Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

5. Mahavagga - Det store kapitlet
51. Indryasamyutta - Samtaler om grunnlagene for suksess


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Mahavagga


5.7.1 Kapitlet ved Capala
Capalavagga


5.7.1.1 (51.1) Fra denne bredden til den andre bredden

Aparasutta

"Når man utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess, fører de over fra denne bredden til den andre bredden, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette er de fire grunnlagene for suksess en munk kan utvikle og praktisere og som fører over fra denne bredden til den andre bredden, munker."5.7.1.2 (51.2) Om å mislykkes
Viraddhasutta

"De som mislykkes med å praktisere de fire grunnlagene for suksess, mislykkes også på den edle veien som fører til fullstendig slutt på lidelsene. Men de som lykkes med å praktisere de fire grunnlagene for suksess, lykkes også på den edle veien som fører til fullstendig slutt på lidelsene, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. De som mislykkes med å praktisere de fire grunnlagene for suksess, mislykkes også på den edle veien som fører til fullstendig slutt på lidelsene. Men de som lykkes med å praktisere de fire grunnlagene for suksess, lykkes også på den edle veien som fører til fullstendig slutt på lidelsene, munker."5.7.1.3 (51.3) De edle
Ariyasutta

"Når man utvikler og praktiserer de fire edle grunnlagene for suksess, vil de føre den praktiserende fram til fullstendig slutt på lidelsene, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Når man utvikler og praktiserer disse fire edle grunnlagene for suksess, vil de føre den praktiserende fram til fullstendig slutt på lidelsene, munker."5.7.1.4 (51.4) Avsky
Nibbidasutta

"Når man utvikler og praktiserer de fire edle grunnlagene for suksess, vil de føre til sterk avsky, til at lidenskaper slokner, til avslutning, fred, innsikt oppvåkning og nibbana, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Når man utvikler og praktiserer disse fire edle grunnlagene for suksess, vil de føre til sterk avsky, til at lidenskaper slokner, til avslutning, fred, innsikt oppvåkning og nibbana, munker."5.7.1.5 (51.5) Begrensede grunnlag for suksess
Iddhipadesasutta

"Alle filosofer og brahmaner som har lagt et begrenset grunnlag for suksess i fortiden, har gjort det ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som kommer til å legge et begrenset grunnlag for suksess i framtiden, kommer til å gjøre det ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som legger et begrenset grunnlag for suksess nå for tiden, gjør det ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Alle filosofer og brahmaner som har lagt et begrenset grunnlag for suksess i fortiden, har gjort det ved å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som kommer til å legge et begrenset grunnlag for suksess i framtiden, kommer til å gjøre det ved å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som legger et begrenset grunnlag for suksess nå for tiden, gjør det ved å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess, munker."5.7.1.6 (51.6) Fullstendig grunnlag for suksess
Samattasutta

"Alle filosofer og brahmaner som har lagt et fullstendig grunnlag for suksess i fortiden, har gjort det ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som kommer til å legge et fullstendig grunnlag for suksess i framtiden, kommer til å gjøre det ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som legger et fullstendig grunnlag for suksess nå for tiden, gjør det ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Alle filosofer og brahmaner som har lagt et fullstendig grunnlag for suksess i fortiden, har gjort det ved å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som kommer til å legge et fullstendig grunnlag for suksess i framtiden, kommer til å gjøre det ved å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess, munker. Alle filosofer og brahmaner som legger et fullstendig grunnlag for suksess nå for tiden, gjør det ved å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess, munker."5.7.1.7 (51.7) Munken
Bhikkhusutta

"De munkene som i tidligere tider utslettet sine negative tendenser i sinnet, som nådde fram til å frigjøre sinnet fra negative tendenser ved hjelp av visdom, som der og da oppnådde og realiserte full innsikt og som gjennomførte dette mens de levde – alle disse gjorde dette ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker.

De munkene som i framtiden kommer til å utslette sine negative tendenser i sinnet, som kommer til å nå fram til å frigjøre sinnet fra negative tendenser ved hjelp av visdom, som der og da oppnår og realiserer full innsikt og som gjennomfører dette mens de lever – alle disse kommer til å gjøre dette ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker.

De munkene som i nåtiden utslette sine negative tendenser i sinnet, som når fram til å frigjøre sinnet fra negative tendenser ved hjelp av visdom, som her og nå oppnår og realiserer full innsikt og som gjennomfører dette mens de lever – alle disse gjør dette ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker.

Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon.

De munkene som i tidligere tider utslettet sine negative tendenser i sinnet, som nådde fram til å frigjøre sinnet fra negative tendenser ved hjelp av visdom, som der og da oppnådde og realiserte full innsikt og som gjennomførte dette mens de levde – alle disse gjorde dette ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker.

De munkene som i framtiden kommer til å utslette sine negative tendenser i sinnet, som kommer til å nå fram til å frigjøre sinnet fra negative tendenser ved hjelp av visdom, som der og da oppnår og realiserer full innsikt og som gjennomfører dette mens de lever – alle disse kommer til å gjøre dette ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker.

De munkene som i nåtiden utslette sine negative tendenser i sinnet, som når fram til å frigjøre sinnet fra negative tendenser ved hjelp av visdom, som her og nå oppnår og realiserer full innsikt og som gjennomfører dette mens de lever – alle disse gjør dette ved å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess, munker."5.7.1.8 (51.8) Den oppvåknede
Buddhasutta

"Det finnes fire grunnlag for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Han som har kommet fram til sannheten, har utviklet og praktisert disse fire grunnlagene for suksess. Det er derfor han omtales som en arahant som har oppnådd fullkommen oppvåkning."5.7.1.9 (51.9) Kunnskap
Ñanasutta

"Jeg fikk øynene opp for det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken. Jeg så at det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, burde utvikles, og jeg utviklet det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken, munker.

