Suttapitaka

Samyuttanikaya - Tekster fordelt etter tema

5. Mahavagga - Det store kapitlet
53. Jhanasamyutta - Samtaler om meditasjonstilstander


Startside Suttapitaka Samyuttanikaya Mahavagga


5.9.1 Kapitlet om Ganges, med repriser
Gaïngapeyyalavagga

5.9.1.1–12 (53.1) Tolv suttaer om meditasjonstilstander
Jhanadisuttadvadasaka

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

"Det finnes fire meditasjonstilstander, munker. Hvilke fire? Det er når munken isolerer seg både fra sansenytelser og fra usunne idéer og går inn i første meditasjonstilstand, – den som fødes av ensomhet og inneholder både innledende og fastholdende tanker, glede og velvære, – og forblir i den. Så bringer han de innledende og fastholdende tanker til ro, og går inn i andre meditasjonstilstand, – en indre fred og konsentrasjon av sinnet, som fødes av fordypelse og inneholder glede og velvære, men ikke de innledende eller fastholdende tanker, – og forblir i den. Deretter søker han ikke lenger glede, men hviler i likevekt. Med oppmerksomhet og klar forståelse føler han legemlig velvære, og går inn i tredje meditasjonstilstand, – den som de edle omtaler slik: ‘Lykkelig lever den som er oppmerksom og som har likevekt i sinnet!' – og forblir i den. Så forlater han velvære og lidelse; han legger tidligere gleder og sorger bak seg og går inn i fjerde meditasjonstilstand, – den som kjennetegnes av den reneste oppmerksomhet og sinnslikevekt, uten verken behag eller ubehag, – og forblir i den. Dette er de fire meditasjonstilstandene, munker.

(Videre som 45.62 – 35.115, bare med den forskjell at "de fire meditasjonstilstandene" står i stedet for "den edle åttedelte veien").5.9.5 Kapitlet om flom
Oghavagga

5.9.5.1–10 (53.2) Flom osv.
Oghadisuttadasaka

"Det finnes fem lenker av høyere slag, munker. Hvilke fem? Det er begjær etter former, begjær etter det formløse, selvbedrag, stress og uvitenhet – dette er de fem lenkene av høyere slag. For å kjenne, forstå, fjerne og slette disse fem lenkene av høyere slag, bør man utvikle de fire meditasjonstilstandene, munker.

Hvilke fire? Det er når munken isolerer seg både fra sansenytelser og fra usunne idéer og går inn i første meditasjonstilstand, – den som fødes av ensomhet og inneholder både innledende og fastholdende tanker, glede og velvære, – og forblir i den. Så bringer han de innledende og fastholdende tanker til ro, og går inn i andre meditasjonstilstand, – en indre fred og konsentrasjon av sinnet, som fødes av fordypelse og inneholder glede og velvære, men ikke de innledende eller fastholdende tanker, – og forblir i den. Deretter søker han ikke lenger glede, men hviler i likevekt. Med oppmerksomhet og klar forståelse føler han legemlig velvære, og går inn i tredje meditasjonstilstand, – den som de edle omtaler slik: ‘Lykkelig lever den som er oppmerksom og som har likevekt i sinnet!' – og forblir i den. Så forlater han velvære og lidelse; han legger tidligere gleder og sorger bak seg og går inn i fjerde meditasjonstilstand, – den som kjennetegnes av den reneste oppmerksomhet og sinnslikevekt, uten verken behag eller ubehag, – og forblir i den. For å kjenne, forstå, fjerne og slette de fem lenkene av høyere slag, bør man utvikle disse fire meditasjonstilstandene, munker.

(Videre som i tidligere repriser, der "de fire meditasjonstilstandene" skal settes inn.)