Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

4. Salayatanavagga - Kapitlet om de seks sansefeltene


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya


35. Salayatanasamyutta - Om de seks sansefeltene
36. Vedanasamyutta - Tekster om følelser
37. Matugamasamyutta
38. Jambukhadakasamyutta - Samtaler med Jambukhadaka
39. Samandakasamyutta
40. Moggallanasamyutta
41. Cittasamyutta
42. Gamanisamyutta - Samtaler med landsbyhøvdinger
43. Asankhatasamyutta
44. Abyakatasamyutta - Tekster om ubesvarte spørsmål