Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

5. Mahavagga - Det store kapitlet
52. Anuruddhasamyutta - Samtaler med Anuruddha


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Mahavagga


5.8.1 Kapitlet om ensomhet
Rahogatavagga

52.1.1 (52.1) Den første teksten om ensomhet
Pathamarahogatasutta

Slik har jeg hørt det.

En gang oppholdt munken Anuruddha seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi. Mens han der hadde trukket seg tilbake i ensomhet, tenkte han som så:

"De som ikke klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, klarer heller ikke å gjennomføre den edle veien som gjør fullstendig slutt på det som gjør vondt. Men de som klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, klarer også å gjennomføre den edle veien som gjør fullstendig slutt på det som gjør vondt."

Moggallana den store visste med det samme hva Anuruddha tenkte på, og kom til syne framfor ham like lett som når en kraftig mann bøyer eller retter ut armen sin. Moggallana sa:

"Hva vil det si at du klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, Anuruddha?"

"Her gir du slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår i deg selv, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan kroppens fenomener blir borte i deg selv, eller du betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår og blir borte i deg selv.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår i andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan kroppens fenomener blir borte i andre, eller du betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår og blir borte i andre.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår både i deg selv og andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan kroppens fenomener blir borte både i deg selv og andre, eller du betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår og blir borte både i deg selv og andre.

Hvis du vil se det ikke motbydelige som motbydelig, så gjør du det. Hvis du vil se det motbydelige som ikke motbydelig, så gjør du det. Hvis du vil se både det motbydelige og det ikke motbydelige som motbydelig, så gjør du det. Hvis du vil se både det motbydelige og det ikke motbydelige som ikke motbydelig, så gjør du det. Hvis ikke vil regne noe som verken motbydelig eller ikke motbydelig, men heller betrakte det med sinnsro, oppmerksomhet og klar forståelse, så gjør du det.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan følelsene oppstår i deg selv, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan følelsene blir borte i deg selv, eller du betrakter hvordan følelsene oppstår og blir borte i deg selv.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan følelsene oppstår i andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan følelsene blir borte i andre, eller du betrakter hvordan følelsene oppstår og blir borte i andre.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan følelsene oppstår både i deg selv og andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan følelsene blir borte både i deg selv og andre, eller du betrakter hvordan følelsene oppstår og blir borte både i deg selv og andre.

Hvis du vil se det ikke motbydelige som motbydelig, så gjør du det. Hvis du vil se det motbydelige som ikke motbydelig, så gjør du det. Hvis du vil se både det motbydelige og det ikke motbydelige som motbydelig, så gjør du det. Hvis du vil se både det motbydelige og det ikke motbydelige som ikke motbydelig, så gjør du det. Hvis ikke vil regne noe som verken motbydelig eller ikke motbydelig, men heller betrakte det med sinnsro, oppmerksomhet og klar forståelse, så gjør du det.

På samme måte betrakter du tanker og fenomener.

Slik kan man være oppmerksom på de fire hovedområdene."5.8.1.2 (52.2) Den andre teksten om ensomhet
Dutiyarahogatasutta

Slik har jeg hørt det.

En gang oppholdt munken Anuruddha seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi. Mens han der hadde trukket seg tilbake i ensomhet, tenkte han som så:

"De som ikke klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, klarer heller ikke å gjennomføre den edle veien som gjør fullstendig slutt på det som gjør vondt. Men de som klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, klarer også å gjennomføre den edle veien som gjør fullstendig slutt på det som gjør vondt."

Moggallana den store visste med det samme hva Anuruddha tenkte på, og kom til syne framfor ham like lett som når en kraftig mann bøyer eller retter ut armen sin. Moggallana sa:

"Hva vil det si at du klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, Anuruddha?"

"Her gir du slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter kroppen som kropp i deg selv, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp i andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp både i deg selv og i andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter følelsene som følelser ... tankene som tanker ... fenomenene som fenomener i deg selv, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. På denne måten kan en munk øve oppmerksomhet på de fire hovedområdene, min venn."5.8.1.3 (52.3) Ved Sutanu
Sutanusutta

En gang oppholdt munken Anuruddha seg ved bredden av elva Sutanu i Savatthi. Da kom det en gruppe munker bort til ham, pratet høflig med ham og satte seg ned. Så sa de:

"Hva er det du har utviklet og praktisert, Anuruddha, som har gitt deg slike dype kunnskaper?"

