Vinayapitaka

Mahavagga

De første legmannstilhengerne


Startside Vinaya MahavaggaEtter at Mesteren hadde sittet i meditasjon i syv dager ved foten av mucalinda-treet, gikk han til rajayatana-treet og satte seg til å meditere der i syv dager mens han gledet seg over frigjøringen.

To kjøpmenn på vei fra Ukkala kom forbi. De het Tapussa og Bhallika. En ånd som tidligere hadde vært i familie med dem, sa til dem:

"Ved foten av rajayatana-treet sitter en Mester som nettopp har oppnådd full oppvåkning, mine herrer. Gå bort og vis ham respekt ved å gi ham riskaker og honning, så vil det bli til langvarig glede og nytte for dere."

Da tok Tapussa og Bhallika riskaker og honning og gikk bort til Mesteren. Da de sto ved siden av ham, sa de:

"Vær så vennlig å ta imot disse riskakene og denne honningen, Mester, så det kan bli til langvarig glede og nytte for oss."

Mesteren tenkte:

"Den som har kommet fram til sannheten, tar ikke imot mat med hendene. Hva skal jeg ta imot disse riskakene og denne honningen med?"

Herskerne over de fire himmelretningene forsto hva Mesteren tenkte, så de kom med fire krystallboller fra de fire himmelretningene til ham, og sa:

"Ta imot riskakene og honningen i disse, Mester!"

Så tok Mesteren imot riskakene og honningen i en vakker krystallbolle og spiste maten.

Da Tapussa og Bhallika så at Mesteren var ferdig med å spise, bøyde de seg dypt for ham og sa:

"Vi tar tilflukt til deg, Mester, og til Dhamma. Vær så snill å regne oss som legmannstilhengere fra nå av og så lenge vi lever."

Siden de var de første legmannstilhengerne, tok de bare to tilflukter.