Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
27. Kilesasamyutta - Samtaler om forurensninger


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.6.1 (27.1) Øyet
Cakkhusutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med øyet skaper forurensning i sinnet. Lidenskapelig lyster i forbindelse med øret ... nesa ... tunga ... kroppen ... sinnet skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.2 (27.2) Synlige former
Rupasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med synlige former skaper forurensning i sinnet. Lidenskapelig lyster i forbindelse med ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.3 (27.3) Bevissthet
Viññanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med synsbevissthet ... hørselsbevissthet... luktebevissthet ... smaksbevissthet ... kroppsbevissthet ... tankebevissthet skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.4 (27.4) Persepsjon
Samphassasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.5 (27.5) Følelser
Samphassajasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med følelser som forårsakes av synspersepsjon ... hørselspersepsjon ... luktepersepsjon ... smakspersepsjon ... kroppspersepsjon ... tankepersepsjon skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.6 (27.6) Identifikasjon
Saññasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med identifikasjon av synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.7 (27.7) Intensjoner
Sañcetanasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med intensjoner angående synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.8 (27.8) Begjær
Tanhasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med begjær etter synlige former ... lyder ... dufter ... smaksinntrykk ... berøringer ... tanker skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse seks punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.9 (27.9) Grunnegenskapene
Dhatusutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med jordegenskapene ... vannegeneksapene ... ildegenskapene ... vindegenskapene ... romegenskapene ... bevissthetsegenskapene skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse fire punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."3.6.10 (27.10) Personlighetsfaktorene
Khandhasutta

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

"Lidenskapelig lyster i forbindelse med primærsanseinntrykk ... følelser ... identifikasjoner ... reaksjoner ... skjelnende bevissthet skaper forurensning i sinnet.

Hvis man kvitter seg med lidenskapelige lyster i på disse fem punktene, lærer sinnet å gi avkall. Og når det lærer seg å gi avkall, blir det lett å arbeide med slik at man vinner dyp innsikt i de tingene som bør virkeliggjøres."