Jeg fikk øynene opp for det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken. Jeg så at det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, burde utvikles, og jeg utviklet det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken, munker.

Jeg fikk øynene opp for det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken. Jeg så at det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, burde utvikles, og jeg utviklet det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken, munker.

Jeg fikk øynene opp for det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken. Jeg så at det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, burde utvikles, og jeg utviklet det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, noe ingen før meg hadde oppdaget. Jeg fikk innsikt, kunnskap og viten om dette, og innså jeg hadde kastet lys over saken, munker."5.7.1.10 (51.10) Helligdommen
Cetiyasutta

Slik har jeg hørt det:

En gang bodde Mesteren i huset med de spisse gavlene i Storskogen ved Vesali. Tidlig om morgenen kledde Mesteren seg, tok kappe og bolle og gikk rundt i Vesali for å få mat. Etter at matrunden var ferdig og de hadde spist frokost, sa han til Ananda:

"Ta med et sitteunderlag, så går vi og besøker Capala-helligdommen."

"Ja vel, Mester," svarte Ananda. Så tok han sitteunderlaget og fulgte Mesteren.

Deretter gikk Mesteren til Capala-helligdommen og satte seg på den sitteplassen som ble gjort klar for ham. Ananda bøyde seg for Mesteren og satte seg ned ved siden av ham. Da de hadde satt seg, sa Mesteren:

"Så vakkert det er i Vesali, Ananda, og så vakkert det er ved helligdommene Udena, Gotamaka, Sattamba, Bahuputta, Sarandada og Capala!

Den som har utviklet de fire kraftige evnene, som har gjort mye ut av dem, gjort dem til metode og grunnlag, befestet dem og arbeidet med dem og kjenner dem ut og inn, har det slik at dersom han vil, kan han godt leve i en hel verdensalder. Den som har kommet fram til sannheten, har utviklet disse fire kraftige evnene, Ananda. Han har gjort mye ut av dem, gjort dem til metode og grunnlag, befestet dem og arbeidet med dem og kjenner dem ut og inn. Hvis han vil, kan han godt leve en hel verdensalder eller det som gjenstår av denne verdensalderen."

Men selv om Mesteren her ga Ananda meget tydelige hint, forsto han dem ikke, og han ba ikke Mesteren om å leve verdensalderen ut, til beste for alle levende vesener, av medfølelse med verden og for å være til glede og nytte for guder og mennesker, for Mara forherdet sinnet hans.

Mesteren gjentok sine hint to ganger til, men Ananda tok fortsatt ikke hintene, siden sinnet hans var forherdet av Mara.

Da sa Mesteren til ham:

"Nå kan du gå Ananda, og gjør hva du vil."

"Ja vel, Mester," svarte Ananda. Han reiste seg og hilste Mesteren ærbødig. Deretter satte han seg under et tre et stykke lenger borte.

Litt etter kom den onde Mara bort til Mesteren og sa til ham:

"Nå kan du gå inn i det endelige nibbana, Mester, nå er det en passende anledning for deg til å gå inn i det endelige nibbana. Du har jo sagt at du ikke vil gå bort før munkene dine er fullt utlært, erfarne og dyktige, før de er blitt lærde og har gode kunnskaper om både lærens hovedtrekk og finere detaljer, før de er på rett vei og praktiserer læren fullt ut, slik at de selv kan påta seg å være lærere og forklare, undervise, utlegge, etablere, opplyse og analysere slik at andre kan forstå læren, og slik at de kan gjendrive andres motforestillinger med å vise til hvordan tingene egentlig forholder seg – slik at de kan gi undervisning i den vidunderlige læren.

Du har også sagt at du ikke vil gå bort før nonnene, legmennene og legkvinnene har oppnådd de samme resultatene som munkene. Men nå har de alle oppnådd dette. De er alle blitt fullt utlært, erfarne og dyktige, de er blitt lærde og har gode kunnskaper om både lærens hovedtrekk og finere detaljer, og de er på rett vei og praktiserer læren fullt ut, slik at de selv kan påta seg å være lærere og forklare, undervise, utlegge, etablere, opplyse og analysere slik at andre kan forstå læren, og slik at de kan gjendrive andres motforestillinger med å vise til hvordan tingene egentlig forholder seg – slik at de kan gi undervisning i den vidunderlige læren. Derfor kan du gå inn i det endelige nibbana, Mester, nå er det en passende anledning for deg til å gå inn i det endelige nibbana.

Du har videre sagt at du ikke vil gå bort før den gode lære og praksis er blitt sterk og kraftig, før den er blitt godt og grundig forklart for folk og fått vid utbredelse og før den er blitt gjort godt kjent blant menneskene. Nå er den blitt det, så nå kan du gå bort, Mester. Nå kan du gå inn i det endelige nibbana."

Da Mara hadde sagt dette, svarte Mesteren:

"Du trenger ikke å bekymre deg, du onde. Nå er det ikke lenge til han som har kommet fram til sannheten, går inn i det endelige nibbana. Om tre måneder går han bort."

Slik ga Mesteren med oppmerksomhet og klar forståelse avkall på resten av livet sitt ved Capala-helligdommen. Idet han gjorde det, inntraff et uhyggelig og skremmende jordskjelv, og himmelen ble splintret av torden. Da Mesteren så dette, utbrøt han:

"Vismannen slapp taket i alle lengsler,
både manifesterte og umanifesterte.
I dyp konsentrasjon og indre glede
kastet han lengslene fra seg som et tomt skall."5.7.2 Kapitlet med palasset som ble rystet
Pasadakampanavagga


5.7.2.1 (51.11) Før oppvåkningen
Pubbasutta

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

"Før jeg nådde oppvåkningen, munker, da jeg ennå ikke var oppvåknet, men strevet etter å nå oppvåkning, tenkte jeg som så:

‘Hva er årsaken, hva er betingelsen for å utvikle grunnlaget for suksess?'

Og videre tenkte jeg:

‘Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min interesse for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min viljestyrke for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at mitt sinn skal ikke være altfor slapt og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min utforskning av dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han guddommelig hørsel. Med den rene, guddommelige og overmenneskelige hørsel kan han høre både guddommelige og menneskelige lyder, både nære og fjerne.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han psykologisk innsikt. Ut fra seg selv forstår han andre menneskers sinn, og erkjenner et grådig sinn som grådig, og et sinn uten grådighet erkjenner han som uten grådighet. Et hatefullt sinn erkjenner han som et hatefullt sinn, og et sinn uten hat erkjenner han som et sinn uten hat. Et forblindet sinn erkjenner han som et forblindet sinn, og et ikke forblindet sinn erkjenner han som et ikke forblindet sinn. Et innskrenket sinn erkjenner han som innskrenket, og et atspredt sinn erkjenner han som atspredt. Et avansert sinn erkjenner han som avansert, og et tilbakestående sinn erkjenner han som tilbakestående. Et laverestående sinn erkjenner han som laverestående, og et uovertruffent sinn erkjenner han som uovertruffent. Et konsentrert sinn erkjenner han som konsentrert, og et ukonsentrert sinn erkjenner han som ukonsentrert. Et frigjort sinn erkjenner han som frigjort, og et ikke frigjort sinn erkjenner han som ikke frigjort.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, husker han mange tidligere oppholdssteder. Således husker han en fødsel, to fødsler og videre opp til flere hundre tusen fødsler, og han kan til og med huske at universet har utvidet seg og trukket seg sammen en gang, to ganger, ja, opp til ti slike verdenssykluser. Og han husker følgende:

‘Der het jeg det og det, jeg var av den og den ætt og klasse, nøt den og den mat, hadde de og de gleder og sorger og ble så og så gammel. Så falt jeg derifra og ble gjenfødt et annet sted. Og der het jeg det og det,' – og han husker like mange detaljer her – ‘Og så falt jeg derifra og ble gjenfødt her.'

Slik husker han mange tidligere oppholdssteder, både detaljert og i store trekk.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, ser han med rent, himmelsk og overmenneskelig syn hvordan alle vesener oppstår og går under. Han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger: ‘Disse vesenene her oppførte seg dårlig, både i tanke, ord og handling. De talte nedsettende om de edle, de hadde feilaktige teorier og handlet etter disse teoriene. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er disse blitt gjenfødt i vonde kår, i elendighet, lidelse og pinefulle tilstander. Men disse andre vesenene oppførte seg godt, både i tanke, ord og handling. De talte vel om de edle, de hadde rett syn og handlet i samsvar med dette. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er de blitt gjenfødt i gode kår og lykkelige tilstander.' Slik ser han med rent, himmelsk og overmenneskelig syn hvordan alle vesener oppstår og går under. Han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger.

Når de fire grunnlagene for suksess blir utviklet og praktisert på denne måten, utrydder man sine negative tendenser i sinnet og blir fri fra dem, man oppnår frihet i sinnet gjennom visdom, og man innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."5.7.2.2 (51.12) Store frukter

Mahapphalasutta

"Hvis de fire grunnlagene for suksess blir utviklet og praktisert, gir de store frukter, store fordeler, munker. Hvordan skal de fire grunnlagene for suksess utvikles og praktiseres for å gi store frukter, store fordeler?

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min interesse for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til ...

(Videre som i ovenstående sutta.)

... Når de fire grunnlagene for suksess blir utviklet og praktisert på denne måten, utrydder man sine negative tendenser i sinnet og blir fri fra dem, man oppnår frihet i sinnet gjennom visdom, og man innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."5.7.2.3 (51.13) Interesse
Chandasamadhisutta

"Hvis en munk oppnår konsentrasjon og samler sinnet på ett punkt ut fra interesse, kalles det konsentrasjon ut fra interesse, munker. Han bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å fordrive de dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Han bestreber seg på å fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette er interesse, dette er konsentrasjon ut fra interesse og dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette kalles konsentrasjon ut fra interesse karakterisert av elementene i rett bestrebelse, munker.

Hvis en munk oppnår konsentrasjon og samler sinnet på ett punkt ut fra viljestyrke, kalles det konsentrasjon ut fra viljestyrke, munker. Han bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, ... Han bestreber seg på å fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette er viljestyrke, dette er konsentrasjon ut fra viljestyrke og dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette kalles konsentrasjon ut fra viljestyrke karakterisert av elementene i rett bestrebelse, munker.

Hvis en munk oppnår konsentrasjon og samler sinnet på ett punkt ut fra trening av sinnet, kalles det konsentrasjon ut fra trening av sinnet, munker. Han bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, ... Han bestreber seg på å fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette er trening av sinnet, dette er konsentrasjon ut fra trening av sinnet og dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette kalles konsentrasjon ut fra trening av sinnet karakterisert av elementene i rett bestrebelse, munker.

