Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
32. Valahakasamyutta - Samtaler om skyånder


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.11.1 (32.1) Klassifisering
Suddhikasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

"Jeg skal fortelle dere om den gruppen av guder som kalles skyånder, munker. Så hør godt etter! Hvilke guder er det som blir kalt skyånder? Det er kalde skyånder, varme skyånder, tordenskyånder, vindskyånder og regnskyånder. Dette er de gudene som blir kalt skyånder, munker."3.11.2 (32.2) God oppførsel
Sucaritasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som skyånd etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Skyånder lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som skyånder etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed blir de gjenfødt som skyånder etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.11.3–12 (32.3) Ti tekster om gaver
Sitavalahakadanupakarasuttadasaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som kalde skyånder etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Kalde skyånder lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som kalde skyånder etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette blir de gjenfødt som kalde skyånder etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.11.13–52 (32.4) Førti tekster om gaver
Unhavalahakadanupakarasuttacalisaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Mester, hva er grunnen til at noen blir født som varme skyånder ... tordenskyånder ... vindskyånder ... regnskyånder etter at de er døde og kroppen går i oppløsning?"

"Noen oppfører seg godt både i gjerning, tale og tanke, munker. Og så har de hørt dette ryktet:

‘Varme skyånder ... tordenskyånder ... vindskyånder ... regnskyånder lever lenge. De er vakre og meget lykkelige!'

Da tenkte de som så:

‘Tenk om vi kan bli gjenfødt som varme skyånder ... tordenskyånder ... vindskyånder ... regnskyånder etter at vi er døde og kroppen har gått i oppløsning!'

Dermed gir de matgaver ... drikke ... klær ... kjøretøy ... kranser ... parfyme ... olje ... senger ... boliger ... lamper, og som en følge av dette blir de gjenfødt som varme skyånder ... tordenskyånder ... vindskyånder ... regnskyånder etter at de er døde og kroppen har gått i oppløsning. Og dette er årsaken, dette er grunnen til at det går slik."3.11.53 (32.5) Kalde skyånder
Sitavalahakasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hvorfor er det kaldt noen ganger, Mester?"

"Det finnes noen guder som kalles kalde skyånder, munk. Det hender at de sier til hverandre:

‘Skal vi komme sammen og ha det litt moro?'

Og når de gjør dette, blir det kaldt. Dette er grunnen til at det er kaldt noen ganger, munk."3.11.54 (32.6) Varme skyånder
Unhavalahakasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hvorfor er det varmt noen ganger, Mester?"

"Det finnes noen guder som kalles varme skyånder, munk. Det hender at de sier til hverandre:

‘Skal vi komme sammen og ha det litt moro?'

Og når de gjør dette, blir det varmt. Dette er grunnen til at det er varmt noen ganger, munk."3.11.55 (32.7) Tordenskyånder
Abbhavalahakasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hvorfor tordner det noen ganger, Mester?"

"Det finnes noen guder som kalles tordenskyånder, munk. Det hender at de sier til hverandre:

‘Skal vi komme sammen og ha det litt moro?'

Og når de gjør dette, tordner det. Dette er grunnen til at det tordner noen ganger, munk."3.11.56 (32.8) Vindskyånder
Vatavalahakasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hvorfor blåser det noen ganger, Mester?"

"Det finnes noen guder som kalles vindskyånder, munk. Det hender at de sier til hverandre:

‘Skal vi komme sammen og ha det litt moro?'

Og når de gjør dette, blåser det. Dette er grunnen til at det blåser noen ganger, munk."3.11.57 (32.9) Regnskyånder
Vassavalahakasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom en munk bort til ham. Munken hilste høflig, satte seg og sa:

"Hvorfor regner det noen ganger, Mester?"

"Det finnes noen guder som kalles regnskyånder, munk. Det hender at de sier til hverandre:

‘Skal vi komme sammen og ha det litt moro?'

Og når de gjør dette, regner det. Dette er grunnen til at det regner noen ganger, munk."