Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
33. Vacchagottasamyutta - Samtaler med Vacchagotta


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.12.1 (33.1) Uvitenhet om primærsanseinntrykkene
Rupaññanasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig, andre mener at verden ikke er evig. Noen mener at verden er avgrenset, andre at den er ubegrenset. Noen mener at sjel og kropp er det samme, andre at sjelen er én ting og kroppen en annen. Noen mener at den som har kommet fram til sannheten, eksisterer etter døden, andre at han ikke eksisterer etter døden, andre igjen at han både eksisterer og ikke eksisterer etter døden, og atter andre mener at han verken eksisterer eller ikke eksisterer etter døden."

"De kjenner ikke primærsanseinntrykkene, Vaccha. De vet ikke hvordan primærsanseinntrykkene oppstår og heller ikke hvordan de opphører, og de kjenner heller ikke veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør. Slik oppstår alle de forskjellige teoriene du nevnte."3.12.2 (33.2) Uvitenhet om følelsene
Vedanaaññanasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De kjenner ikke følelsene, Vaccha. De vet ikke hvordan følelsene oppstår og heller ikke hvordan de opphører, og de kjenner heller ikke veien til å bringe følelsene til opphør. Slik oppstår alle de forskjellige teoriene du nevnte."3.12.3 (33.3) Uvitenhet om identifikasjonene
Saññaaññanasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De kjenner ikke identifikasjonene, Vaccha. De vet ikke hvordan identifikasjonene oppstår og heller ikke hvordan de opphører, og de kjenner heller ikke veien til å bringe identifikasjonene til opphør. Slik oppstår alle de forskjellige teoriene du nevnte."3.12.4 (33.4) Uvitenhet om reaksjonene
Sankharaññanasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De kjenner ikke reaksjonene, Vaccha. De vet ikke hvordan reaksjonene oppstår og heller ikke hvordan de opphører, og de kjenner heller ikke veien til å bringe reaksjonene til opphør. Slik oppstår alle de forskjellige teoriene du nevnte."3.12.5 (33.5) Uvitenhet om den skjelnende bevisstheten
Viññanaññanasutta

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De kjenner ikke den skjelnende bevisstheten, Vaccha. De vet ikke hvordan den skjelnende bevisstheten oppstår og heller ikke hvordan den opphører, og de kjenner heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle de forskjellige teoriene du nevnte."3.12.6–10 (33.6) De ser ikke ...
Rupadassanadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De ser ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de ser heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.11–15 (33.7) De forstår ikke ...
Rupanabhisamayadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De forstår ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de forstår heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.16–20 (33.8) De fatter ikke ...
Rupananubodhadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De fatter ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de fatter heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.21–25 (33.9) De trenger ikke inn i ...
Rupappativedhadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De trenger ikke inn i primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de trenger heller ikke inn i veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.26–30 (33.10) De tester ikke ...
Rupasallakkhanadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De tester ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de tester heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.31–35 (33.11) De legger ikke merke til ...
Rupaupalakkhanadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De legger ikke merke til primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de legger heller ikke merke til veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.36–40 (33.12) De undersøker ikke ...
Rupappaccupalakkhanadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De undersøker ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de undersøker heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.41–45 (33.13) De vurderer ikke ...
Rupasamapekkhanadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De vurderer ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de vurderer heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.46–50 (33.14) De utforsker ikke ...
Rupappaccupekkhanadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De utforsker ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de utforsker heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."3.12.51–55 (33.15–16) De anskueliggjør ikke ...
Rupappaccakkhakammadisuttapañcaka

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

"Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig ... ikke eksisterer etter døden."

"De anskueliggjør ikke primærsanseinntrykkene ... veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør ... følelsene ... identifikasjonene ... reaksjonene ...og de anskueliggjør heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte."