvitt deg med det som finnes av begjær, lyst, nytelse lidenskap, mentale invoveringer, trang og tendenser etter følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet, munker. Da blir denne skjelnende bevisstheten borte. Den blir rykket opp med roten, den blir som en død stubbe, den er utslettet og den vil ikke oppstå på nytt i framtiden."3.2.2 Andre kapittel
Dutiyavagga

3.2.2.1 Mara
Marasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om Mara, Mester. Hva er denne Mara?"

"Primærsanseinntrykkene er Mara, følelsene er Mara, identifikasjonene er Mara, reaksjonene er Mara og den skjelnende bevisstheten er Mara. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.2 (23.12) Maras natur
Maradhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om Maras natur, Mester. Hva er denne Maras natur?"

"Primærsanseinntrykkene er Maras natur, følelsene er Maras natur, identifikasjonene er Maras natur, reaksjonene er Maras natur og den skjelnende bevisstheten er Maras natur. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.3 (23.13) Det som er forgjengelig
Aniccasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er forgjengelig, Mester. Hva er det som er forgjengelig?"

"Primærsanseinntrykkene er forgjengelige, Radha. Følelsene er forgjengelige, identifikasjonene er forgjengelige, reaksjonene er forgjengelige og den skjelnende bevisstheten er forgjengelig. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.4 (23.14) Det som er forgjengelig av natur
Aniccadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er forgjengelig av natur, Mester. Hva er det som er forgjengelig av natur?"

"Primærsanseinntrykkene er forgjengelige av natur, Radha. Følelsene er forgjengelige av natur, identifikasjonene er forgjengelige av natur, reaksjonene er forgjengelige av natur og den skjelnende bevisstheten er forgjengelig av natur. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.5 (23.15) Det som er utilfredsstillende
Dukkhasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er utilfredsstillende, Mester. Hva er det som er utilfredsstillende?"

"Primærsanseinntrykkene er utilfredsstillende, Radha. Følelsene er utilfredsstillende, identifikasjonene er utilfredsstillende, reaksjonene er utilfredsstillende og den skjelnende bevisstheten er utilfredsstillende. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.6 (23.16) Det som er utilfredsstillende av natur
Dukkhadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er utilfredsstillende av natur, Mester. Hva er det som er utilfredsstillende av natur?"

"Primærsanseinntrykkene er utilfredsstillende av natur, Radha. Følelsene er utilfredsstillende av natur, identifikasjonene er utilfredsstillende av natur, reaksjonene er utilfredsstillende av natur og den skjelnende bevisstheten er utilfredsstillende av natur. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.7 (23.17) Det som ikke er oss selv
Anattasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som ikke er oss selv, Mester. Hva er det som ikke er oss selv?"

"Primærsanseinntrykkene er ikke oss selv, Radha. Følelsene er ikke oss selv, identifikasjonene er ikke oss selv, reaksjonene er ikke oss selv og den skjelnende bevisstheten er ikke oss selv. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.8 (23.18) Det som av natur ikke er oss selv
Anattadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som av natur ikke er oss selv, Mester. Hva er det som av natur ikke er oss selv?"

"Primærsanseinntrykkene er av natur ikke oss selv, Radha. Følelsene er av natur ikke oss selv, identifikasjonene er av natur ikke oss selv, reaksjonene er av natur ikke oss selv og den skjelnende bevisstheten er av natur ikke oss selv. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.9 (23.19) Det som er av en slik natur at det går i oppløsning
Khayadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er av en slik natur at det går i oppløsning, Mester. Hva er det som er av en slik natur at det går i oppløsning?"

"Primærsanseinntrykkene er av en slik natur at de går i oppløsning, Radha. Følelsene er av en slik natur at de går i oppløsning, identifikasjonene er av en slik natur at de går i oppløsning, reaksjonene er av en slik natur at de går i oppløsning og den skjelnende bevisstheten er av en slik natur at den går i oppløsning. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.10 (23.20) Det som er av en slik natur at det vil forfalle
Vayadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er av en slik natur at det vil forfalle, Mester. Hva er det som er av en slik natur at det vil forfalle?"

"Primærsanseinntrykkene er av en slik natur at de vil forfalle, Radha. Følelsene er av en slik natur at de vil forfalle, identifikasjonene er av en slik natur at de vil forfalle, reaksjonene er av en slik natur at de vil forfalle og den skjelnende bevisstheten er av en slik natur at den vil forfalle. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.11 (23.21) Det som er av en slik natur at det vil oppstå
Samudayadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er av en slik natur at det vil oppstå, Mester. Hva er det som er av en slik natur at det vil oppstå?"

