Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

3. Khandhavagga - Kapitlet om personlighetsfaktorer
34. Jhanasamyutta - Samtaler om meditasjon


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Khandhavagga


3.13.1 (34.1) Om å fullføre konsentrasjonen
Samadhimulakasamapattisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å fullføre konsentrasjonen. En annen er ikke så god til å konsentrere seg, men god til å fullføre konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å konsentrere seg eller til å fullføre konsentrasjonen. En fjerde er god både til å konsentrere seg og til å fullføre konsentrasjonen. Av disse fire er han som er god både til å konsentrere seg og til å fullføre konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, munker. Fra melka får vi fløte, fra fløten får vi smør, fra smøret får vi ghee (klarnet smør), og fra ghee får vi ghee-krem, og dette regnes som det beste. På samme måte er den som er god både til å konsentrere seg og til å fullføre konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste av disse fire."3.13.2 (34.2) Om å bli værende i konsentrasjonen
Samadhimulakathitisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å bli værende i konsentrasjonen. En annen er ikke så god til å konsentrere seg, men god til å bli værende i konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å konsentrere seg eller til å bli værende i konsentrasjonen. En fjerde er god både til å konsentrere seg og til å bli værende i konsentrasjonen. Av disse fire er han som er god både til å konsentrere seg og til å bli værende i konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, munker. Fra melka får vi fløte, fra fløten får vi smør, fra smøret får vi ghee (klarnet smør), og fra ghee får vi ghee-krem, og dette regnes som det beste. På samme måte er den som er god både til å konsentrere seg og til å bli værende i konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste av disse fire."3.13.3 (34.3) Om å komme ut fra konsentrasjonen
Samadhimulakavutthanasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å komme ut fra konsentrasjonen. En annen er ikke så god til å konsentrere seg, men god til å komme ut fra konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å konsentrere seg eller til å komme ut fra konsentrasjonen. En fjerde er god både til å konsentrere seg og til å komme ut fra konsentrasjonen. Av disse fire er han som er god både til å konsentrere seg og til å komme ut fra konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."3.13.4 (34.4) Om å glede seg over konsentrasjonen
Samadhimulakakallitasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å glede seg over konsentrasjonen ... den edleste av disse fire."3.13.5 (34.5) Konsentrasjonsobjekt
Samadhimulakarammanasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å definere konsentrasjonsobjektet ... den edleste av disse fire."3.13.6 (34.6) Konsentrasjonens område
Samadhimulakagocarasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å definere konsentrasjonens område ... den edleste av disse fire."3.13.7 (34.7) Konsentrasjonens mål
Samadhimulakabhiniharasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å se konsentrasjonens mål... den edleste av disse fire."3.13.8 (34.8) Grundig konsentrasjon
Samadhimulakasakkaccakarisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å praktisere grundig konsentrasjon ... den edleste av disse fire."3.13.9 (34.9) Kontinuerlig konsentrasjon
Samadhimulakasataccakarisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon ... den edleste av disse fire."3.13.10 (34.10) Sunn konsentrasjon
Samadhimulakasappayakarisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å konsentrere seg, men ikke så god til å praktisere sunn konsentrasjon ... den edleste av disse fire."3.13.11 (34.11) Om å bli værende i fullførelsen
Samapattimulakathitisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å bli værende i konsentrasjonen. En annen er ikke så god til å bli værende i konsentrasjonen, men ikke så god til å fullføre konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å fullføre konsentrasjonen eller til å bli værende i den. En fjerde er god både til å fullføre konsentrasjonen og til å bli værende i den. Av disse fire er han som er god både til å fullføre konsentrasjonen og til å bli værende i den, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, munker. Fra melka får vi fløte, fra fløten får vi smør, fra smøret får vi ghee (klarnet smør), og fra ghee får vi ghee-krem, og dette regnes som det beste. På samme måte er den som er god både til å konsentrere seg og til å bli værende i konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste av disse fire."3.13.12 (34.12) Om å komme ut fra konsentrasjonen
Samapattimulakavutthanasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjon, men ikke så god til å komme ut fra konsentrasjonen. En annen er ikke så god til å fullføre konsentrasjon, men god til å komme ut fra konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å fullføre konsentrasjon eller til å komme ut fra konsentrasjonen. En fjerde er god både til å fullføre konsentrasjon og til å komme ut fra konsentrasjonen. Av disse fire er han som er god både til å fullføre konsentrasjon og til å komme ut fra konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."3.13.13 (34.13) Om å glede seg over konsentrasjonen
Samapattimulakakallitasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å glede seg over konsentrasjonen ... den edleste av disse fire."3.13.14 (34.14) Konsentrasjonsobjekt
Samapattimulakarammanasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å definere konsentrasjonsobjektet ... den edleste av disse fire."3.13.15 (34.15) Konsentrasjonens område
Samapattimulakagocarasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å definere konsentrasjonens område ... den edleste av disse fire."3.13.16 (34.16) Konsentrasjonens mål
Samapattimulakabhiniharasutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å se konsentrasjonens mål... den edleste av disse fire."3.13.17 (34.17) Grundig konsentrasjon
Samapattimulakasakkaccakarisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å praktisere grundig konsentrasjon ... den edleste av disse fire."3.13.18 (34.18) Kontinuerlig konsentrasjon
Samapattimulakasataccakarisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon ... den edleste av disse fire."3.13.19 (34.19) Sunn konsentrasjon
Samapattimulakasappayakarisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å praktisere sunn konsentrasjon ... den edleste av disse fire."3.13.20–27 (34.20) Åtte tekster om å bli værende i konsentrasjonen
òhitimulakavutthanasuttadiatthaka

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å bli værende i konsentrasjon, men ikke så god til å komme ut fra konsentrasjonen. En annen er god til å komme ut fra konsentrasjonen, men ikke så god til å bli værende i den. En tredje er ikke så god verken til å bli værende i konsentrasjonen eller til å komme ut fra den. En fjerde er god både til å bli værende i konsentrasjon og til å komme ut fra den. Av disse fire er han som er god både til å bli værende i konsentrasjonen og til å komme ut fra den, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."

