Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
31. Gandhabbakayasamyutta - Samtaler om gandhabbaer


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.10.1 (31.1) Klassifisering
Suddhikasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, sa han:

"Jeg skal forteller dere om de gudene som tilhører gandhabba-klassen, munker, så hør godt etter. Hvilke guder er det som tilhører gandhabba-klassen?

Det finnes guder som lever i duften fra røtter, guder som lever i duften fra kjerneved, guder som lever i duften fra veden rundt kjerneveden, guder som lever i duften fra innerbarken og guder som lever i duften fra ytterbarken av trærne. Det finnes guder som lever i duften fra løvet, guder som lever i duften fra blomstene og guder som lever i duften fra fruktene. Det finnes guder som lever i duften fra sevjen og guder som lever i duften fra duften. Dette er de gudene som tilhører gandhabba-klassen, munker."3.10.2 (31.2) God oppførsel
Sucaritasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som gandhabba etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Gandhabbaer lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som gandhabbaer etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'
Dermed blir de gjenfødt som gandhabbaer etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.10.3 (31.3) De som gir duft fra røtter
Mulagandhadatasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som gandhabba som lever i duft fra røtter etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Gandhabbaer som lever i duft fra røtter, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som gandhabbaer som lever i duft fra røtter etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de gaver i form av duft fra røtter, og de blir gjenfødt som gandhabbaer som lever i duft fra røtter etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.10.4–12 (31.4) De som gir duft fra kjerneved osv.
Saragandhadidatasuttanavaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som gandhabba som lever i duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Gandhabbaer som lever i duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som gandhabbaer som lever i duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de gaver i form av duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften, og de blir gjenfødt som gandhabbaer som lever i duften fra duften etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.10.13–22 (31.5) De som gir gaver for å bli en gandhabba som lever i duften fra røtter
Mulagandhadanupakarasuttadasaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som gandhabba som lever i duft fra røtter etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Gandhabbaer som lever i duft fra røtter, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som gandhabbaer som lever i duft fra røtter etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette blir de gjenfødt som gandhabbaer som lever i duft fra røtter etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.10.23–112 (31.6) De som gir gaver for å bli de resterende gandhabbaene
Saragandhadidanupakarasuttanavutika

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som gandhabba som lever i duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Gandhabbaer som lever i duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften, lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som gandhabbaer som lever i duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette blir de gjenfødt som gandhabbaer som lever i duften fra kjerneved ... veden rundt kjerneveden ...duften fra innerbarken ... duften fra ytterbarken av trærne ... duften fra løvet ...duften fra blomstene ... duften fra fruktene ... duften fra sevjen ... duften fra duften etter at de er døde og kroppen går i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."