Hvis en munk oppnår konsentrasjon og samler sinnet på ett punkt ut fra utforskning av fenomenene, kalles det konsentrasjon ut fra utforskning av fenomenene, munker. Han bestreber seg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, ... Han bestreber seg på å fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter han kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette er utforskning av fenomenene, dette er konsentrasjon ut fra utforskning av fenomenene og dette er elementene i rett bestrebelse. Så dette kalles konsentrasjon ut fra utforskning av fenomenene karakterisert av elementene i rett bestrebelse, munker."5.7.2.4 (51.14) Moggallana
Moggallanasutta

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, var han i Migaras mors paviljong i Østparken. På den tiden bodde det mange munker der i palassets første etasje. De var stolte, arrogante, vinglete og pratsomme, og praten gikk om løst og fast. De glemte å praktisere oppmerksomhet, de manglet klar forstand og konsentrasjon slik at tankene løp fra det ene til det andre som dukket opp i bevisstheten.

Mesteren henvendte seg til Moggallana den store og sa:

"Disse munkene som bor i første etasje, er stolte, arrogante, vinglete og pratsomme, og praten går om løst og fast. De glemmer å praktisere oppmerksomhet, de mangler klar forstand og konsentrasjon slik at tankene løper fra det ene til det andre som dukker opp i bevisstheten. Gå og gi dem en oppstrammer, Moggallana!"

"Ja vel, Mester," svarte Moggallana. Han tok i bruk de grunnlagene for suksess som han hadde opparbeidet seg, og med stortåa fikk han hele palasset til å skjelve, vibrere og riste. Munkene fikk panikk og gåsehud, så de spratt opp og sto der forvirret.

"Dette er fantastisk, dette har vi aldri opplevd før!" sa de til hverandre. "Dette palasset ligger i ly for vinden, det har solide grunnmurer som er gravd dypt ned i bakken! Det skal ikke kunne skjelve slik! Og likevel skalv, vibrerte og ristet det!"

Så gikk disse munkene bort til Mesteren, og han spurte dem:

"Hvorfor står dere der med gåsehud og panikk, munker?"

"Dette er fantastisk, dette har vi aldri opplevd før!" svarte de. "Dette palasset ligger i ly for vinden, det har solide grunnmurer som er gravd dypt ned i bakken! Det skal ikke kunne skjelve slik! Og likevel skalv, vibrerte og ristet det!"

"Det var Moggallana som ville gi dere en oppstrammer, munker. Med stortåa fikk han hele palasset til å skjelve, vibrere og riste. Hva mener dere, munker? Hva var det han hadde utviklet og praktisert for å få slike usedvanlige krefter?"

"For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!"

"Så hør godt etter, munker! Det er fordi munken Moggallana har utviklet og praktisert de fire grunnlagene for suksess at han har fått slike usedvanlige krefter. Hvilke fire? Moggallana har utviklet det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min utforskning av dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til. Dette er de fire grunnlagene for suksess som Moggallana har utviklet og praktisert for å få slike usedvanlige krefter.

Når Moggallana utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. ... Han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger.

Når Moggallana har utviklet og praktisert de fire grunnlagene for suksess, har han utryddet sine negative tendenser i sinnet og blitt fri fra dem, han har oppnådd frihet i sinnet gjennom visdom, og han innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."5.7.2.5 (51.15) Brahmanen Unnabha
Unnabhabrahmanasutta

Slik har jeg hørt det:

En gang var Ananda i Ghositaparken i Kosambi. Da kom brahmanen Unnabha bort til ham, pratet høflig med ham og satte seg deretter ned. Så spurte han:

"Hva er hensikten med å leve det opphøyde liv under filosofen Gotama, Ananda?"

"Hensikten er å fri seg fra usunne interesser, brahman. Det er derfor vi lever det opphøyde liv under Mesteren."

"Men finnes det en vei, finnes det en metode for å fri seg fra usunne interesser, Ananda?"

"Ja, det finnes en slik vei, det finnes en slik metode, brahman."

"Så hvordan er denne veien? Hvordan er denne metoden for å fri seg fra slike interesser?"

"Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, brahman. Dette er veien, dette er metoden for å fri seg fra usunne interesser."

"I så fall er det en endeløs prosess der man aldri kommer til målet, Ananda. Det er umulig å bruke interesse til å fri seg fra interesse!"

"Da vil jeg stille et motspørsmål, brahman, og du kan svare som du selv vil. Hvordan er det – var du interessert i å gå til parken for en stund siden? Og da du kom fram, forsvant ikke da interessen for å gå dit?"

"Jo, det er riktig."

"Hadde du ikke viljestyrke til å gå til parken for en stund siden? Og forsvant ikke denne viljestyrken da du kom fram?"

"Jo, det er riktig."

"Hadde du ikke sinnet rettet mot å gå til parken for en stund siden? Og roet ikke sinnet seg da du kom fram?"

"Jo, det er riktig."

"Og var det ikke en trang til utforskning som drev deg til parken for en stund siden? Og forsvant ikke denne trangen til utforskning da du kom fram?"

"Jo, det er også riktig."

"På samme måte er det med en munk som er blitt en arahant, en som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse. Den interessen han tidligere hadde for å bli en arahant, ja, den interessen blir borte etter at han faktisk er blitt en arahant. Den viljestyrken han tidligere viste for å bli en arahant, den viljestyrken blir borte etter at han faktisk er blitt en arahant. Mens han tidligere rettet sinnet mot det å bli en arahant, faller sinnet hans til ro etter at han faktisk er blitt en arahant. Og den trangen til utforskning som tidligere drev ham til å bli en arahant, faller bort etter at han faktisk er blitt en arahant. Så hva synes du, brahman? Når det er slik, er metoden endeløs? Eller fører den fram til målet?"

"Sannelig, Ananda! Når det er slik, er ikke metoden endeløs, men fører fram til målet! Utmerket, Ananda, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart læren på mange måter, Ananda. Nå tar jeg tilflukt i Mester Gotama, i læren og i munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Ananda, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever."5.7.2.6 (51.16) Den første teksten om filosofer og brahmaner
Pathamasamanabrahmanasutta

"Alle filosofer og brahmaner som i fortiden oppnådde store krefter og stor suksess, utviklet og praktiserte de fire grunnlagene for suksess. Alle filosofer og brahmaner som i framtiden kommer til å oppnå store krefter og stor suksess, kommer til å utvikle og praktisere de fire grunnlagene for suksess først. Og alle filosofer og brahmaner som nå for tiden har oppnådd store krefter og stor suksess, har utviklet og praktisert de fire grunnlagene for suksess.

Hvilke fire? Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker.

Alle filosofer og brahmaner som i fortiden oppnådde store krefter og stor suksess, utviklet og praktiserte disse fire grunnlagene for suksess. Alle filosofer og brahmaner som i framtiden kommer til å oppnå store krefter og stor suksess, kommer til å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess først. Og alle filosofer og brahmaner som nå for tiden har oppnådd store krefter og stor suksess, har utviklet og praktisert disse fire grunnlagene for suksess."5.7.2.7 (51.17) Den andre teksten om filosofer og brahmaner
Dutiyasamanabrahmanasutta

"Alle filosofer og brahmaner som i fortiden utviklet følgende paranormale ferdigheter: Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden – alle som utviklet disse ferdighetene, de utviklet og praktiserte de fire grunnlagene for suksess.

Alle filosofer og brahmaner som i framtiden kommer til å oppnå disse paranormale ferdighetene, kommer til å utvikle og praktisere disse fire grunnlagene for suksess først. Og alle filosofer og brahmaner som nå for tiden har oppnådd disse paranormale ferdighetene, har utviklet og praktisert disse fire grunnlagene for suksess.

Hvilke fire? Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker.

Alle filosofer og brahmaner som i fortid, framtid eller nåtid utvikler eller har utviklet disse paranormale ferdighetene, har utviklet og praktisert disse fire grunnlagene for suksess."5.7.2.8 (51.18) Munken
Bhikkhusutta

"Når en munk har utviklet og praktisert de fire grunnlagene for suksess, har han utryddet sine negative tendenser i sinnet og blitt fri fra dem, han har oppnådd frihet i sinnet gjennom visdom, og han innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den.

Hvilke fire? Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker.

Når en munk har utviklet og praktisert disse fire grunnlagene for suksess, har han utryddet sine negative tendenser i sinnet og blitt fri fra dem, han har oppnådd frihet i sinnet gjennom visdom, og han innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."5.7.2.9 (51.19) Undervisning
Iddhadidesanasutta

"Jeg skal undervise dere i paranormale ferdigheter, munker, i grunnlagene for suksess, utviklingen av grunnlagene for suksess og i veien som fører til utvikling av grunnlagene for suksess, så hør godt etter!

Hva er paranormale ferdigheter, munker? Det er når munken fra å være én gjør seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden – alle som utviklet disse ferdighetene, de utviklet og praktiserte de fire grunnlagene for suksess. Dette kalles paranormale ferdigheter, munker.

Hva er grunnlagene for suksess, munker? Det er den veien, den treningen som fører fram til å vinne suksess og erverve paranormale ferdigheter. Dette kalles grunnlagene for suksess, munker.

Hva er utviklingen av grunnlagene for suksess, munker? Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette kalles utvikling av grunnlagene for suksess, munker.

Hva er veien som fører til utvikling av grunnlagene for suksess, munker? Det er den edle åttedelte veien, som er rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette kalles veien som fører til utvikling av grunnlagene for suksess, munker."5.7.2.10 (51.20) Analyse
Vibhangasutta

"Når de fire grunnlagene for suksess blir utviklet og praktisert, gir de store frukter og store fordeler, munker.

Hvordan utvikler og praktiserer man de fire grunnlagene for suksess slik at de gir store frukter og store fordeler, munker? Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min interesse for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min utforskning av dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.
Hva vil det si at interessen er altfor slapp, munker? Det vil si at interessen er preget av latskap og knyttet til latskap. Dette kalles en altfor slapp interesse.

Hva vil det si at interessen er altfor fanatisk? Det vil si at interessen er preget av overspenthet og knyttet til overspenthet. Dette kalles en altfor fanatisk interesse.

Hva vil det si at interessen er trukket inn i deg selv? Det vil si at interessen er preget av sløvhet og treghet og knyttet til sløvhet og treghet. Dette kalles en interesse som er trukket inn i det selv.

Hva vil det si at interessen blir atspredt av ytre ting? Det vil si at interessen blir distrahert og forstyrret av ytre sansestimulanser. Dette kalles en interesse som blir atspredt av ytre ting.

Hva vil det si at munken er oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran? Det vil si at oppmerksomheten på hva som er bak og hva som er foran, er klart oppfattet, vel gjennomtenkt, klart befestet og noe som er grundig gjennomtrengt av innsikt. På denne måten er munken oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran.

Hva menes med at slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe? Det er når munken betrakter nettopp denne kroppen fra fotsålene til hårspissene og ned igjen, omgitt av huden, fylt av mange slags urenheter: I denne kroppen er det hodehår, kroppshår, negler, tenner, hud, kjøtt, sener, knokler, beinmarg, nyrer, hjerte, lever, mellomgolv, milt, lunger, tarmer, spiserør, magesekk, ekskrementer, galle, slim, puss, blod, svette, fett, tårer, vevsvæske, spytt, snørr, leddvæske og urin. Det er dette som menes med at slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe.

Hva menes med at slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen? Det vil si at munken bruker de samme metoder, kriterier og kjennetegn til å utvikle det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon om dagen som han gjør om natten, og han bruker de samme metoder, kriterier og kjennetegn til å utvikle det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon om natten som han gjør om dagen. Det er dette som menes med at slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen.

Hva er det som menes med at munken åpner sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til, munker? Det er når munken er klart bevisst på lyset, slik at bevisstheten om dagslys blir tatt godt vare på. Det er dette som menes med at munken åpner sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Hva vil det si at viljestyrken er altfor slapp, munker? (Som over, med viljestyrke for interesse.)

Hva vil det si at konsentrasjonen av sinnet er altfor slapp, munker? (Som over, med konsentrasjon av sinnet for interesse.)

Hva vil det si at utforskningen av fenomenene er altfor slapp, munker? (Som over, med utforskningen av fenomenene for interesse.)

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

En munk som utvikler og praktiserer disse fire grunnlagene for suksess på denne måten, vil gjøre ende på alle negative tendenser i sinnet, og han vil her og nå oppleve at han ved egen innsikt oppnår en frigjøring av sinnet gjennom visdom, og denne vil han gå inn på og bli værende i."5.7.3 Kapitlet med jernkula
Ayogulavagga


5.7.3.1 Veien (51.21)
Maggasutta

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

"Før jeg nådde oppvåkningen, munker, da jeg ennå ikke var oppvåknet, men strevet etter å nå oppvåkning, tenkte jeg som så:

‘Hva er årsaken, hva er betingelsen for å utvikle grunnlaget for suksess?'

Og videre tenkte jeg:

‘Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min interesse for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min viljestyrke for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at mitt sinn skal ikke være altfor slapt og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Det er når en munk utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min utforskning av dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han guddommelig hørsel. Med den rene, guddommelige og overmenneskelige hørsel kan han høre både guddommelige og menneskelige lyder, både nære og fjerne.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han psykologisk innsikt. Ut fra seg selv forstår han andre menneskers sinn, og erkjenner et grådig sinn som grådig, og et sinn uten grådighet erkjenner han som uten grådighet. Et hatefullt sinn erkjenner han som et hatefullt sinn, og et sinn uten hat erkjenner han som et sinn uten hat. Et forblindet sinn erkjenner han som et forblindet sinn, og et ikke forblindet sinn erkjenner han som et ikke forblindet sinn. Et innskrenket sinn erkjenner han som innskrenket, og et atspredt sinn erkjenner han som atspredt. Et avansert sinn erkjenner han som avansert, og et tilbakestående sinn erkjenner han som tilbakestående. Et laverestående sinn erkjenner han som laverestående, og et uovertruffent sinn erkjenner han som uovertruffent. Et konsentrert sinn erkjenner han som konsentrert, og et ukonsentrert sinn erkjenner han som ukonsentrert. Et frigjort sinn erkjenner han som frigjort, og et ikke frigjort sinn erkjenner han som ikke frigjort.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, husker han mange tidligere oppholdssteder. Således husker han en fødsel, to fødsler og videre opp til flere hundre tusen fødsler, og han kan til og med huske at universet har utvidet seg og trukket seg sammen en gang, to ganger, ja, opp til ti slike verdenssykluser. Og han husker følgende:

‘Der het jeg det og det, jeg var av den og den ætt og klasse, nøt den og den mat, hadde de og de gleder og sorger og ble så og så gammel. Så falt jeg derifra og ble gjenfødt et annet sted. Og der het jeg det og det,' – og han husker like mange detaljer her – ‘Og så falt jeg derifra og ble gjenfødt her.'

Slik husker han mange tidligere oppholdssteder, både detaljert og i store trekk.

Når munken utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, ser han med rent, himmelsk og overmenneskelig syn hvordan alle vesener oppstår og går under. Han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger: ‘Disse vesenene her oppførte seg dårlig, både i tanke, ord og handling. De talte nedsettende om de edle, de hadde feilaktige teorier og handlet etter disse teoriene. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er disse blitt gjenfødt i vonde kår, i elendighet, lidelse og pinefulle tilstander. Men disse andre vesenene oppførte seg godt, både i tanke, ord og handling. De talte vel om de edle, de hadde rett syn og handlet i samsvar med dette. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er de blitt gjenfødt i gode kår og lykkelige tilstander.' Slik ser han med rent, himmelsk og overmenneskelig syn hvordan alle vesener oppstår og går under. Han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger.

Når de fire grunnlagene for suksess blir utviklet og praktisert på denne måten, utrydder man sine negative tendenser i sinnet og blir fri fra dem, man oppnår frihet i sinnet gjennom visdom, og man innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."5.7.3.2 (51.22) Jernkula
Ayogulasutta

En gang da Mesteren var i Savatthi, gikk Ananda bort til ham, hilste høflig og satte seg ned. Så sa han:

"Er det så at du har kommet til Brahmas verden i en kropp skapt av sinnet, ved hjelp av grunnlagene for suksess, Mester?"

"Ja, det har jeg, Ananda."

"Er det så at du har kommet til Brahmas verden i din fysiske kropp, ved hjelp av grunnlagene for suksess, Mester?"

"Ja, det har jeg, Ananda."

"Det at du er i stand til å komme til Brahmas verden i en kropp skapt av sinnet, ved hjelp av grunnlagene for suksess, er vidunderlig og fantastisk, Mester. Og det at du er i stand til å komme til Brahmas verden i din fysiske kropp, ved hjelp av grunnlagene for suksess, er vidunderlig og fantastisk, Mester."

