Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

4. Salayatanavagga - Kapitlet om de seks sansefelter
43. Asankhatasamyutta - Samtaler om det usammensatte


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Salayatanavagga


4.9.1 Første kapittel
Pathamavagga

4.9.1.1 (43.1) Oppmerksomhet på kroppen
Kayagatasatisutta

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

"Jeg skal lære dere om det usammensatte og om veien som fører til det usammensatte, munker, så følg godt med. Hva er det usammensatte, munker? Det er utslettelse av begjær, hat og vrangforestillinger – dette kalles det usammensatte. Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er oppmerksomhet på kroppen. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart det usammensatte for dere, og jeg har forklart veien som fører til det usammensatte. Nå har jeg gjort alt det som en lærer kan gjøre for dere, munker, fordi jeg har medfølelse med dere og gjerne vil at dere skal få det godt. Her er det trær dere kan sitte under, og her er det rom dere kan meditere i. Begynn derfor å meditere og ikke vær dovne, så dere ikke skal angre det senere. Det er det rådet jeg vil gi dere."4.9.1.2 (43.2) Konsentrasjon og innsikt

Samathavipassanasutta

Mesteren sa:

"Jeg skal lære dere om det usammensatte og om veien som fører til det usammensatte, munker, så følg godt med. Hva er det usammensatte, munker? Det er utslettelse av begjær, hat og vrangforestillinger – dette kalles det usammensatte. Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er konsentrasjon og innsikt. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.3 (43.3) Innledende og fastholdende tanker
Savitakkasavicarasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er konsentrasjon med innledende og fastholdende tanker, det er konsentrasjon uten innledende tanker, men med fastholdende tanker, og det er konsentrasjon uten innledende og fastholdende tanker. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.4 (43.4) Konsentrasjon på tomhet
Suññatasamadhisutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er konsentrasjon på tomhet, det er konsentrasjon uten detaljer, og det er konsentrasjon uten mål. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.5 (43.5) Oppmerksomhetstrening
Satipatthanasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er de fire festepunktene for oppmerksomheten. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.6 (43.6) Rett bestrebelse
Sammappadhanasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er de fire rette bestrebelsene. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.7 (43.7) Grunnlag for suksess
Iddhipadasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er de fire grunnlagene for suksess. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.8 (43.8) Evner
Indriyasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er de fem evnene. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.9 (43.9) Krefter
Balasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er de fem evnene. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.10 (43.10) Oppvåkningsfaktorene
Bojjhangasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er de sju oppvåkningsfaktorene. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart ..."4.9.1.11 (43.11) Den åttedelte veien
Maggangasutta

"Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er den åttedelte veien. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart det usammensatte for dere, og jeg har forklart veien som fører til det usammensatte. Nå har jeg gjort alt det som en lærer kan gjøre for dere, munker, fordi jeg har medfølelse med dere og gjerne vil at dere skal få det godt. Her er det trær dere kan sitte under, og her er det rom dere kan meditere i. Begynn derfor å meditere og ikke vær dovne, så dere ikke skal angre det senere. Det er det rådet jeg vil gi dere."4.9.2 Andre kapittel
Dutiyavagga

4.9.2.1 (43.12) Det usammensatte
Asankhatasutta

"Jeg skal lære dere om det usammensatte og om veien som fører til det usammensatte, munker, så følg godt med. Hva er det usammensatte, munker? Det er utslettelse av begjær, hat og vrangforestillinger – dette kalles det usammensatte. Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er konsentrasjon. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart det usammensatte for dere, og jeg har forklart veien som fører til det usammensatte. Nå har jeg gjort alt det som en lærer kan gjøre for dere, munker, fordi jeg har medfølelse med dere og gjerne vil at dere skal få det godt. Her er det trær dere kan sitte under, og her er det rom dere kan meditere i. Begynn derfor å meditere og ikke vær dovne, så dere ikke skal angre det senere. Det er det rådet jeg vil gi dere.

Jeg skal lære dere om det usammensatte og om veien som fører til det usammensatte, munker, så følg godt med. Hva er det usammensatte, munker? Det er utslettelse av begjær, hat og vrangforestillinger – dette kalles det usammensatte. Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er innsikt. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart det usammensatte for dere, og jeg har forklart veien som fører til det usammensatte. Nå har jeg gjort alt det som en lærer kan gjøre for dere, munker, fordi jeg har medfølelse med dere og gjerne vil at dere skal få det godt. Her er det trær dere kan sitte under, og her er det rom dere kan meditere i. Begynn derfor å meditere og ikke vær dovne, så dere ikke skal angre det senere. Det er det rådet jeg vil gi dere.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er konsentrasjon med innledende og fastholdende tanker, det er konsentrasjon uten innledende tanker, men med fastholdende tanker, og det er konsentrasjon uten innledende og fastholdende tanker. Dette kalles veien som fører til det usammensatte. ...

