Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

4. Salayatanavagga - Boken om de seks sansefeltene


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya


35. Salayatanasamyutta - Samtaler om de seks sansefeltene
36. Vedanasamyutta - Samtaler om følelser
37. Matugamasamyutta - Samtaler om kvinner
38. Jambukhadakasamyutta - Samtaler med Jambukhadaka
39. Samandakasamyutta - Samtaler med Samandaka
40. Moggallanasamyutta - Samtaler med Moggallana
41. Cittasamyutta - Samtaler med Citta
42. Gamanisamyutta - Samtaler med landsbyhøvdinger
43. Asankhatasamyutta - Samtaler om det usammensatte
44. Abyakatasamyutta - Samtaler om ubesvarte spørsmål