[Her følger sju tekster etter samme mønster basert på å bli værende i konsentrasjonen sammenlignet med å glede seg over den, å definere konsentrasjonsobjektet, definere konsentrasjonens område, se konsentrasjonens mål, praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]3.13.28–34 (34.21) Sju tekster om å komme ut fra konsentrasjonen
Vutthanamulakakallitasuttadisattaka

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å komme ut fra konsentrasjonen, men ikke så god til å glede seg over den. En annen er god til å glede seg over konsentrasjonen, men ikke så god til å komme ut fra den. En tredje er ikke så god verken til å glede seg over konsentrasjonen eller til å komme ut fra den. En fjerde er god både til å glede seg over konsentrasjon og til å komme ut fra den. Av disse fire er han som er god både til å glede seg over konsentrasjonen og til å komme ut fra den, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."

[Her følger seks tekster etter samme mønster basert på å komme ut fra konsentrasjonen sammenlignet med å definere konsentrasjonsobjektet, definere konsentrasjonens område, se konsentrasjonens mål, praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]3.13.35–40 (34.22) Seks tekster om å glede seg over konsentrasjonen
Kallitamulakaarammanasuttadichakka

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å glede seg over konsentrasjonen, men ikke så god til å definere konsentrasjonsobjektet. En annen er god til å definere konsentrasjonsobjektet, men ikke så god til å glede seg over konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å glede seg over konsentrasjonen eller til å definere konsentrasjonsobjektet. En fjerde er god både til å glede seg over konsentrasjon og til å definere konsentrasjonsobjektet. Av disse fire er han som er god både til å glede seg over konsentrasjonen og til å definere konsentrasjonsobjektet den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."

[Her følger fem tekster etter samme mønster basert på å glede seg over konsentrasjonen sammenlignet med å definere konsentrasjonens område, se konsentrasjonens mål, praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]3.13.41–45 (34.23) Fem tekster om konsentrasjonsobjektet
Arammanamulakagocarasuttadipañcaka

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å definere konsentrasjonsobjektet, men ikke så god til å definere konsentrasjonens område. En annen er god til å definere konsentrasjonens område, men ikke så god til å definere konsentrasjonsobjektet. En tredje er ikke så god verken til å definere konsentrasjonsområdet eller til å definere konsentrasjonsobjektet. En fjerde er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonsobjektet. Av disse fire er han som er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonsobjektet den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."

[Her følger fire tekster etter samme mønster basert på å definere konsentrasjonsobjektet sammenlignet med å se konsentrasjonens mål, praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]3.13.46–49 (34.24) Fire tekster om konsentrasjonens område
Gocaramulakaabhiniharasuttadicatukka

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å definere konsentrasjonens område, men ikke så god til å definere konsentrasjonens mål. En annen er god til å definere konsentrasjonens mål, men ikke så god til å definere konsentrasjonens område. En tredje er ikke så god verken til å definere konsentrasjonens område eller til å definere konsentrasjonens mål. En fjerde er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonens mål. Av disse fire er han som er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonens mål den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."

[Her følger tre tekster etter samme mønster basert på å definere konsentrasjonens område sammenlignet med å praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]3.13.50–52 (34.25) Tre tekster om konsentrasjonens mål
Abniniharamulakasakkaccasuttaditika

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å definere konsentrasjonens mål, men ikke så god til å praktisere grundig konsentrasjon. En annen er god til å praktisere grundig konsentrasjon, men ikke så god til å definere konsentrasjonens mål. En tredje er ikke så god verken til å praktisere grundig konsentrasjon eller til å definere konsentrasjonens mål. En fjerde er god både til å praktisere grundig konsentrasjon og til å definere konsentrasjonens mål. Av disse fire er han som er god både til å praktisere grundig konsentrasjon og til å definere konsentrasjonens mål den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."

[Her følger to tekster etter samme mønster basert på å definere konsentrasjonens mål sammenlignet med å praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]3.13.53–54 (34.26) To tekster om grundig konsentrasjon
Sakkaccamulakasutaccakurisuttadiduka

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å praktisere grundig konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En annen er god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere grundig konsentrasjon. En tredje er ikke så god verken til å praktisere grundig konsentrasjon eller til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En fjerde er god både til å praktisere grundig konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. Av disse fire er han som er god både til å praktisere grundig konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, ... den edleste av disse fire."

[Her følger en tekst etter samme mønster basert på å definere grundig konsentrasjon sammenlignet med å praktisere sunn konsentrasjon.]3.13.55 (34.27) Kontinuerlig konsentrasjon
Sataccamulakasappayakarisutta

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

"Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere sunn konsentrasjon. En annen er god til å praktisere sunn konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En tredje er ikke så god verken til å praktisere sunn konsentrasjon eller til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En fjerde er god både til å praktisere sunn konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. Av disse fire er han som er god både til å praktisere sunn konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, munker. Fra melka får vi fløte, fra fløten får vi smør, fra smøret får vi ghee (klarnet smør), og fra ghee får vi ghee-krem, og dette regnes som det beste. På samme måte er den som er god både til å praktisere sunn konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste av disse fire."