Vinayapitaka

Culavagga

Devadatta prøver å skape splid. Om vegetarianisme og annet

Startside Vinaya Culavagga


Så gikk Devadatta til Kokalika, Katamodakatissaka, Khandadeviputta og Samuddadatta og sa:

"Kom igjen, venner, så lager vi splid i Gotamas forsamling!"

"Men Gotama er sterk og mektig," svarte de. "Hvordan skal vi få laget splid i forsamlingen?"

"La oss gå og stille fem forslag," sa Devadatta. "Vi sier som så: ‘Du har jo alltid rost den som har få krav og få ønsker, som er nøysom, tilfreds med lite og lever i vennskap og flid, Mester. Nå er det fem regler som vil fremme slike holdninger. En munk bør bo i skogen hele sitt liv. Den som går inn i en landsby, vil da ha begått en forseelse. En munk bør nøye seg hele sitt liv med det han får i almissebollen. Den som mottar invitasjoner og går hjem til noen for å spise, vil da ha begått en forseelse. En munk bør bare gå kledd i kapper fra fillehaugen hele sitt liv. Den som mottar en kappe i gave av en borger, vil da ha begått en forseelse. En munk bør leve under trærne hele sitt liv. Den som da går inn under et tak, vil ha begått en forseelse. En munk bør avstå fra å spise kjøtt så lenge han lever. Den som spiser kjøtt, vil da ha begått en forseelse.' Gotama kommer aldri til å gå med på disse forslagene. Når vi så forteller om dette, vil vi skape splid i forsamlingen, for folk beundrer slike som fører et strengt liv."

Dermed gikk Devadatta og vennene hans til Mesteren og framsatte sine forslag.

"Nok om dette, Devadatta!" svarte Mesteren.

"Den som vil bo i skogen, kan få lov til det. Men den som vil bo i landsbyen, får også lov til det. Den som vil nøye seg med det han får i almissebollen, får lov til det. Men den som vil motta invitasjoner og gå hjem til noen for å spise, får også lov til det. Den som vil gå kledd i kapper fra fillehaugen, får lov til det. Men den som vil motta en kappe i gave av en borger, får også lov til det. Jeg har allerede tillatt at de som vil bo under et tre i åtte måneder (dvs. ikke i regntiden), kan gjøre det. Og en munk har lov til å spise kjøtt når han ikke har sett, hørt eller har mistanke om at dyret er slaktet for hans egen skyld."