Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

5. Mahavagga - Det store kapitlet
48. Indriyasamyutta - Tekster om sanse-evnene


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Mahavagga


5.9. Spørsmål om nibbana er uten grenser

I Savatthi kom brahmanen Unnabha bort og hilste høflig på Mesteren. Så satte han seg ned ved siden av ham og sa:

"Det finnes fem sanser, Gotama, som har hvert sitt felt og hver sine enemerker, og de tar ikke del i hverandres felt og enemerker.

Hvilke fem? Det er syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Hvor er det disse fem sansene fokuseres, Gotama, og hvem er det som opplever disse sansenes felt og enemerker?"

"Det stemmer at det finnes fem sanser, brahman, som har hvert sitt felt og hver sine enemerker, og de tar ikke del i hverandres felt og enemerker. Og det er riktig at det er sansene syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Disse fem sansene fokuseres i sinnet, brahman, det er sinnet som opplever disse sansenes felt og enemerker."

"Men hvor fokuseres sinnet, Gotama?

"Sinnet fokuseres i oppmerksomheten, brahman."

"Men hvor fokuseres oppmerksomheten, Gotama?"

"Oppmerksomheten fokuseres i frigjøringen, brahman."

"Men hvor fokuseres frigjøringen, Gotama?"

"Frigjøringen fokuseres i nibbana, brahman."

"Men hvor fokuseres nibbana, Gotama?"

"Nå spør du om mer enn du kan fatte, brahman, for dette spørsmålet er uten grenser. Den høyverdige livsførsel fører inn i nibbana, den har nibbana som ideal og høyeste mål."