"Det som jeg har utviklet og praktisert, mine venner, som har gitt meg slike dype kunnskaper, er oppmerksomhet på de fire hovedområdene. Hvilke fire? Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette er det som jeg har utviklet og praktisert, mine venner, som har gitt meg slike dype kunnskaper.

Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på disse fire hovedområdene, mine venner, er jeg i stand til å erkjenne en lavtstående sinnstilstand som lavtstående, en middels sinnstilstand som middels og en høytstående sinnstilstand som høytstående."5.8.1.4 (52.4) Den første samtalen i Kaktuslunden
Pathamakandakisutta

En gang oppholdt munkene Sariputta, Moggallana den store og Anuruddha seg i Kaktuslunden i Saketa. En kveld da Sariputta og Moggallana hadde reist seg fra sin ensomme meditasjon, gikk de bort til Anuruddha. De hilste høflig og satte seg ned. Sariputta henvendte seg til Anuruddha og sa:

"Hvilken trening bør en munk under opplæring praktisere, min venn?"

"En munk under opplæring bør praktisere oppmerksomhet på de fire hovedområdene. Hvilke fire? Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. En munk under opplæring bør praktisere oppmerksomhet på disse fire hovedområdene, min venn."5.8.1.5 (52.5) Den andre samtalen i Kaktuslunden
Dutiyakandakisutta

En gang oppholdt munkene Sariputta, Moggallana den store og Anuruddha seg i Kaktuslunden i Saketa. En kveld da Sariputta og Moggallana hadde reist seg fra sin ensomme meditasjon, gikk de bort til Anuruddha. De hilste høflig og satte seg ned. Sariputta henvendte seg til Anuruddha og sa:

"Hvilken trening bør en utlært munk praktisere, min venn?"

"En utlært munk bør praktisere oppmerksomhet på de fire hovedområdene. Hvilke fire? Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. En utlært munk bør praktisere oppmerksomhet på disse fire hovedområdene, min venn."5.8.1.6 (52.6) Den tredje samtalen i Kaktuslunden
Tatiyakandakisutta

En gang oppholdt munkene Sariputta, Moggallana den store og Anuruddha seg i Kaktuslunden i Saketa. En kveld da Sariputta og Moggallana hadde reist seg fra sin ensomme meditasjon, gikk de bort til Anuruddha. De hilste høflig og satte seg ned. Sariputta henvendte seg til Anuruddha og sa:

"Hva er det du har utviklet og praktisert, Anuruddha, som har gitt deg slike dype kunnskaper?"

"Det som jeg har utviklet og praktisert, mine venner, som har gitt meg slike dype kunnskaper, er oppmerksomhet på de fire hovedområdene. Hvilke fire? Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette er det som jeg har utviklet og praktisert, mine venner, som har gitt meg slike dype kunnskaper.

Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på disse fire hovedområdene, mine venner, forstår jeg den tusenfoldige verden."5.8.1.7 (52.7) Om å utslette begjæret
Tanhakkhayasutta

En gang da Anuruddha var i Savatthi, henvendte han seg til munkene og sa:

"Munker, mine venner!"

"Ja, min venn," svarte munkene.

Anuruddha sa:

"Når det utvikles oppmerksomhet på de fire hovedområdene, blir begjæret utslettet, mine venner. Hvilke fire? Det er når en munk gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når det utvikles oppmerksomhet på disse fire hovedområdene, blir begjæret utslettet, mine venner."5.8.1.8 (52.8) Samtalen i hytta ved sal-treet
Salalagarasutta

En gang oppholdt Anuruddha seg i hytta ved sal-treet i Savatthi. Der henvendte han seg til munkene og sa:

"Elven Ganges renner østover, den har fall og helning mot øst. Hvis nå en stor flokk mennesker kom med spader og korger og sa at de skulle få Ganges til å renne vestover og gi den fall og helning mot vest, tror dere de ville klare det, venner?"

