Vinayapitaka

Mahavagga

Alt brenner! Ildprekenen

Startside Vinaya Mahavagga


Da Mesteren syntes han hadde vært lenge nok i Uruvela, ga han seg på vandring mot Gayatoppen sammen med tusen munker som alle hadde praktisert forskjellige former for askese før de sluttet seg til Buddha. Mens han var der på Gayatoppen, ved Gaya, sammen med de tusen munkene, henvendte Mesteren seg til munkene og sa:

"Alt brenner, munker. Og hva er alt dette som brenner?

Øyet brenner, munker. De synlige formene brenner, synsskjelneevnen brenner, synskontakten brenner, og alle de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av synskontakt, de brenner også, munker. Men hva brenner de med? De brenner med lidenskapenes, hatets og dumhetens ild. Og de brenner med sorgens, klagenes, smertenes, tungsinnets og mismotets ild, sier jeg.

Øret brenner, munker. Lydene brenner, hørselsskjelneevnen brenner, hørselskontakten brenner, og alle de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av hørselskontakt, de brenner også, munker. Men hva brenner de med? De brenner med lidenskapenes, hatets og dumhetens ild. Og de brenner med sorgens, klagenes, smertenes, tungsinnets og mismotets ild, sier jeg.

Nesen brenner, munker. Duftene brenner, lukteskjelneevnen brenner, luktekontakten brenner, og alle de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av luktekontakt, de brenner også, munker. Men hva brenner de med? De brenner med lidenskapenes, hatets og dumhetens ild. Og de brenner med sorgens, klagenes, smertenes, tungsinnets og mismotets ild, sier jeg.

Tungen brenner, munker. Smaksinntrykkene brenner, smaksskjelneevnen brenner, smakskontakten brenner, og alle de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av smakskontakt, de brenner også, munker. Men hva brenner de med? De brenner med lidenskapenes, hatets og dumhetens ild. Og de brenner med sorgens, klagenes, smertenes, tungsinnets og mismotets ild, sier jeg.

Kroppen brenner, munker. Berøringene brenner, berøringsskjelneevnen brenner, berøringskontakten brenner, og alle de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av berøringskontakt, de brenner også, munker. Men hva brenner de med? De brenner med lidenskapenes, hatets og dumhetens ild. Og de brenner med sorgens, klagenes, smertenes, tungsinnets og mismotets ild, sier jeg.

Sinnet brenner, munker. Tankeobjektene brenner, tankeskjelneevnen brenner, tankekontakten brenner, og alle de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av tankekontakt, de brenner også, munker. Men hva brenner de med? De brenner med lidenskapenes, hatets og dumhetens ild. Og de brenner med sorgens, klagenes, smertenes, tungsinnets og mismotets ild, sier jeg.

Når den edles elev har lært mye og sett hvordan dette forholder seg, binder han seg ikke lenger til synssansen eller til det han ser, munker, og heller ikke til synsskjelneevnen, synskontakten eller til de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av synskontakt. Han binder seg heller ikke lenger til hørsel og lyder ... nese og dufter ... tunge og smak ... kropp og berøring ... sinn og tankeobjekter, munker, og heller ikke til tankeskjelneevnen, tankekontakten eller til de gode, vonde eller nøytrale følelsene som oppstår som følge av tankekontakt.

Når han ikke binder seg til noe av dette lenger, kjølner lidenskapene, og når lidenskapene kjølner, blir han fri. Med friheten følger erkjennelse av frihet, og han vet at det ikke oppstår noe nytt, treningsveien er vandret til ende, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår."

Mens Mesteren ga disse forklaringene, ble alle de tusen munkenes sinn befridd fra alle mentale forurensninger.