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er konsentrasjon på tomhet, det er konsentrasjon uten detaljer, og det er konsentrasjon uten mål. Dette kalles veien som fører til det usammensatte. ...

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Her, i dette treningssystemet, gir du slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Du gir slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Du gir slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Du gir slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Du bestreber deg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Du bestreber deg på å fremme viljen til å fordrive de dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Du bestreber deg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Du bestreber deg på å fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler det grunnlaget for suksess som består av konsentrert intensjon og besluttsom innsats. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler det grunnlaget for suksess som består av konsentrert iherdighet og besluttsom innsats. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler det grunnlaget for suksess som består av konsentrert meditasjon og besluttsom innsats. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler det grunnlaget for suksess som består av konsentrert forskning og besluttsom innsats. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler evnen til tillit, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler evnen til å være energisk, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler evnen til oppmerksomhet, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler evnen til visdom, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler tillit som styrke, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler energisk styrke, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppmerksomheten som styrke, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler visdom som styrke, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppvåkningsfaktoren oppmerksomhet, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppvåkningsfaktoren utforskning av fenomenene, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppvåkningsfaktoren energi, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppvåkningsfaktoren glede, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppvåkningsfaktoren indre fred, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppvåkningsfaktoren konsentrasjon, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler oppvåkningsfaktoren sinnslikevekt, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler rett syn, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler rett tale, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler rett handling, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler rett levevei, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler rett bestrebelse, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler rett oppmerksomhet, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Og hvordan er veien som fører til det usammensatte, munker? Det er når munken utvikler rett konsentrasjon, basert på ensomhet, nøkternhet, avslutning og med tanke på å gi avkall. Dette kalles veien som fører til det usammensatte.

Slik har jeg forklart det usammensatte for dere, og jeg har forklart veien som fører til det usammensatte. Nå har jeg gjort alt det som en lærer kan gjøre for dere, munker, fordi jeg har medfølelse med dere og gjerne vil at dere skal få det godt. Her er det trær dere kan sitte under, og her er det rom dere kan meditere i. Begynn derfor å meditere og ikke vær dovne, så dere ikke skal angre det senere. Det er det rådet jeg vil gi dere."4.9.2.2 (43.13) Målet
Antasutta

"Jeg skal forklare målet for dere, og veien som fører til målet, så hør godt etter. Hva er målet, munker?

(videre som i suttaene om det usammensatte).4.9.2.3–32 (43.14) Uten negative tendenser og så videre
Anasavadisutta

"Jeg skal forklare hva det vil si å være fri fra negative tendenser, og veien til å bli fri fra negative tendenser, så hør godt etter. Og hva vil det si å være fri fra negative tendenser? ... Jeg skal forklare sannheten for dere, og veien som fører til sannheten, så hør godt etter. Og hva er sannheten? ... Jeg skal forklare den andre bredden for dere, og veien som fører til den andre bredden, så hør godt etter. Og hva er den andre bredden? ... Jeg skal forklare det subtile for dere, og veien til det subtile, så hør godt etter. Og hva er det subtile? ... Jeg skal forklare det som er vanskelig å se for dere, og veien som fører til det som er vanskelig å se, så hør godt etter. Og hva er det som er vanskelig å se? ... Jeg skal forklare det som ikke falmer for dere, og veien som fører til det som ikke falmer, så hør godt etter. Og hva er det som ikke falmer? ... Jeg skal forklare det som er stabilt for dere, og veien som fører til det som er stabilt, så hør godt etter. Og hva er det som er stabilt? ... Jeg skal forklare det som ikke går i oppløsning for dere, og veien som fører til det som ikke går i oppløsning, så hør godt etter. Og hva er det som ikke går i oppløsning? ... Jeg skal forklare det usynlige for dere, og veien som fører til det usynlige, så hør godt etter. Og hva er det som er usynlig? ... Jeg skal forklare det som ikke er forurenset for dere, og veien som fører til det som ikke er forurenset, så hør godt etter. Og hva er det som ikke er forurenset? ...