"De som har kommet fram til sannheten, er i besittelse av vidunderlige og fantastiske evner, Ananda. Når den som har kommet fram til sannheten, konsentrerer kroppen i sinnet og sinnet i kroppen, føler han lykke og letthet i kroppen. Da er kroppen hans lettere, smidigere, mer føyelig og mer strålende, Ananda.

Det er som når ei jernkule er blitt varmet opp hele dagen. Da er den lettere, smidigere, mer føyelig og mer strålende. På samme måte er når den som har kommet fram til sannheten, konsentrerer kroppen i sinnet og sinnet i kroppen, føler han lykke og letthet i kroppen. Da er kroppen hans lettere, smidigere, mer føyelig og mer strålende, Ananda.

Når den som har kommet fram til sannheten, konsentrerer kroppen i sinnet og sinnet i kroppen, føler han lykke og letthet i kroppen. Da stiger han med letthet til værs, opp fra jorda, og oppnår flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

Det er som når vinden griper tak i en bomullsdott og blåser den med letthet blåser den til værs, opp fra jorda. På samme måte er det når den som har kommet fram til sannheten, konsentrerer kroppen i sinnet og sinnet i kroppen, Ananda. Da føler han lykke og letthet i kroppen. Da stiger han med letthet til værs, opp fra jorda, og oppnår flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden."5.7.3.3 (51.23) Munken
Bhikkhusutta

"Det finnes fire grunnlag for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette er de fire grunnlagene for suksess, munker.

Når de fire grunnlagene for suksess blir utviklet og praktisert på denne måten, utrydder man sine negative tendenser i sinnet og blir fri fra dem, man oppnår frihet i sinnet gjennom visdom, og man innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."5.7.3.4 (51.24) Renhet
Suddhikasutta

"Det finnes fire grunnlag for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette er de fire grunnlagene for suksess, munker."5.7.3.5 (51.25) Den første teksten om resultater
Pathamaphalasutta

"Det finnes fire grunnlag for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette er de fire grunnlagene for suksess, munker.

Den som utvikler og praktiserer disse fire grunnlag for suksess, kan vente seg ett av disse to resultatene: enten befriende innsikt her og nå, eller hvis han fremdeles involverer seg i noe, kan han i det minste regne med ikke å vende tilbake."5.7.3.6 (51.26) Den andre teksten om resultater
Dutiyaphalasutta

"Det finnes fire grunnlag for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette er de fire grunnlagene for suksess, munker. Den som utvikler og praktiserer disse fire grunnlag for suksess, kan vente seg sju fordelaktige resultater.

Hvilke sju fordelaktige resultater? Allerede her og nå kan man oppnå innsikt. Hvis man ikke oppnår innsikt allerede her og nå, kan man oppnå det i dødsøyeblikket. Hvis man ikke oppnår innsikt allerede her og nå, og heller ikke i dødsøyeblikket, blir man en som oppnår parinibbana halvveis i sin periode, eller en som oppnår parinibbana etter at gjenfødelsene er fullført. Eller man oppnår nibbana uten anstrengelser eller eventuelt en som må anstrenge seg for å oppnå parinibbana. Eller man går mot strømmen opp til de høyeste gudene. Dette er de sju fordelaktige resultatene man kan vente seg dersom man utvikler og praktiserer disse fire grunnlag for suksess, munker."5.7.3.7 (51.27) Den første samtalen med Ananda
Pathamanandasutta

En gang da Mesteren var i Savatthi, gikk Ananda bort til ham, hilste høflig og satte seg ned. Så sa han:

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, Mester? Hva er grunnlaget for suksess? Hvordan utvikler man grunnlaget for suksess? Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess?"

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, Ananda? Det er når munken oppnår flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

Hva menes med grunnlaget for suksess? Det er veien og metoden for å oppnå suksess. Dette kalles grunnlaget for suksess, Ananda.

Hva vil det si å utvikle grunnlaget for suksess? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, Ananda.

Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess? Det er den edle åttedelte veien, som er rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, Ananda."5.7.3.8 (51.28) Den andre samtalen med Ananda
Dutiyanandasutta

En gang da Mesteren var i Savatthi, gikk Ananda bort til ham, hilste høflig og satte seg ned. Mesteren sa:

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, Ananda? Hva er grunnlaget for suksess? Hvordan utvikler man grunnlaget for suksess? Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess?"

"For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!"

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, Ananda? Det er når munken oppnår flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

Hva menes med grunnlaget for suksess? Det er veie og metoden for å oppnå suksess. Dette kalles grunnlaget for suksess, Ananda.

Hva vil det si å utvikle grunnlaget for suksess? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, Ananda.

Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess? Det er den edle åttedelte veien, som er rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, Ananda."5.7.3.9 (51.29) En samtale med munkene
Pathamabhikkhusutta

En gang kom flere munker bort til Mesteren, hilste høflig og satte seg ned. Så sa de:

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, Mester? Hva er grunnlaget for suksess? Hvordan utvikler man grunnlaget for suksess? Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess?"

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, munker? Det er når munken oppnår flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

Hva menes med grunnlaget for suksess? Det er veie og metoden for å oppnå suksess. Dette kalles grunnlaget for suksess, munker.

Hva vil det si å utvikle grunnlaget for suksess? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, munker.

Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess? Det er den edle åttedelte veien, som er rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, munker."5.7.3.10 (51.30) En annen samtale med munkene
Dutiyabhikkhusutta

En gang kom flere munker bort til Mesteren, hilste høflig og satte seg ned. Mesteren sa:

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, munker? Hva er grunnlaget for suksess? Hvordan utvikler man grunnlaget for suksess? Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess?"

"For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!"

