Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

4. Salayatanavagga - Kapitlet om de seks sansefelter
39. Samandakasamyutta - Samtaler med Samandaka


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Salayatanavagga


4.5.1 (39.1) Samtale med Samandaka
Samandakasutta

En gang da Sariputta var i vajjienes land, holdt han til i Ukkacela ved bredden av Ganges. Der kom den omvandrende filosofen Samandaka bort til ham og pratet høflig med ham før han satte seg ned. Da Samandaka hadde satt seg, sa han:

"Man snakker om nibbana, min venn Sariputta. Men hva er egentlig nibbana?"

"Det er når grådighet, hat og vrangforestillinger er fullstendig utslettet, min venn. Det er dette som kalles nibbana."

"Men finnes det en vei eller metode for å virkeliggjøre nibbana?"

"Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien, dette er metoden for å virkeliggjøre nibbana."

"Det er en god vei, det er en god metode for å virkeliggjøre nibbana. Dette er noe det er bryet verd å trene på, min venn Sariputta."


[Videre følger samtaler nøyaktig lik samtalene med Jambukhadaka i foregående kapittel.]4.5.2 (39.2) Vanskelig å gjøre
Dukkarapañhasutta

"Hva er det som er vanskelig i denne læren og treningsdisiplinen, Sariputta?"

"Det er vanskelig å forlate hjemmet og la seg ordinere som munk, min venn."

"Hva er det som er vanskelig etter at man er blitt munk?"

"Det er vanskelig å lære å trives i rollen som munk."

"Hva er det som er vanskelig etter at man har lært å trives som munk?"

"Det er vanskelig å praktisere læren i alle dens store og små detaljer."

"Hvor lang tid tar det for en munk som praktiserer læren i alle dens detaljer, å bli en arahant?"

"Det tar ikke lang tid, min venn."