Jeg skal forklare freden for dere, og veien som fører til freden, så hør godt etter. Og hva er det som er fred? ... Jeg skal forklare det udødelige for dere, og veien som fører til det udødelige, så hør godt etter. Og hva er det som er udødelig? ... Jeg skal forklare det herlige for dere, og veien som fører til det herlige, så hør godt etter. Og hva er det som er herlig? ... Jeg skal forklare tryggheten for dere, og veien som fører til trygghet, så hør godt etter. Og hva er det som er trygghet? ... Jeg skal forklare det sikre for dere, og veien som fører til det sikre, så hør godt etter. Og hva er det som er sikkert? ... Jeg skal forklare slutten på grådighet for dere, og veien som fører til slutten på grådighet, så hør godt etter. Og hva er det som er slutten på grådighet? ...

Jeg skal forklare det vidunderlige for dere, og veien som fører til det vidunderlige, så hør godt etter. Og hva er det som er vidunderlig? ... Jeg skal forklare det fantastiske for dere, og veien som fører til det fantastiske, så hør godt etter. Og hva er det som er fantastisk? ... Jeg skal forklare frihet fra ubehag for dere, og veien som fører til frihet fra ubehag, så hør godt etter. Og hva er det som er frihet fra ubehag? ... Jeg skal forklare det som i sin natur er frihet fra ubehag for dere, og veien som fører til det som i sin natur er frihet fra ubehag, så hør godt etter. Og hva er det som i sin natur er frihet fra ubehag? ... Jeg skal forklare nibbana for dere, og veien som fører til nibbana, så hør godt etter. Og hva er det som er nibbana? ... Jeg skal forklare velvilje for dere, og veien som fører til velvilje, så hør godt etter. Og hva er det som er velvilje? ... Jeg skal forklare det lidenskapsløse for dere, og veien som fører til det lidenskapsløse, så hør godt etter. Og hva er det som er lidenskapsløst? ...

Jeg skal forklare renheten for dere, og veien som fører til renhet, så hør godt etter. Og hva er det som er renhet? ... Jeg skal forklare frigjøringen for dere, og veien som fører til frigjøring, så hør godt etter. Og hva er det som er frigjøring? ... Jeg skal forklare det ubundne for dere, og veien som fører til det ubundne, så hør godt etter. Og hva er det som er ubundet? ... Jeg skal forklare øya for dere, og veien som fører til øya, så hør godt etter. Og hva er det som er øya? ... Jeg skal forklare grotten for dere, og veien som fører til grotten, så hør godt etter. Og hva er det som er grotten? ... Jeg skal forklare stedet som gir ly for dere, og veien som fører til stedet som gir ly, så hør godt etter. Og hva er det som er stedet som gir ly? ... Jeg skal forklare tilflukten for dere, og veien som fører til tilflukten, så hør godt etter. Og hva er det som er tilflukten? ...

Slik har jeg forklart tilflukten for dere, og jeg har forklart veien som fører til tilflukten. Nå har jeg gjort alt det som en lærer kan gjøre for dere, munker, fordi jeg har medfølelse med dere og gjerne vil at dere skal få det godt. Her er det trær dere kan sitte under, og her er det rom dere kan meditere i. Begynn derfor å meditere og ikke vær dovne, så dere ikke skal angre det senere. Det er det rådet jeg vil gi dere.4.9.2.33 (43.15) Det endelige målet
Parayanasutta

Jeg skal forklare det endelige målet for dere, munker og jeg skal forklare veien som fører til det endelig målet, så hør godt etter. Og hva er det endelige målet? Det er utslettelse av begjær, hat og vrangforestillinger – dette kalles det endelige målet. Og hvordan er veien som fører til det endelige målet, munker? Det er oppmerksomhet på kroppen. Dette kalles veien som fører til det endelige målet.

Slik har jeg forklart det endelige målet for dere, og jeg har forklart veien som fører til det endelige målet. Nå har jeg gjort alt det som en lærer kan gjøre for dere, munker, fordi jeg har medfølelse med dere og gjerne vil at dere skal få det godt. Her er det trær dere kan sitte under, og her er det rom dere kan meditere i. Begynn derfor å meditere og ikke vær dovne, så dere ikke skal angre det senere. Det er det rådet jeg vil gi dere."

(Videre som i tekstene om det usammensatte.)