"Primærsanseinntrykkene er av en slik natur at de vil oppstå, Radha. Følelsene er av en slik natur at de vil oppstå, identifikasjonene er av en slik natur at de vil oppstå, reaksjonene er av en slik natur at de vil oppstå og den skjelnende bevisstheten er av en slik natur at den vil oppstå. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.2.12 (23.22) Det som er av en slik natur at det vil ta slutt
Nirodhadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom munken Radha bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

"Folk snakker om det som er av en slik natur at det vil ta slutt, Mester. Hva er det som er av en slik natur at det vil ta slutt?"

"Primærsanseinntrykkene er av en slik natur at de vil ta slutt, Radha. Følelsene er av en slik natur at de vil ta slutt, identifikasjonene er av en slik natur at de vil ta slutt, reaksjonene er av en slik natur at de vil ta slutt og den skjelnende bevisstheten er av en slik natur at den vil ta slutt. Når den edles elev som har fått opplæring, ser det slik, slipper han taket i primærsanseinntrykkene. Han slipper taket i følelsene, han slipper taket i identifikasjonene, han slipper taket i reaksjonene og han slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."3.2.3 Forespørsler
Ayacanavagga

3.2.3.1-11 (23.23) Elleve tekster om Mara og annet
Maradisuttaekadasaka

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom Radha bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

"Det hadde vært fint om du kunne gi meg en kortfattet framstilling av læren, Mester. Etter at jeg har hørt den, kan jeg gå for meg selv og trene flittig og iherdig!"

(1.) "Det som er Mara, bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som er Mara? Primærsanseinntrykk er Mara, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet er Mara, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."

(2.) "Det som har med Mara å gjøre bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som har med Mara å gjøre? Primærsanseinntrykk har med Mara å gjøre, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet har med Mara å gjøre, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."

(3.) "Det som er forgjengelig ..."

(4.) "Det som er forgjengelig av natur ..."

(5.) "Det som er utilfredsstillende ..."

(6.) "Det som er utilfredsstillende av natur ..."

(7.) "Det som ikke er ditt eget ..."

(8.) "Det som av natur ikke er ditt eget ..."

(9.) "Det som av natur vil gå til grunne ..."

(10.) "Det som av natur er underlagt forfall ..."

(11.) "Det som av natur er underlagt tilblivelse, bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som av natur er underlagt tilblivelse? Primærsanseinntrykk er av natur underlagt tilblivelse, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet er av natur underlagt tilblivelse, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."3.2.3.12 (23.24) Det som tar slutt
Nirodhadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom Radha bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

"Det hadde vært fint om du kunne gi meg en kortfattet framstilling av læren, Mester. Etter at jeg har hørt den, kan jeg gå for meg selv og trene flittig og iherdig!"

"Det som er av en slik natur at det tar slutt, bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som er av en slik natur at det tar slutt? Primærsanseinntrykk er av en slik natur at det tar slutt, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet er av en slik natur at det tar slutt, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."3.2.4 Fortrolig undervisning
Upanisinnavagga

3.2.4.1-11 (23.25) Elleve tekster om Mara og annet
Maradisuttaekadasaka

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom Radha bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Mesteren sa:

(1.) "Det som er Mara, bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som er Mara? Primærsanseinntrykk er Mara, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet er Mara, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."

(2.) "Det som har med Mara å gjøre bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som har med Mara å gjøre? Primærsanseinntrykk har med Mara å gjøre, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet har med Mara å gjøre, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."

(3.) "Det som er forgjengelig ..."

(4.) "Det som er forgjengelig av natur ..."

(5.) "Det som er utilfredsstillende ..."

(6.) "Det som er utilfredsstillende av natur ..."

(7.) "Det som ikke er ditt eget ..."

(8.) "Det som av natur ikke er ditt eget ..."

(9.) "Det som av natur vil gå til grunne ..."

(10.) "Det som av natur er underlagt forfall ..."

(11.) "Det som av natur er underlagt tilblivelse, bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som av natur er underlagt tilblivelse? Primærsanseinntrykk er av natur underlagt tilblivelse, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet er av natur underlagt tilblivelse, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."3.2.4.12 (23.26) Det som tar slutt
Nirodhadhammasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom Radha bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

"Det som er av en slik natur at det tar slutt, bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som er av en slik natur at det tar slutt? Primærsanseinntrykk er av en slik natur at det tar slutt, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet er av en slik natur at det tar slutt, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for."