"Nei."

"Hvorfor ikke?"

"Ganges renner jo østover, den har fall og helning mot øst. Det ville ikke være lett å vende den vestover og gi den fall og helning mot vest, samme hvor mye en stor flokk mennesker skulle slite og streve."

"Nettopp, venner. Slik er det. På samme måte er det med en munk som har brukt mye tid på å øve og praktisere oppmerksomhet på de fire hovedområdene.

Sett nå at konge og regjering, venner og kolleger, slekt og familie tilbød ham rikdommer og bønnfalt ham slik:

‘Kom her, kjære! Hvorfor skal du kaste bort tiden i den gule kappen? Hvorfor går du rundt med tiggerbolle og glattraket hode? Vend tilbake til det verdslige liv, så kan du nyte rikdommens goder og bruke den til å gjøre gode gjerninger!'

Det er helt utenkelig at denne munken skulle gi opp treningen og vende tilbake til det verdslige liv hvis han har brukt mye tid på å øve og praktisere oppmerksomhet på de fire hovedområdene.

Hvorfor?

Det er helt utenkelig at et sinn som i lang tid har vært vendt mot løsrivelse, som har fall og helning mot løsrivelse, skulle vende tilbake til en lavere tilstand, venner.

Og hvilke fire hovedområder for oppmerksomheten er det han øver og praktiserer?

Han gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Slik øver og praktiserer han oppmerksomhet på de fire hovedområdene."5.8.1.9 (52.9) Samtalen i Ambapalis lund
Ambapalivanasutta

En gang oppholdt munkene Anuruddha og Sariputta seg i Ambapalis lund ved Vesali. En kveld Sariputta hadde meditert for seg selv, gikk han bort til Anuruddha og hilste høflig på ham. De snakket vennlig sammen en liten stund og Sariputta satte seg ned ved siden av Anuruddha. Da han hadde satt seg, sa han:

"Ansiktet ditt stråler og uttrykket ditt er så klart og rent, Anuruddha. Hva er det du praktiserer mest nå til dags?"

"Det jeg praktiserer mest nå til dags, er å la tanken stå fast på oppmerksomhetens fire hovedområder.

Hvilke fire?

Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Dette er min praksis nå til dags.

Den munken som er blitt en arahant og har renset sinnet for mentale forurensninger, som har gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa og nådd fram til det sanne mål, som har skåret over det som binder til ny tilblivelse og gjort seg fri gjennom rett viten, han lar tanken stå fast på oppmerksomhetens fire hovedområder og praktiserer dette iherdig."

"Sannelig er vi heldige! Det er til stor nytte for oss at vi får høre en så sterk uttalelse fra Anuruddha selv!"5.8.1.10 (52.10) Alvorlig sykdom
Balhagilanasutta

En gang mens Anuruddha holdt til i Andhalunden ved Savatthi, ble han angrepet av en alvorlig sykdom som ga ham store smerter. Da kom flere munker bort til ham og sa:

"Hva er det du praktiserer, Anruddha, ettersom de sterke smertene som du føler i kroppen, ikke får noen makt over sinnet ditt?"

"I sinnet mitt har jeg etablert en fast oppmerksomhet på de fire hovedområdene, venner. Hvilke fire?

Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Derfor får de sterke smertene i kroppen min ingen makt over sinnet."5.8.2 Andre kapittel
Dutiyavagga

5.8.2.1 (52.11) Kassapa
Kassapasahassasutta

En gang oppholdt munken Anuruddha seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi. Da kom det en gruppe munker bort til ham, pratet høflig med ham og satte seg ned. Så sa de:

"Hva er det du har utviklet og praktisert, Anuruddha, som har gitt deg slike dype kunnskaper?"

"Det som jeg har utviklet og praktisert, mine venner, som har gitt meg slike dype kunnskaper, er oppmerksomhet på de fire hovedområdene. Hvilke fire? Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette er det som jeg har utviklet og praktisert, mine venner, som har gitt meg slike dype kunnskaper.

Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på disse fire hovedområdene, mine venner, forstår jeg den tusenfoldige verdenssystemene."5.8.2.2 (52.12) Paranormale ferdigheter
Iddhividhasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, mine venner, mestrer jeg mange paranormale ferdigheter. Fra å være én gjør jeg meg til mange, og fra å være mange gjør jeg meg til én. ... og jeg har fysisk makt helt opp til Brahmas verden."5.8.2.3 (52.13) Guddommelig hørsel
Dibbasotasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, har jeg oppnådd guddommelig hørsel. Med den rene, guddommelige og overmenneskelige hørsel kan jeg høre både guddommelige og menneskelige lyder, både nære og fjerne."5.8.2.4 (52.14) Psykologisk innsikt
Cetopariyasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, har jeg oppnådd psykologisk innsikt. Ut fra meg selv forstår jeg andre menneskers sinn, og erkjenner et grådig sinn som grådig, og et sinn uten grådighet erkjenner jeg som uten grådighet. Et hatefullt sinn erkjenner jeg som et hatefullt sinn, og et sinn uten hat erkjenner jeg som et sinn uten hat. Et forblindet sinn erkjenner jeg som et forblindet sinn, og et ikke forblindet sinn erkjenner jeg som et ikke forblindet sinn. Et innskrenket sinn erkjenner jeg som innskrenket, og et atspredt sinn erkjenner jeg som atspredt. Et avansert sinn erkjenner jeg som avansert, og et tilbakestående sinn erkjenner jeg som tilbakestående. Et laverestående sinn erkjenner jeg som laverestående, og et uovertruffent sinn erkjenner jeg som uovertruffent. Et konsentrert sinn erkjenner jeg som konsentrert, og et ukonsentrert sinn erkjenner jeg som ukonsentrert. Et frigjort sinn erkjenner jeg som frigjort, og et ikke frigjort sinn erkjenner jeg som ikke frigjort."5.8.2.5 (52.15) Årsaker
Thanasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg fullt ut årsaker som årsaker og ikke-årsaker som ikke-årsaker."


5.8.2.6 (52.16) Om å forstå handlinger og resultater
Kammasamadanasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg fullt ut hva som blir resultatet av handlinger begått i fortid, framtid og nåtid ut fra de årsakene og begrunnelsene som ligger bak.5.8.2.7 (52.17) All slags praksis
Sabbatthagaminisutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg fullt ut all slags praksis."5.8.2.8 (52.18) Forskjellige former
Nanadhatusutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg verden fullt ut med alle dens former."5.8.2.9 (52.19) Forskjellige tilbøyeligheter
Nanadhimuttisutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg fullt ut de forskjellige tilbøyelighetene levende vesener har."5.8.2.10 (52.20) Forskjellige evner
Indriyaparopariyattasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg fullt ut de forskjellige evnene forskjellige personer og levende vesener har."5.8.2.11 (52.21) Om meditasjon
Jhanadisutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg fullt ut hva som forurenser og renser den frigjøringen man oppnår gjennom meditasjon, og hvordan man reiser seg fra den."5.8.2.12 (52.22) Tidligere oppholdssteder
Pubbenivasasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, forstår jeg fullt ut mange tidligere oppholdssteder. Således husker jeg én fødsel, to fødsler ... osv... Slik husker jeg mange tidligere oppholdssteder, både detaljert og i store trekk."5.8.2.13 (52.23) Overmenneskelig syn
Dibbacakkhusutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, ser og forstår jeg fullt ut med rent, himmelsk og overmenneskelig syn hvordan alle vesener oppstår og går under. ... Slik ser jeg med rent, himmelsk og overmenneskelig syn hvordan alle vesener oppstår og går under. Jeg ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger."5.8.2.14 (52.24) Om å utslette negative tendenser
Asavakkhayasutta

"Siden jeg har utviklet og praktisert oppmerksomhet på de fire hovedområdene, har jeg utryddet mine negative tendenser i sinnet og blitt fri fra dem, jeg har oppnådd frihet i sinnet gjennom visdom, og jeg innser og realiserer denne friheten her og nå og blir værende i den."