"Hva menes med suksess i paranormale ferdigheter, munker? Det er når munken oppnår flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. Han gjør seg usynlig og kommer til syne igjen. Han går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Han dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Han går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes han gjennom luften som fuglen på vingene. Han berører og stryker over sola og månen med handa si, enda så mektige og veldige de er, og han ferdes i sitt legeme helt opp til Brahmas verden.

Hva menes med grunnlaget for suksess? Det er veie og metoden for å oppnå suksess. Dette kalles grunnlaget for suksess, munker.

Hva vil det si å utvikle grunnlaget for suksess? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, munker.

Og hvilken vei fører til at man utvikler grunnlaget for suksess? Det er den edle åttedelte veien, som er rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levemåte, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette kalles å utvikle grunnlaget for suksess, munker."5.7.3.11 (51.31) Moggallana
Moggallanasutta

Mesteren vendte seg mot munkene og sa:

"Hva mener dere, munker? Hva er det Moggallana har utviklet og praktisert for å få slike usedvanlige krefter?"

"For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!"

"Det er fordi munken Moggallana har utviklet og praktisert de fire grunnlagene for suksess at han har fått slike usedvanlige krefter. Hvilke fire? Moggallana har utviklet det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, og han tenker at min interesse for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Han utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min utforskning av dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til. Dette er de fire grunnlagene for suksess som Moggallana har utviklet og praktisert for å få slike usedvanlige krefter.

Når Moggallana utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. ... Han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger.

Når Moggallana har utviklet og praktisert de fire grunnlagene for suksess, har han utryddet sine negative tendenser i sinnet og blitt fri fra dem, han har oppnådd frihet i sinnet gjennom visdom, og han innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."5.7.3.12 (51.32) Han som har kommet fram til sannheten
Tathagatasutta

Mesteren vendte seg mot munkene og sa:

"Hva mener dere, munker? Hva er det han som har kommet fram til sannheten, har utviklet og praktisert for å få slike usedvanlige krefter?"

"For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!"

"Det er fordi han som har kommet fram til sannheten, har utviklet og praktisert de fire grunnlagene for suksess at han har fått slike usedvanlige krefter. Hvilke fire? han som har kommet fram til sannheten, har utviklet det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende interesse, flid og konsentrasjon, munker, og han tenker at min interesse for dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til.

Han utvikler det grunnlaget for suksess som ligger i å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon, ... det grunnlaget for suksess som ligger i å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon, munker, når han tenker at min utforskning av dette skal ikke være altfor slapp og heller ikke altfor fanatisk, og han tenker at jeg vil ikke bare trekke meg inn i meg selv, men heller ikke la meg bli atspredt av ytre ting. Dermed er han oppmerksom på hva som er bak og hva som er foran, og tenker at slik det er foran, er det bak, og slik det er bak, er det foran. Slik det er oppe, er det nede, og slik det er nede, er det oppe. Slik det er om dagen, er det om natten, og slik det er om natten, er det om dagen. På den måten åpner han sinnet slik at alle hindringer blir fjernet og han lar lyset slippe til. Dette er de fire grunnlagene for suksess som han som har kommet fram til sannheten, har utviklet og praktisert for å få slike usedvanlige krefter.

Når han som har kommet fram til sannheten, utvikler og praktiserer de fire grunnlagene for suksess på denne måten, oppnår han flere paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør han seg til mange, og fra å være mange gjør han seg til én. ... Han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger. (Fortsett med samtlige paranormale ferdigheter.)"5.7.4–7 Kapitlet om Ganges med repriser
Gangapeyyalavagga


5.7.4.1–12 (51.33) Repriser med Ganges
Ganganadiadisuttadvadasaka

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

"På samme måte som elva Ganges renner mot øst, har kurs mot øst og føres mot øst, vil en munk som utvikler oppmerksomhet på de fire grunnlagene for suksess og praktiserer den flittig, renne mot nibbana, ha kurs mot nibbana og føres mot nibbana. Og hvordan er oppmerksomhet på de fire grunnlagene for suksess som han utvikler og praktiserer flittig, slik at han vil renne mot nibbana, ha kurs mot nibbana og føres mot nibbana, munker?
Det finnes fire grunnlag for suksess, munker. Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. Dette er de fire grunnlagene for suksess, munker.

Slik er oppmerksomhet på de fire grunnlagene for suksess som munken utvikler og praktiserer flittig, slik at han vil renne mot nibbana, ha kurs mot nibbana og føres mot nibbana."(Videre som 45.62 – 35.115, bare med den forskjell at "de fire grunnlagene for suksess" står i stedet for "den edle åttedelte veien").5.7.8 Kapitlet om flom
Oghavagga

5.7.8.1–10 (51.34) Flom osv.
Oghadisuttadasaka

"Det finnes fem lenker av høyere slag, munker. Hvilke fem? Det er begjær etter former, begjær etter det formløse, selvbedrag, stress og uvitenhet – dette er de fem lenkene av høyere slag. For å kjenne, forstå, fjerne og slette disse fem lenkene av høyere slag, bør man utvikle de fire grunnlagene for suksess, munker.

Hvilke fire? Det er når en munk utvikler grunnlagene for suksess ved å anvende interesse, flid og konsentrasjon, ved å anvende viljestyrke, flid og konsentrasjon, ved å konsentrere sinnet med flid og konsentrasjon og ved å utforske fenomenene med flid og konsentrasjon. For å kjenne, forstå, fjerne og slette de fem lenkene av høyere slag, bør man utvikle disse fire grunnlagene for suksess, munker. (Videre som i tidligere repriser, der "de fire grunnlagene for suksess" skal settes inn.)