Vinayapitaka

Mahavagga

De første elevene

Startside Vinaya Mahavagga


Mens Mesteren forklarte dette, fikk den ærverdige Kondañña øynene opp for en ren og uplettet innsikt: Alt som er av en slik natur at det oppstår, er også av en slik natur at det tar slutt.

Da Mesteren hadde startet lærens hjul, utbrøt jordåndene: "Nå har Mesteren satt lærens hjul i omdreining i hjorteparken Isipatana ved Baranasi, og det kan ikke dreies tilbake av noen asket, brahman, gud, djevel, Brahma eller noen annen i hele verden." Da gudene som hersket over de fire verdenshjørner hørte dette, utbrøt de det samme, og ropet bredte seg på et øyeblikk til alle guder i alle himler. Og hele verden bevet, skalv og ristet, mens et strålende og glitrende lys skinte over verden, kraftigere enn noen guddomsmakt.

Da uttalte Mesteren med dyp følelse: "Sannelig, Kondañña har sett, Kondañña har forstått." Slik fikk den ærverdige Kondañña navnet "Aññasi-Kondañña" (Kondañña som har sett).

Nå som den ærverdige Aññasi-Kondañña hadde sett læren, nådd fram til læren, forstått læren og fordypet seg i læren, hadde han kvittet seg med usikkerhet og forvirring. Han hadde funnet selvtillit og var ikke avhengig av andre hva Mesterens lære angikk. Derfor sa han: "Kan jeg få utgang og ordinasjon av deg, Mester?"

"Kom som munk," svarte Mesteren. "Læren er tydelig forklart. Nå kan du vandre de edles vei og gjøre slutt på alt som gjør vondt."

Slik ble han ordinert.

Mesteren forklarte og belyste læren for de andre asketene. Da fikk den ærverdige Vappa og den ærverdige Bhaddiya øynene opp for en ren og uplettet innsikt: Alt som er av en slik natur at det oppstår, er også av en slik natur at det tar slutt.

Nå som den ærverdige Vappa og den ærverdige Bhaddiya hadde sett læren, nådd fram til læren, forstått læren og fordypet seg i læren, hadde de kvittet seg med usikkerhet og forvirring. De hadde funnet selvtillit og var ikke avhengig av andre hva Mesterens lære angikk. Derfor sa de: "Kan vi få utgang og ordinasjon av deg, Mester?"

"Kom som munker," svarte Mesteren. "Læren er tydelig forklart. Nå kan dere vandre de edles vei og gjøre slutt på alt som gjør vondt."

Slik ble de ordinert.

Mesteren forklarte og belyste læren for de gjenværende asketene. Alle seks levde av det som tre av dem mottok som matgaver. Da fikk den ærverdige Mahanama og den ærverdige Assaji øynene opp for en ren og uplettet innsikt: Alt som er av en slik natur at det oppstår, er også av en slik natur at det tar slutt.

Nå som den ærverdige Mahanama og den ærverdige Assaji hadde sett læren, nådd fram til læren, forstått læren og fordypet seg i læren, hadde de kvittet seg med usikkerhet og forvirring. De hadde funnet selvtillit og var ikke avhengig av andre hva Mesterens lære angikk. Derfor sa de: "Kan vi få utgang og ordinasjon av deg, Mester?"

"Kom som munker," svarte Mesteren. "Læren er tydelig forklart. Nå kan dere vandre de edles vei og gjøre slutt på alt som gjør vondt."

Slik ble de ordinert.